Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Dataskydd

Senast uppdaterad: den 2 maj 2023
Tack för ditt besök på vår webbsida och ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Nedan finns information om inhämtning av personuppgifter vid användning av vår webbplats www.buschvacuum.com.

Meddelande om skydd av personuppgifter

Grundinformation

Du kan skriva ut och spara dokumentet med webbläsarens standardfunktioner (i regel genom att klicka på ”Arkiv” -> ”Spara som”) eller webbplatsens utskriftsfunktion.

Om vi lägger ut olika webbplatsfunktioner på tjänsteleverantörer eller vill använda dina uppgifter för marknadsföring informerar vi dig om detaljerna kring de relevanta rutinerna. Det omfattar även villkoren för lagringstid.

Om inget annat anges i följande avsnitt så finns lagstödet för hantering av personuppgifter pga. behovet att hantera dem för att tillhandahålla de funktioner du vill använda på webbplatsen (art. 6(1)(b) i Dataskyddsförordningen, GDPR).

Inspektör/dataskyddsombud

Inspektör enligt art. 4(7) GDPR är

Busch Dienste GmbH
Schauinslandstrasse 1
D-79689 Maulburg, Tyskland

hädanefter kallad ”Busch”, ”vi” eller ”oss”.
Mer information ges i informationen på vår webbplats.

Så här kontaktar du Buschs dataskyddsombud: dpo@buschvacuum.com eller använd vår postadress och lägg till ”Attn: Data Protection Officer”.

Kategorier av behandlade uppgifter och registrerade

Kategori av behandlade uppgifter


 • Stamdata (t.ex. stamdata om kunder, så som namn, adresser)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 • Innehållsrelaterade uppgifter (t.ex. inmatad text, fotografier, videofilmer)
 • Avtalsuppgifter (t.ex. syftet med en kontakt, villkor, kundkategori)
 • Betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, betalningshistorik)
 • Användningsuppgifter (t.ex. besökta sidor, innehållsrelaterade intressen, åtkomsttider)
 • Meta-/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser)

Kategorier av registrerade


 • Besökare och användare för webbplatsen och annan onlinenärvaro
 • Kunder, potentiella kunder och affärspartners
 • Prenumeranter av nyhetsbrev samt direktmarknadsföring i befintliga kundrelationer
Nedan kallas dessa registrerade gemensamt för ”användare”.

Syftet med uppgiftshanteringen

Vi använder dina personuppgifter


 • För att tillgängliggöra vår webbplats och onlinenärvaro, inklusive deras funktioner och innehåll.
 • För att skapa och hantera ditt personliga kundkonto.
 • För att identifiera dig som avtalspart.
 • För att bearbeta dina onlineinköp från oss. Detta omfattar dina beställningar och returnerade beställningar via vår onlinebutik, bearbetning av betalningar, notifieringar om leveransstatus och eventuella leveransproblem. Dessutom kan dina personuppgifter användas för att bearbeta klagomål eller hantera fall som gäller dina garantirättigheter.
 • För att besvara kontaktförfrågningar och kommunicera med användare.
 • För att bedöma, upprätthålla, utöva eller försvara oss mot eventuella juridiska anspråk och konflikter, för att upptäcka, undersöka och förebygga kriminella aktiviteter.
 • För att implementera säkerhetsåtgärder.
 • För att mäta vår räckvidd.
 • För att genomföra strategier för direktmarknadsföring t.ex. i form av e-postnyhetsbrev eller direktreklam.
 • För att utföra undersökningar om nöjdheten med våra produkter och tjänster samt analysera resultatet av dessa.

