Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Lamellvakuumpumpar och kompressorer

3d_animation_rotary_vane_compression

Typer av lamellvakuumpumpar och kompressorer

Lamellvakuumpumpar finns tillgängliga i en- och tvåvägs -version och kan opereras med olika typer av smörjmedel eller i torrdrift. I enstegsversionerna utförs komprimeringen en gång. I tvåstegsversionernakompresseras pumpmedietigen i ett andra steg för att tillåta högre vakuumnivåer.

Kompressorer med roterande lameller arbetar enligt samma princip.

Olja hjälper till att täta mellanrummet mellan lamellerna och huset i R5-, HUCKEPACK- och ZEBRA-vakuumpumpar. SECO vakuumpumpar och kompressorer använder grafit för smörjning. Detta uppstår vid slipning av grafitens lameller längs cylinderns kant.

Produktfamilj
Lamellvakumpump version
Oljesmord eller torrgående
Specifikationer
R5
enstegs
Oljesmord
Beprövade och pålitliga. Över 3 miljoner pumpar i drift över hela världen.
HUCKEPACK
Två steg
Oljesmord
Den robusta och beprövade lösningen för komplicerade tillämpningar.
ZEBRA
Två steg
Oljesmord
Tillförlitlig medium vakuumpump för krävande applikationer i industri och forskning.
SECO
enstegs
Torrdrift
Tillförlitligt mediumvakuum för krävande applikationer i industri och forskning.

Extremt hållbar design

Tillämpningar

Lamellvakuumpumpar och kompressorer används inom olika branscher. De är lämpliga för tillämpningar som sträcker sig från plockning och placering till frystorkning.

Varje bransch och tillämpning har olika behov. För att ta reda på vilken vakuumlösning som passar dina behov bäst, var vänlig kontakta våra Busch-experter.

Läs mer om hur teknologi med roterande lameller används i olika tillämpningar.

Din applikation finns inte med? Ta en titt på vårproduktsökare!

Skaffa ditt nyckelfärdiga vakuumsystem med våra R5-vakuumpumpar nu!

vacuum_systems_building
Anpassad efter dina behov. Inklusive installation av rörledningar, kontrollpaneler med mera.

Anpassade vakuumsystem

Vår erfarenhet. Våra framgångshistorier.

Hygienisk design

Vi har ökat pumpens hygien avsevärt. Genom att tänka utanför boxen. Bokstavligt.

Förbättrat utblåsfilter

Vårt patenterade filter. Byt det på mindre än en minut. Välkommen till framtidens service.

Frågor och svar

Vad är en lamellvakuumpump?

En lamellvakuumpump är en typ av vakuumpump som använder roterande lameller för att generera vakuum. En rotor med flertalet lammeler monteras Tack vare centrifugalkraften skjuts lamellerna ut och formar kammare mellan dem och chassit. De separerar en viss volym av det pumpade mediet och fångar upp det i kamrarna. Inom en rotation krymper kammarens storlek tills det pumpade mediet har nått maximal kompression och trycks ut vid utloppet. I slutet av varvet expanderar kammarens storlek igen.

Lamellvakuumpumpar finns tillgängliga i en- och tvåstegs-versioner och kan opereras med olika typer av smörjmedel eller i torrdrift. I enstegsversionerna utförs komprimeringen en gång. I tvåstegsversionerna komprimeras det pumpade mediet en gång till för att nå högre vakuumnivåer. Vakuumpumpar med denna teknologi används för olika tillämpningar inom allt från förpackning till sjukhus och vårdinrättningar samt behandling av avloppsvatten.

Hur fungerar en lamellvakuumpump?

Lamellvakuumteknologi är synonymt med en robust och funktionell konstruktion. Det sitter en excentriskt monterad rotor med flera lameller i ett cylinderhus. Centrifugalkraften pressar ut lamellerna så att de formar kamrar mellan sig och huset.

Det pumpade mediet stängs in i kamrarna. Inom en rotation krymper kammarens storlek. Volymen på det pumpade mediet minskas konstant tills gasen har nått maximal kompression och trycks ut vid utloppet. I slutet av varvet expanderar kammarens storlek igen.

Kompressorer med roterande lameller arbetar enligt samma princip.

