Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Hitta dina perfekta vakuumpumpar

Hitta den perfekta vakuumpumpen i fyra enkla steg

1. Välj din marknad.
Varje bransch har särskilda krav när det gäller att hitta den bäst lämpade vakuum- eller övertrycksteknologin. Genom att välja din marknad kommer du att visas alla matchande Busch-produkter.

2. Välj din vakuum- eller övertryckstillämpning.
Genom att ange din tillämpning får du förslag på lösningar som bäst matchar just dina krav.

3. Valfritt: Välj produkttyp, teknologi eller produktserie.
Experter på vakuum och övertryck känner redan till vilken produkttyp eller teknologi de behöver och kan därför göra en mer avancerad sökning. Du kan även välja en viss produktserie om du känner till Buschs produktutbud.

4. Valfritt: Ange tekniska parametrar.
Du vet precis vilken nivå av vakuum eller övertryck din tillämpning kräver? I så fall kan du göra en avancerad produktsökning med specifika tekniska parametrar som pumpkapacitet eller volymflöde, även kallat flödeshastighet.

Teknisk hänsyn vid val av vakuumpumpar

Vakuumområden

Det man kallar vakuum inom industriell tillämpningsteknologi är – för att vara fysiskt korrekt – faktiskt negativt tryck. Detta inkluderar allt under genomsnittligt atmosfärstryck vid havsnivån, vilket är 1 013 millibar (mbar). Tryck minskar konstant när höjden ökar. Vädret har också en viss inverkan här. Men dessa tryckskillnader är inte särskilt stora och har ingen betydelse sett i ett tekniskt perspektiv. Inom vakuumteknik är antagandet därför förenklat till ett atmosfärs- eller omgivningstryck på 1 000 millibar eller 1 bar. ”Vakuum” eller negativt tryck råder mellan noll och 1 000 millibar. De olika vakuumnivåerna som spelar en roll inom vakuumteknologi kan i regel delas in i de fyra områden som anges i tabellen nedan:

Vakuumkategori
Vakuumområde (ISO)
Vakuumområde (US)
Grovvakuum/lågt vakuum
1000 till 1 mbar
760 till 0,75 torr
Medelvakuum/finvakuum
1 till 10-3 mbar
0,75 till 7,5-3 Torr
Högvakuum
10-3 till 10-7 mbar
7,5-3 till 7,5-7 Torr
Ultrahögt vakuum
10-7 mbar
7,5-7 Torr

Typer av vakuumpumpar

Baserat på olika teknologier skiljer vi mellan åtta typer av vakuumpumpar:

Oljesmorda lamellvakuumpumpar
Lamelltekniken möjliggör en tekniskt sett enkel struktur hos vakuumpumparna. Den genomgående höga vakuumnivån vid kontinuerlig drift säkerställs av den cirkulerande oljesmörjningen, perfekt samstämda material samt toppmodern och precis tillverkning. Den standardmonterade oljeavskiljaren säkerställer ren, oljefri utblåsluft tack vare dess avancerade avskiljningssystem med integrerad oljeåterföring. Om pumpen tillvalsutrustas med en gasballastventil kan till och med större mängder ånga bearbetas. En backventil i inloppsflänsen hindrar luft från att sugas tillbaka in i vakuumkammaren när vakuumpumpen slås av.

Torrgående klovakuumpumpar
Med klovakuumpumpar roterar två kloformade lameller i motsatt riktning inuti höljet. Tack vare formen hos dessa klorotorer sugs luft in, komprimeras och blåses ut. Klorotorerna kommer inte i kontakt vare sig med varandra eller med den cylinder i vilken de roterar. Det begränsade avståndet mellan klorotorerna och pumphuset optimerar inre tätningar och garanterar en genomgående hög pumphastighet. En synkroniseringsväxellåda ser till att båda klorotorer är exakt synkroniserade.

Torra skruvvakuumpumpar
Torra skruvvakuumpumpar drivs med två skruvrotorer som roterar i motsatta riktningar. Pumpmediet stängs inne mellan separata skruvformade rotorer där det komprimeras och sedan transporteras till gasutloppet. Under komprimeringen kommer skruvrotorerna inte i kontakt med varandra eller cylindern. Detta innebär att det inte finns något behov av att smörja eller använda driftsvätska i kompressionskammaren.