Tillhandahållande av webbplats och loggfiler

När vår webbplats används endast för att inhämta information (t.ex. om du inte registrerar dig eller på annat sätt tillhandahåller oss information), inhämtar vi enbart de personuppgifter som din webbläsare automatiskt överför till vår server. När du besöker vår webbplats, inhämtar vi följande uppgifter som är tekniskt erforderliga för oss för att visa dig vår webbplats och säkerställa dess stabilitet och säkerhet (den rättsliga grunden för detta är artikel 6(1)(f) GDPR):

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Tidsskillnaden i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i begäran (specifik sida)
 • Åtkomststatus-/HTTP-statuskod
 • Överförd datavolym vid varje tillfälle
 • Webbplatsen som tog emot begäran
 • Webbläsarens namn
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Webbläsarspråk och -version.

Användarnas IP-adresser raderas eller anonymiseras när de upphör att användas. Vid anonymisering ändras IP-adresserna så att individuell information som avser personliga eller materiella förhållanden inte längre går att knyta till en identifierbar, levande person eller att identifiering av levande person kräver oproportionellt mycket tid, pengar och personal.

Cookies

Använda onlineshopen

Om du vill beställa från vår onlineshop måste du ange de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla din beställning och fullfölja avtalet. Du måste registrera dig för att kunna göra en beställning. Informationen som krävs för detta finns i webbformuläret. Obligatorisk information för avtalshanteringen är markerad separat, medan övrig information är frivillig. Efter våra kontroller aktiveras kontot (kundinloggning). Vi hanterar dina uppgifter för att kunna ta hand om din beställning. Det kan innebära att din betalningsinformation kan överföras till våra banker. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6(1)(b) GDPR.

Vi kan även hantera informationen du lämnat för att informera dig om andra intressanta produkter i vårt sortiment eller skicka teknisk information till dig via e-post. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6(1)(f) GDPR.

Enligt handels- och skatterätt måste vi lagra din adress-, betalnings- och beställningsinformation i tio år. När den lagstadgade tidsbegränsningen gått ut begränsas hanteringen, vilket innebär att dina uppgifter uteslutande kommer att användas för överensstämmelse med gällande lagkrav.

Beställningsprocessen är krypterad med TLS-teknik för att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter från tredje part.

Nyhetsbrev, direktmarknadsföring

Prenumeration på nyhetsbrev

 • Vid utskick av nyhetsbrev ber vi om ditt uttryckliga samtycke och godkännande av detta meddelande om skydd av personuppgifter. Om du samtycker kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi kan informera dig om aktuella erbjudanden från vårt sortiment. I samband med detta inhämtar vi följande uppgifter:
  • Din e-postadress
  • Land
  • Språk
 • Vi använder en dubbel opt-in-rutin (samtyckesrutin) vid registrering för vårt nyhetsbrev. Det innebär att när du registrerat dig, så skickar vi ett e-postmeddelande till angiven adress och ber dig bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering spärras din information och raderas efter en månad. Dessutom sparar vi de använda adresserna varje gång samt antalet registreringar och bekräftelser. Syftet med denna rutin är att verifiera din registrering och eventuellt reda ut möjligt missbruk av dina personuppgifter.
 • När du bekräftat sparar vi din e-postadress så att vi kan skicka nyhetsbrevet till dig. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6(1)(a) GDPR.
 • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet och säga upp prenumerationen. Du kan neka samtycke genom att maila till newsletter@news.buschvacuum.com eller meddela oss via den kontaktinformation som anges i informationen på vår webbplats.
 • Dina personuppgifter raderas. Din e-postadress sparas av tekniska skäl för att förhindra att du får ytterligare nyhetsbrev från oss framöver.