Vakuumgenerering i lamellvakuumpumpar förklaras i tre steg

1. Inlopp

 • Det pumpade mediet kommer in via inloppet.
 • Rotorn roterar kontinuerligt.
 • Tack vare centrifugalkraften skjuts lamellerna ut och formar kammare mellan dem och chassit.

2. Kompression

 • Rotorns excentriska position ändrar konstant kammarens volym och komprimerar gasen vid varje rotation.
 • I oljesmorda vakuumpumpar hjälper en speciell olja till att täta utrymmet mellan lamellerna och huset.
 • Kompression utförs en gång i enstegs-versioner och två gånger i tvåstegs-versioner för att uppnå högvakuum.

3. Utlopp

 • Den komprimerade gasen trycks ut vid utloppet.
 • En ventil stoppar återflödet in i vakuumpumpen.
 • Oljesmorda vakuumpumpar är utrustade med en oljerökavskiljare som består av ett oljefilter och ett utblåsfilter.
 • Oljefiltret avlägsnar föroreningar som damm och skräp från oljan, säkerställer att den förblir ren och behåller utmärkta smörjnings- och tätningsegenskaper.
 • Utblåsfiltret fångar upp oljepartiklar i den utblåsta gasen, vilket säkerställer att utsläpp av olja till omgivande luft reduceras till ett absolut minimum.

Vad är skillnaden mellan en lamellvakuumpump och en lamellkompressor?

Kompressorer genererar övertryck medan vakuumpumpar genererar vakuum.

I princip är en kompressor med roterande lameller konstruerad på samma sätt som en lamellvakuumpump, endast inloppet och utloppet är omvända.

Är lamellvakuumpumpar positiva utvidgande pumpar?

Ja, det är det. En vakuumpump används för att flytta gas eller luft genom att upprepade gånger fånga upp en fast volym av det pumpade mediet och flytta det mekaniskt genom ett system. Den upprätthåller ett konstant flöde och hastighet oavsett tryckförändringar.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med lamellvakuumpumpar och kompressorer?

Lamellvakuumpumpar och kompressorer från Busch är robusta, pålitliga och kostnadseffektiva. De har flera fördelar:

 • Enkelt underhåll
 • Energiefficient
 • Beprövad prestanda
 • Design som är robust
 • Högpresterande lameller

En nackdel med oljesmorda lamellvakuumpumpar och kompressorer är användningen av olja, som avger oljedimma till omgivande luft. 99 % av oljedimman kan dock fångas upp av Busch original utblåsfilter. Under två dagar släpps bara ett enda stänk nässpray ut. Oljedimma görs helt ofarlig genom användning av livsmedelsklassade eller halal- och koshercertifierade oljor från Busch, och regelbundet underhåll minimerar förekomsten av olja ytterligare.

Lameller i grafit i SECO vakuumpumpar och kompressorer skapar grafitdamm vid slipning längs cylinderns kant. Därför blandas små mängder av detta damm med det pumpade mediet under drift. Beroende på tillämpning måste dessa partiklar filtreras bort från det pumpade mediet efteråt.

Hur väljer jag rätt vakuumlösning?

Flera faktorer måste beaktas vid val av rätt vakuumlösning. Dessa faktorer varierar beroende på tillämpningen och de specifika behoven i din process.

Använd vår produktsökare för att hitta din perfekta vakuumpump. Eller kontakta oss för att få reda på vilken vakuumlösning som passar dina behov allra best. Våra Busch-experter hjälper dig gärna!

Vad gör Busch till en av de ledande tillverkarna av lamellvakuumpumpar och kompressorer?

Busch har tillverkat vakuumpumpar och kompressorer med roterande lameller i över 50 år. Med HUCKEPACK utvecklade Dr Karl Busch den första vakuumpumpen speciellt för vakuumförpackande av livsmedelsprodukter. Detta var en revolution för förpackningsindustrin.

Dessutom tillverkas alla lamellvakuumpumpar och kompressorer från Busch i Europa. Våra lameller är speciellt utvecklade av oss för våra vakuumpumpar. De är tillverkade av robusta material för att säkerställa hållbarhet, pålitlighet och lång livslängd. Läs mer om de material vi använder på våra produktsidor.