Vakuumboostrar
I huset på vakuumboostrar roterar två lameller synkront. De precisionstillverkade roterande lamellerna med specialprofil kommer aldrig i kontakt med varandra eller huset. Detta möjliggör att man kan pumpa ett medium utan att någon driftsvätska behövs. De två lamellrotorerna drivs av ett par kugghjul placerade på växellådans axeländar separerat från kompressionskammaren.

Torrgående lamellvakuumpumpar
Dessa vakuumpumpar fungerar enligt den beprövade tekniken med roterande lamell. Tack vare de självsmörjande rotorlamellerna behövs ingen driftsvätska. Kompression sker i en fullständigt torr process. En konsekvent hög vakuumnivå vid kontinuerlig drift garanteras av perfekt samstämda material, de särskilda grafitlamellerna i kompressionskammaren, effektiv värmeavledning och den moderna och exakta tillverkningen.

Vätskeringvakuumpumpar
Vätskeringvakuumpumpar har en excentermonterad impeller. Vätskeringen formas av driftsvätskan (vanligtvis vatten) och roterar koncentriskt i sitt hus. Processgasen leds in genom insuget, förflyttas mellan impellerbladen och komprimeras innan den släpps ut via utloppet tillsammans med en viss mängd av driftsvätskan. Vätskeringsvakuumpumpar kan användas som enkelt system med kontinuerligt flöde eller som system med delvis eller fullständig återcirkulering.

Scrollvakuumpumpar
Scrollvakuumpumpar består av både en fast spiral och en kretsande spiral. När den kretsande spiralen rör sig skapas tomrum vid pumpens intag, vilket suger in gasen. Genom rotorns rörelse komprimeras gasen kontinuerligt tills den slutligen släpps ut.

Diffusionsvakuumpumpar
Diffusionsvakuumpumpar är konstruerade med en oljekokare kopplad till en central flerstegs strömningsanordning. Den uppvärmda oljan sprutas ut ur strömningsanordningen med överljudshastighet och processgasens molekyler dras med i oljestrålen och förs genom pumpkroppen av de tyngre gasmolekylernas rörelsemängd. Processen flyttar gasmolekylerna från inloppsflänsens lågtryck till förlinans vakuumport i diffusionspumpen där oljan kondenseras och återförs till kokaren, och processgasens molekyler tas bort av stödpumpen.

FAQ

Vakuumpumpar

De flesta moderna vakuumpumpar är förträngningspumpar. De avlägsnar luftmolekyler eller andra gaser från en vakuumkammare för att skapa vakuum.
I evakueringsprocesser används vakuumpumpar med olika driftsprinciper. Ur ett tekniskt perspektiv skiljer de sig väsentligt från varandra och alla har sina egna specifika fördelar. För varje tillämpning är det därför nödvändigt att utvärdera vilken typ av vakuumgenerering som är det bäst lämpade.
Behöver du en industriell vakuumpump för tillämpningar inom grovvakuum så som livsmedelsförpackning? Eller söker du efter en vakuumpump för halvledarindustrin som arbetar inom medel- och högvakuumområdet? Vår produktsökare vägleder dig genom vår omfattande produktportfölj som har vakuumgeneratorer för varje vakuumnivå och alla tekniska krav.

Vilka är de huvudsakliga tillämpningarna för vakuumppumpar?

Vakuumpumpar och vakuumsystem används i olika områden inom industrin och för en mängd olika tillämpningar. Var och en av dessa tillämpningar förutsätter en viss vakuumnivå.
Inom livsmedelsindustrin, metallurgi eller för torkning, eller destilleringsprocesser räcker det i regel med grovvakuum. För partikelaccelerering krävs å andra sidan ett ultrahögt vakuum.

Vanliga vakuumtillämpningar är:

Populära vakuumpumpar från Busch

Busch vakuumpumpar erbjuder ett stort produktsortiment som utnyttjar den senaste vakuum- och övertryckstekniken. Vi tillhandahåller den optimala lösningen för alla tillämpningar som kräver arbetstryck som kan vara allt från atmosfäriskt tryck till ultrahögt vakuum.

Ta våra populära R5 lamellvakuumpumpar som exempel; de är industristandarden för livsmedelförpackning.

Vakuumpumpar, fläktar och kompressorer från Busch inkluderar:

R5 oljesmorda lamellvakuumpumpar, marknadsledaren inom vakuumförpackning.