Utskick av nyhetsbrev efter produktköp

 • Om du har köpt produkter från vår onlineshop, skickar vi vårt nyhetsbrev till dig även om du inte tidigare har prenumererat på vårt nyhetsbrev. I detta fall skickas nyhetsbrevet till den e-postadress som du har angett vid köpet. Dessa nyhetsbrev används för att göra reklam för produkter liknande den som du har köpt i vår onlineshop och för att utföra undersökningar av kundnöjdheten. För dessa personliga produktrekommendationer väljer vi produkter i enlighet med lagstiftade krav baserat på din tidigare inköpserfarenhet och dina intresseområden, som vi har identifierat genom att ta hänsyn till dina intressen, preferenser och produktrelaterade intressen som du har delat med oss.
 • Din e-postadress lagras i vår adressdatabas för nyhetsbrevet i detta syfte. För att verifiera legitimiteten för vårt nyhetsbrev, sparar vi även den IP-adress som du använde vid ditt inköp och tiden för inköpet.
 • Den rättsliga grunden för bearbetningsproceduren angiven ovan för utskick av vårt nyhetsbrev efter ett köp är artikel 6(1)(f) GDPR. Vårt berättigade intresse för uppgiftshanteringen är direktmarknadsföring av våra produkter till våra kunder och deras intresse för erbjudanden och kampanjer.
 • Du kan välja att när som helst avregistrera dig från att ta emot nyhetsbrevet. Du kan återkalla ditt godkännande genom att klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev eller genom att skicka ett meddelande till oss via kontaktinformationen i början av detta meddelande om skydd av personuppgifter.

Spårning av nyhetsbrev

 • Observera att vi utvärderar ditt användarbeteende när vi skickar nyhetsbrevet. De e-postmeddelanden som skickas innehåller webb-beacons och/eller spårningspixlar för utvärderingen. Detta är är singelpixlade bildfiler som sparas på vår webbplats. För att utföra denna utvärdering, länkar vi uppgifterna som anges i avsnittet Tillhandahållande av webbplats och loggfiler i detta meddelande om skydd av personuppgifter och webb-beacons till din e-postadress och ditt individuella ID.
 • Alla länkar i nyhetsbrevet har också detta ID. Med de uppgifter som inhämtas från denna process, skapar vi en användarprofil så att nyhetsbrevet bättre kan anpassas till våra kunders intressen. Härigenom registrerar vi hur du läser vårt nyhetsbrev, vilka länkar du klickar på i nyhetsbrevet och använder resultatet för att härleda dina personliga intressen. Under vissa omständigheter, länkar vi dessa uppgifter till dina aktiviteter på webbplatsen.
 • Den rättsliga grunden för spårningen som beskrivs ovan är ditt medgivande enligt artikel 6(1)(a) GDPR, under förutsättning att du prenumererar på vårt nyhetsbrev.
 • Om vårt nyhetsbrev skickas efter att du gjort ett inköp utan att du registrerat särskilt för nyhetsbrevet och tillhandahållit ditt godkännande är den rättsliga grunden för den ovan beskrivna spårningen artikel 6(1)(f) GDPR. Vårt berättigade intresse för uppgiftshanteringen för spårning är vårt behov av att bättre kunna skräddarsy vårt nyhetsbrev till våra kunders intressen. Vi registrerar endast statistiska uppgifter för användningen av vår onlinenärvaro. Användningsuppgifterna är anonymiserade och pseudonymiserade. För det sistnämnda anonymiseras IP-adressen direkt efter att den har bearbetats och innan den sparas. Den rättsliga grunden för uppgiftshanteringen är vårt berättigade intresse (i EU: artikel 6(1)(f) GDPR).
 • Du kan välja att återkalla ditt godkännande för den ovan nämnda spårningen när som helst genom att avsluta prenumerationen. Klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev eller genom att skicka ett meddelande till kontaktinformationen i detta meddelande om skydd av personuppgifter. Informationen som inhämtas genom spårning sparas så länge som du prenumererar på nyhetsbrevet. När du har avslutat prenumerationen sparar vi anonyma uppgifter endast för statistiska syften.
 • Dessutom är spårning inte möjligt om du har inaktiverat bildvisningsfunktionen i vårt e-postprogram som standard. I detta fall visas inte hela nyhetsbrevet och du kan eventuellt inte använda alla funktionerna i nyhetsbrevet. Den ovan nämnda spårningen utförs om du visar bilderna manuellt.

