Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

En av TYR-figurerna i produktionen. Källa: Busch Vacuum Solutions

Fläktar för en av världens största fiskodlingar

Busch China levererar fläktar till en av världens största fiskodlingar. Under projektets första fas har 104 fläktar installerats.

92 TYR-fläktar och 12 MINK MM-kompressorer har nu levererats till en ny fiskodling som producerar ungefär 15 000 ton ål per år.

Fisken odlas i ett återcirkulerande vattenbrukssystem (RAS). Sådana slutna återcirkulerande system består av cisterner med biofiltersystem. Dessa är inte beroende av vattenkällor eftersom vattnet i odlingsmagasinen återvinns av filtreringssystem.

För mikroorganismerna i filtersystemen som bryter ner eller omvandlar organiska ämnen är en konstant syretillförsel avgörande. TYR blåsmaskiner med lamellrotorfläktar förser filtren med komprimerad luft som berikar vattnet med syre och håller det i konstant rörelse.

Busch TYR blåsmaskin med lamellrotorfläkt sätter inte bara nya standarder när det gäller energiförbrukning, driftseffektivitet och ljudnivå, utan ger även ett stabilt differenstryck som är idealiskt för fiskodlingstillämpningar.