Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Fiskodling

Vakuum används i nästan varje steg i fiskodlingsprocessen. Från rom till färdigförpackad filé.

landingpagefishfarming_fishfarm_rgb_1200x675px

VAKUUMETS ROLL INOM FISKODLING

Vakuum används under fiskens, däribland främst laxens, hela livscykel. Den vanligaste användningen av vakuum inom fiskodling är vakuumförpackning av färsk fisk. Dessutom används vakuum för ventilation av odlingstankar, för transport av fisk men även för att suga ut biprodukter och avfall.

Vakuum spelar även en viktig roll för ytterligare bearbetning av dessa biprodukter. De omvandlas till exempel till fiskolja och fiskfoder. På så sätt undviks onödigt avfall och säkerställer processens hållbarhet.

Vi kan erbjuda rätt vakuum- eller övertrycksteknik för alla områden av fiskodling ända fram till bearbetning och förpackning.
Busch har hjälpt oss på ett perfekt sätt för med uppgradering av vakuumförsörjningen av våra fiskodlingar.
Dagfinn Vik, teknisk chef på Inka AS

VÅRA LÖSNINGAR FÖR FISKODLINGSPROCESSER

Erfarna Busch-experter har ett nära samarbete med leverantörer till fiskodlingar och fiskbearbetningsanläggningar. Hjälper till att bygga kompletta anläggningar med centraliserade system för komprimerad luft och vakuum. Över hela världen.

Vi ger dig råd under utformningen av luft-, gas- och vakuumförsörjningssystem som är skräddarsydda för att uppfylla dina specifika krav. Detta omfattar allt från enkel ventilation av odlingstankar till komplexa försörjningsenheter för en hel bearbetningsanläggning eller recirkulerande vattenbrukssystem (RAS).
TYR (övertryck) TYR (vakuum) MINK kompressorer MINK vakuumpumpar SAMOS DOLPHIN R5 SECO
Utsugning av skum i fiskodlingar
Sortering av fiskägg
Ventilation av odlingstankar
Rengöring av band- och trumfilter
Gastillförsel till odlingstankar
Pneumatisk transport av levande fisk
Lufttillförsel för rengöring av odlingstankar
Pneumatisk matningsförsörjning
Utsugning av slakteriavfall (✓) (✓)
Bibehålla vakuum för filetering
Vakuum för transport
Pneumatiskt materialtransportsystem för is för kylning
Vakuumförpackning
MAP-förpackning
Termoformning
Kartongförpackning (✓)
Hantering/palletering (✓)

VAKUUM I FISKODLINGSOROCESSER

landingpagefishfarming_fishinwater_rgb_1200x675px

Fiskodling

 • Skumutsugning
 • Sortering av fiskägg

Under det första året lever laxyngel i burar inomhus.

Under den här tiden övervakas fisken noggrant med kameror. Specialiserad personal, ofta veterinärer, ser till att fisken får tillräckligt med mat. De ser även till att syrenivån i vattnet hålls på en lämplig nivå. Tillförsel av extra syre till odlingstankarna kan till exempel säkerställas med blåsmaskiner med roterande lober i TYR-serien.

Dessutom kontrolleras kontinuerligt storleken på laxynglen, eftersom det är viktigt att den växer på ett jämförbart sätt. Annars kommer en del fiskar som dominerar i storlek att bli kraftigare och större, medan mindre fiskar får svårt att överleva. För att undvika denna obalans sorteras fisken med regelbundet. Med hjälp av vakuum kan levande fisk försiktigt flyttas från en tank till en annan genom pneumatisk transport.

Vissa fiskar överlever tyvärr inte den inledande odlingsfasen i inomhustankarna. Det är viktigt att regelbundet ta bort den döda fisken för att förhindra sjukdomar och säkerställa maximal hygien. Död fisk sjunker naturligt till botten av burarna. Där plockas de upp med en hov och läggs i en tratt bredvid buren. Tratten öppnas med en ventil och den döda fisken sugs ut ur området med hjälp av vakuum. Detta så kallade ”system för borttagning av död fisk” är ett av våra vanligaste standardvakuumsystem.
landingpagefishfarming_fishfarm_rgb_1200x675px_1

Fiskodling/vattenbruk

 • Inledande inlopp för vattenmatarpumpar
 • Ventilation av odlingstankar
 • Rengöring av band- och trumfilter
 • Gastillförsel till odlingstankar
 • Ventilation av odlingstankar
 • Pneumatisk transport av levande fisk
 • Lufttillförsel för rengöring av odlingstankar
 • Pneumatisk matningsförsörjning
När laxynglen är ungefär ett år gamla och väger ungefär 100 gram definieras den som unglax eller utvandringsfärdigt laxyngel. Då är den redo att leva i saltvatten och kan därmed släppas ut i havet.

Speciella foderflottor används ofta för att blåsa in laxfodret i burarna i havet. TYR blåsmaskiner med roterande lober är perfekta för detta.
landingpagefishfarming_fishfabric_rgb_1200x675px

Fiskbearbetning

 • Utsugning av slakteriavfall
 • Bibehålla vakuum för filetering
 • Vakuum för transport
 • Pneumatiskt materialtransportsystem för is för kylning

Vid fiskbearbetning används vakuum ofta för utsugning av tarmar. Dessa så kallade biprodukter återanvänds till exempel för att producera fiskolja och fiskmat. Det återstående avfallet transporteras sedan ut från anläggningarna med hjälp av pneumatisk transport.

När allt avfall och alla biprodukter har avlägsnats är det dags för filetering. I detta processteg används ofta vakuum för att suga upp fisken till filébordet. Därefter förs fiskfiléerna till vakuumförpackningsavdelningen.
landingpagefishfarming_packagedsalmon_rgb_1200x675px

Förpackning

 • Vakuumförpackning
 • MAP-förpackning
 • Termoformning
 • Kartongförpackning
 • Hantering/palletering

Vakuum har också blivit oumbärligt i de flesta moderna lagerlokaler där det används för lyft och palletering.

INFORMATION OM FISKODLINGSTILLÄMPNINGAR

Utsugning av fisktankar

 • Utsugning av skum i fiskodlingar
 • Utsugning av slakteriavfall

Luftning av fisktankar

 • Ventilation av odlingstankar
 • Gastillförsel till odlingstankar
 • Lufttillförsel för rengöring av odlingstankar

Pneumatisk transport

 • Pneumatisk transport av levande fisk
 • Pneumatisk matningsförsörjning
 • Vakuum för transport
 • Pneumatiskt materialtransportsystem för is för kylning

no_301_graphicsforfishfarmingpage_videothumbnail_1920x1080px_ll

Hantering och lyft

 • Sortering av fiskägg
 • Bibehålla vakuum för filetering
 • Hantering/palletering

Förpackning

 • Vakuumförpackning
 • MAP-förpackning
 • Termoformning
 • Kartongförpackning

FALLSTUDIER

 • Tillverkning av laxprodukter med toppmodern vakuumteknik

  Tillverkning av laxprodukter med toppmodern vakuumteknik

  Nordlaks Produkter AS

  Ta reda på mer
 • Hygienisk avlägsnande av död fisk i RAS

  Hygienisk avlägsnande av död fisk i RAS

  Osland Settefisk SA

  Ta reda på mer
 • Pålitlig tillförsel av syre för fiskodlingens biofilter

  Pålitlig tillförsel av syre för fiskodlingens biofilter

  Osland Havbruk AS

  Ta reda på mer