Tryckt reklam

 • Vi använder även uppgifter som du tillhandahåller för ett inköp för att skicka tryckta media.
 • Den ovan nämnda bearbetningen, särskilt då utskicket av tryckta media, utförs med hjälp av tjänster och IT-system från olika leverantörer som arbetar som personuppgiftsbiträden för vår räkning.
 • Lagenligheten säkerställas med avtal i enlighet med artikel 28 GDPR och EU-typklausuler.
 • Den rättsliga grunden för den ovan nämnda bearbetningen är vårt berättigade intresse efter ett köp enligt artikel 6(1)(f) GDPR. Vårt berättigade intresse vid uppgiftshanteringen är marknadsföring av våra produkter och tjänster och förbättring av kundrelationer.

Kontaktformulär, klagomålsformulär och e-postkontakt

Det finns ett kontaktformulär på vår webbplats som du kan använda för att kontakta oss elektroniskt. Använd först rullgardinsmenyn och välj ditt land så att du får upp rätt lokal kontakt för din förfrågan. Din förfrågan skickas automatiskt till relevant, lokalt säljbolag inom Buschgruppen. På webbplatsen finns även ett klagomålsformulär som kan användas för att rapportera klagomål till oss. Fyll i klagomålsformuläret under länken och skicka in det. Din förfrågan skickas automatiskt till ansvarig serviceavdelning i Buschgruppen. Om en användare väljer ett av dessa alternativ, överförs och lagras uppgifterna i onlineformuläret av oss. Obligatorisk information som krävs för kontaktförfrågan är markerad separat, medan övrig information är frivillig.

Vid inskickandet sparas också följande uppgifter:
 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid när formuläret skickas in

För att kunna bearbeta dina uppgifter, inhämtas ditt samtycke med referens till detta meddelande om skydd av personuppgifter i samband med inskickandet. Du kan även kontakta oss på angiven e-postadress. Då sparas användarens personuppgifter som överförs i e-postmeddelandet. Uppgifterna används bara för att hantera konversationen.

Den rättsliga grunden för uppgiftshanteringen bygger på användarens samtycke, artikel 6(1)(a) GDPR. Den rättsliga grunden för uppgiftshanteringen vid e-postöverföringen är artikel 6(1)(f) GDPR. Om förfrågan gäller fullföljande av avtal är den rättsliga grunden för hanteringen dessutom artikel 6(1)(b) GDPR. Vid klagomål är den rättsliga grunden artikel 6(1)(b) GDPR i fråga om korrekt hantering av inköpsorder och även ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6(1)(f) GDPR. Vårt berättigade intresse är baserat på fortgående förbättringar och utveckling av kvalitetsstyrning och kundsupport.

Hanteringen av personuppgifter från inmatningsskärmen är uteslutande till för vår hantering av kontakten eller klagomålet. Om användare kontaktar oss via e-post föreligger även nödvändiga, berättigade intressen för uppgiftshanteringen. Övriga personuppgifter som hanteras vid inskickandet används för att förhindra felanvändning av kontaktformuläret och för att säkra våra informationssystem. I fråga om klagomålsformuläret syftar hanteringen av övriga personuppgifter till att utföra klagomålsprocessen på bästa möjliga sätt.

Uppgifterna raderas direkt när de inte längre behövs för syftet med inhämtningen. Detta gäller för personuppgifter angivna i kontaktformuläret eller klagomålsformuläret samt för uppgifter som har skickats via e-post om respektive konversation med användaren är avslutad. Konversationen är avslutad om det baserat på rådande omständigheter går att se att de relevanta frågorna är färdigutredda. IP-adressen som dessutom inhämtades vid inskickandet anonymiseras direkt efter inskickandet (se avsnitt Webbanalystjänster för detta meddelande om skydd av personuppgifter).