 • Sluttryck: 0,05–20 hPa (mbar)
 • Nominell pumphastighet 50 Hz: 3–1600 m³/h
 • Nominell pumphastighet 60 Hz: 4,8–1800 m³/h

HUCKEPACK oljesmorda lamellvakuumpumpar med enkel genomströmning för de svåraste tillämpningarna.
 • Sluttryck: 0,5 hPa (mbar)
 • Nominell pumphastighet 50 Hz: 160–630 m³/h
 • Nominell pumphastighet 60 Hz: 190–760 m³/h

MINK torrgående klovakuumpumpar och kompressorer, perfekt lämpade för industriella tillämpningar där konstant vakuum eller övertryck och oljefri drift är centralt.
 • Sluttryck: 20–200 hPa (mbar)
 • Övertryck: 2 bar (g)
 • Nominell pumphastighet 50 Hz: 40–950 m³/h
 • Nominell pumphastighet 60 Hz: 40–1150 m³/h

COBRA Industry torrgående skruvvakuumpumpar för tillämpningar som kräver pålitlig och kontamineringsfri extraktion av gas och ånga.
 • Sluttryck: 0,01–1 hPa (mbar)
 • Nominell pumphastighet 50 Hz: 110–2000 m³/h
 • Nominell pumphastighet 60 Hz: 130–2500 m³/h

COBRA Semicon torrgående skruvvakuumpumpar för alla krävande processer som exempelvis, halvledare, solmoduler och platta bildskärmar, och i ett flertal industriella beläggningstillämpningar
 • Sluttryck: 0,001–0,03 hPa (mbar)
 • Nominell pumphastighet 50 Hz: 70–7400 m³/h
 • Nominell pumphastighet 60 Hz: 85–7400 m³/h

TORRI flerstegs lobrotorvakuumpumpar för nedpumpning av slusskamrar.
 • Sluttryck: 100–600 hPa m³/h, 0,01–0,001 hPa (mbar)

SECO torrgående lamellvakuumpumpar och kompressorer för industriella tillämpningar som kräver snabbt, rent vakuum eller tryckluft.
 • Sluttryck: 100–150 hPa (mbar)
 • Övertryck: 0,6–1,5 bar(g)
 • Nominell pumphastighet 50 Hz: 3–124 m³/h
 • Nominell pumphastighet 60 Hz: 3,6–146 m³/h

DOLPHIN vätskeringvakuumpumpar och kompressorer, konstruerade för kontinuerlig drift..
 • Sluttryck: 33–160 hPa (mbar)
 • Övertryck: 4 bar (g)
 • Nominell pumphastighet 50 Hz: 25–26800 m³/h
 • Nominell pumphastighet 60 Hz: 31–26800 m³/h

SAMOS sidkanalfläktar för alla tillämpningar där det krävs ett pulseringsfritt volymflöde.
 • Differenstryck: Δp max.
 • Vakuum: -490 hPa (mbar)
 • Övertryck: +670 hPa (mbar)
 • Volymflöde: 40–2640 m³/h

ZEBRA tvåstegs, oljesmorda lamellvakuumpumpar för industriella och analytiska processer.
 • Sluttryck: 6,7 · 10–3 hPa (mbar)
 • Nominell pumphastighet 50 Hz: 2,4–80 m³/h
 • Nominell pumphastighet 60 Hz: 2,9–95 m³/h

FOSSA scrollvakuumpumpar, perfekt lämpade för transport av gaser utan läckage.
 • Sluttryck: 0,01–0,025 hPa (mbar)
 • Nominell pumphastighet 50 Hz: 15–35 m³/h
 • Nominell pumphastighet 60 Hz: 18–42 m³/h

RANGU diffusionsvakuumpumpar för högvakuumtillämpningar där pumpkapaciteter eller gasflöden krävs.
 • Sluttryck: < 7·10–8 hPa (mbar)
 • Nominell pumphastighet: 10 000 – 28 000 l /s

TYR blåsmaskiner med roterande lober, som ger konstanta differenstryck för avloppsvattenbehandling, pneumatisk transport eller fiskodling.
 • Differenstryck: ∆p max.
 • Vakuum: -500 hPa (mbar)
 • Övertryck: +1000 hPa (mbar)
 • Volymflöde: 150–4 380 m³/h

PANDA och PUMA vakuumbooster ökar kapaciteten och sluttrycket för vakuumpumpar.
 • Differenstryck: ∆p max. 100 hPa (mbar)
 • Nominell pumphastighet 50 Hz: 250–9535 m³/h
 • Nominell pumphastighet 60 Hz: 300–11675 m³/h