Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Klovakuumpumpar och -kompressorer

3d_animation_claw_inlet

Typer av torra klovakuumpumpar

Torra klovakuumpumpar från Busch arbetar inom grovvakuumområdet. Därför är de perfekt lämpade för tillämpningar där det är viktigt med konstant vakuum och oljefri drift.

Klokompressorer arbetar enligt samma princip.

Produktlinje
Nominell kapacitet
Funktion
MINK MA/MB
18 m³/h
vakuumpump/kompressor
MINK MI
50 m³/h – 580 m³/h
vakuumpump/kompressor
MINK MV
40 m³/h – 1 200 m³/h
vakuumpump
MINK MM
62 m³/h – 600 m³/h
vakuumpump
MINK MM
62 m³/h – 330 m³/h
kompressor
MINK MH
18 m³/h
kompressor

Effektiv och pålitlig generering av vakuum och komprimerad luft

Tillämpningar

Torra klovakuumpumpar och -kompressorer används inom olika branscher. De är lämpliga för tillämpningar som sträcker sig från mjölkningsrobotar till pneumatisk transport av plastgranulat.

Varje bransch och tillämpning har olika behov. Kontakta våra Busch-experter för att ta reda på vilken vakuumlösning som passar dina behov bäst.

Ta reda på mer om hur torr kloteknologi används i olika tillämpningar.

Nämns inte er tillämpning? Ta en titt på vår produktsökare!

Skaffa ditt nyckelfärdiga vakuumsystem med våra MINK-vakuumpumpar nu!

vacuum_systems_building
Anpassad efter dina behov. Inklusive installation av rörledningar, kontrollpaneler med mera.

Vakuumsystembyggnation

Vår erfarenhet. Våra framgångshistorier.

Frågor och svar

Vad är en torr klovakuumpump?

En torr klovakuumpump är en positiv förträngningspump. Två kloformade rotorer är monterade i ett cylindriskt hus. Rotorerna rör sig i motsatta riktningar och kommer inte i kontakt med varandra eller huset. Det minimalaavståndet mellan klorotorerna och huset optimerar den interna tätningen. Därmed krävs inga smörjmedel eller driftsvätskor i kompressionskammaren. Genom klorotorernas rotation sugs det pumpade mediet in, komprimeras och trycks ut via utloppet, vilket genererar vakuum.

Den oljefria driften gör torra klovakuumpumpar perfekta för tillämpningar som kräver torra vakuummiljöer. De används för olika tillämpningar inom allt från mjölkningsrobotar till förpackning och pneumatisk transport.

Är torra klovakuumpumpar positiva förträngningspumpar?

Ja, det är de. En positiv förträngningspump används för att flytta och komprimera gas eller luft genom att upprepade gånger stänga in en fast volym av det pumpade mediet och flytta det mekaniskt genom ett system. Den upprätthåller ett konstant flöde och hastighet oavsett tryckförändringar.

Hur fungerar en torr klovakuumpump?

Torra klovakuumpumpar och kompressorer kombinerar prestanda, pålitlighet och effektivitet genom innovativ design.

De har två kloformade rotorer som är monterade i en cylinder och rör sig i motsatta riktningar. Rotorernas rörelser drar upp, komprimerar och pressar ut det pumpade mediet.

Klorotorerna kommer inte i kontakt med varandra eller huset. Därmed krävs inga smörjmedel eller driftsvätskor i kompressionskammaren. Det minimala avståndet mellan rotorerna och kammarhuset optimerar den interna tätningen.

Klovakuumpumpar och -kompressorer drivs av en direkt flänsmonterad motor. En synkroniserad växellåda ger en exakt rotorinställning.

Klokompressorer arbetar enligt samma princip.

Vakuumgenerering i klovakuumpumpar förklarat i tre steg

1. Inlopp

 • Det pumpade mediet kommer in via inloppet.
 • Två kloformade rotorer rör sig kontinuerligt i motsatta riktningar i det cylinderformade huset.
 • Klorotorerna kommer inte i kontakt med varandra eller huset.

2. Kompression

 • När kammarens volym ökar sugs det pumpade mediet in.
 • Rörelsen och formen på klorotorerna komprimerar det pumpade mediet och transporterar det till utloppet.
 • Inga smörjmedel eller andra driftsvätskor behövs i kompressionskammaren, eftersom minimalt avstånd mellan rotorerna och kammarens hus optimerar den interna tätningen.

3. Utlopp

 • Det komprimerade mediet trycks ut genom utloppet.
 • En synkroniserad växellåda ger en exakt rotorinställning under hela processen.

Vad är skillnaden mellan en torr klovakuumpump och en torr klokompressor?

Kompressorer genererar övertryck medan vakuumpumpar skapar vakuum.

I princip är en torr klokompressor konstruerad på samma sätt som en torr klovakuumpump, men med omvänt inlopp och utlopp.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med torra klovakuumpumpar och torra klokompressorer?

Torra klovakuumpumpar och klokompressorer från Busch är mycket energieffektiva och kräver minimalt underhåll. De har flera fördelar:

 • Det krävs inga smörjmedel eller driftsvätskor
 • Luftkylning
 • Nästan underhållsfri
 • Låga ljudnivåer

Vakuumpumpar och kompressorer med denna teknologi är inte lämpliga för användning inom branscher som metallurgi eller tillverkning av platta bildskärmar. Dessa processer kräver en högvakuumnivå, medan MINK arbetar inom grovvakuumområdet.

Hur väljer jag rätt torr klovakuumpump?

Flera faktorer måste beaktas vid val av rätt vakuumlösning. Dessa faktorer varierar beroende på tillämpningen och de specifika behoven i din process.

Använd vår produktsökare för att hitta din perfekta vakuumpump. Du kan även kontakta oss för att få reda på vilken vakuumlösning som passar dina behov allra best. Våra Busch-experter hjälper dig gärna!

Vad gör Busch till en av de ledande tillverkarna av torra klovakuumpumpar och torra klokompressorer?

Busch har tillverkat torra klovakuumpumpar och torra klokompressorer under de senaste 30 åren och erbjuder det bredaste sortimentet av torrgående klovakuumpumpar och kompressorer.