Vi använder tjänsten JotForm Inc. för att skapa och hantera våra formulär. Information om tredjepartsleverantören: JotForm Inc. 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 9411 https://eu.jotform.com/. Uppgiftshanteringen förklaras i JotForm Inc:s integritetspolicy under avsnittet DATASKYDD FÖR FORMULÄRANVÄNDARE (https://www.jotform.com/privacy/). Uppgifterna krypteras för överföring. Överföringen av uppgifter till USA sker baserat på EU-USA Privacy Shield (sköld för skydd av privatlivet i EU och USA). JotForm deltar i EU-USA Privacy Shield och är certifierat enligt detta. Mer information finns i JotForms integritetspolicy i avsnittet ”Privacy Shield (relevant to our EU users)”.

Vi använder Webforms-tjänsten för att skapa och hantera våra formulär. ASP.NET Web (https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet) Forms är en del av applikationsramverket ASP.NET och (https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet) ingår i Microsoft Visual Studio. (https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet) ASP.NET-applikationen drivs av oss som driftare och körs på våra servrar eller på servrar som drivs av tjänsteleverantörer för vår räkning. I detta fall har vi slutit avtal om orderhantering. Uppgifterna bearbetas inom EU. Uppgifterna krypteras för överföring.

Livechatt

Våra webbplatser använder livechattprogram från LiveChat Inc. som är utformade för att användaren ska kunna ha en personlig konversation med oss i realtid. LiveChat använder cookies (se ovan) som gör det möjligt att analysera hur våra webbplatser används. Genom att delta i chatten godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter enligt detta meddelande om skydd av personuppgifter. I detta sammanhang sker uppgiftshanteringen baserat på artikel 6(1)(a) i GDPR. Användaren av webbplatsen kan tekniskt blockera webbanalys genom att inaktivera JavaScript och cookies i sin webbläsare. Information om nödvändiga inställningar finns i anvisningarna till respektive webbläsare. För mer information om LiveChats användarvillkor och dataskydd, besök https://www.livechatinc.com/privacy-policy.

LiveChat, Inc. har undertecknat och följer EU-USA Privacy Shield-ramverket och Schweiz-USA Privacy Shield-ramverket så som anges av USA:s handelsdepartement beträffande insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från Europeiska unionen och Schweiz till USA. LiveChat Inc. har intygat för handelsdepartementet att man följer deras principer om integritetsskydd.

Information om tredjepartsleverantören LiveChat, Inc. Attn: Privacy Officer, One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, USA, support@livechatinc.com

Hotjar

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera denna tjänst och upplevelse. Hotjar är en teknisk tjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelser (t.ex. hur mycket tid de tillbringar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad de gillar och inte gillar etc.) så att vi kan underhålla och utveckla vår tjänst utifrån användarfeedback. Hotjar använder cookies och annan teknik till att samla in uppgifter om våra användares beteenden och deras enheter (i synnerhet enheternas IP-adresser (hämtas och lagras endast i anonymiserad form), skärmstorlek, typ av enhet (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), föredraget språk för att visa vår webbplats). Hotjar lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller för att matcha den med andra uppgifter om en enskild användare. För mer information, se Hotjars integritetspolicy. För att öppna den, klicka på den här länken.

Du kan välja bort att skapa en användarprofil, att Hotjar lagrar uppgifter om hur du använder vår webbplats och att Hotjars får använda spårningscookies på andra webbplatser genom att följa denna. För att göra detta, klicka på den här länken.

Hotjar Limited är ett privatägt företag registrerat enligt lagstiftningen på Malta med bolagsnummer C 65490, med registrerad adress Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. https://www.hotjar.com ("Hotjar")

Mer information om Hotjars integritetspolicy (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy) och Hotjars GDPR-åtagande (https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment).

Personuppgiftshanteringen är nödvändig för våra berättigade intressen (artikel 6(1)(f) GDPR).

LinkedIn

Vi använder LinkedIns konverteringsspårnings- och lokaliseringsfunktionalitet från LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland (”LinkedIn”) för att mäta resultatet av våra reklamkampanjer på LinkedIn, göra dem mer relevanta, och rikta oss till besökare av vår webbplats med personlig reklam på LinkedIn eller andra webbplatser.

Av denna anledning har vi integrerat en spårningspixel (LinkedIn Insight-tag) på vår webbplats. Med LinkedIn Insight-tag kan LinkedIn lagra en cookie från tredje part i din webbläsare och samla in och lagra följande information: Din IP-adress och ditt användningsmönster på vår webbplats och andra webbplatser som innehåller en spårningspixel från LinkedIn. Om du besöker vårt LinkedIn-konto kan LinkedIn kombinera insamlade uppgifter med ditt konto och ge dig riktad reklam på uppdrag av oss själva eller andra annonsörer. Du kan se dessa annonser på LinkedIn eller på webbplatser hos tredje part.

Den insamlade informationen kan också överföras till LinkedIns servrar i USA (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA). Eftersom LinkedIn följer principerna i EU-USA Privacy Shield-ramverket är denna överföring baserad på artikel 45 GDPR (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Webbplatsbesökare är anonyma för oss eftersom vi endast får åtkomst till spårningsdata i sammanställd form.

Du hittar mer information om hur du avaktiverar intressebaserad och riktad reklam med LinkedIn här: Advertising Preferences of LinkedIn kontoinnehavare och gäster. Se LinkedIns integritetspolicy (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) för mer information om LinkedIns användning av personuppgifter.

Personuppgiftshanteringen är nödvändig för våra berättigade intressen (artikel 6(1)(f) GDPR).

YouTube

Vår webbplats använder YouTubes inbäddningsfunktion i kombination med funktionen ”Avancerat sekretessläge” för att spela upp videoklipp från leverantören YouTube. YouTube är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

För att tillåta uppspelning av en inbäddad video upprättar vår webbsida en anslutning till YouTubes server. YouTubes videoklipp bäddas in på vår webbplats med funktionen ”Avancerat sekretessläge”. Funktionen ”Avancerat sekretessläge” tillhandahålls av YouTube och YouTube garanterar i och med denna att inga cookies med personuppgifter lagras på din enhet. Däremot så registreras och bearbetas din IP-adress och den webbsida du har besökt av YouTube när du spelar upp en video. Denna information kan dock inte allokeras till dig personligen under förutsättning att du inte var inloggad på YouTube eller på någon annan Google-tjänst när du spelade upp videon. Om du är inloggad på YouTube eller Google kommer YouTube att tilldela anslutningsinformation till ditt YouTube-konto och endast cookies som inte innehåller några personuppgifter kommer då att lagras på din enhet. Om du vill förhindra att detta sker behöver du antingen logga ut från YouTube innan du besöker webbsidan eller ändra relevanta inställningar för ditt användarkonto.

En anslutning till Googles ”DoubleClick”-nätverk kommer dessutom att upprättas varje gång du besöker webbsidan, oavsett om du spelar upp en video eller inte. Om du ansluter till Google-nätverket kommer det att aktivera fler uppgiftshanteringsprocesser, vilket är något som vi inte kan påverka.

Enligt certifieringen i enlighet EU-USA Privacy Shield-ramverket för dataöverföring garanterar Google LLC (med huvudkontor i USA) med dotterbolaget YouTube att de följer EU:s villkor för datasäkerhet.

Mer information om YouTubes integritetspolicy finns på: https://policies.google.com/privacy?en&hl=en

Webbanalystjänster

Busch använder följande webbanalys- och spårningstjänster från tredje part som beskrivs utförligt nedan. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6(1)(f) GDPR.

Google Analytics

 • Webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies som är textfiler som placeras på din dator för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder platsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs oftast till och sparas av Google på servrar i USA. Om IP-anonymisering är aktiverad på webbplatsen kommer IP-adressen emellertid att trunkeras av Google i förväg inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det är bara i undantagsfall som hela IP-adressen överförs till en Google-server i USA och trunkeras där. Google använder informationen på uppdrag av webbplatsoperatören för att utvärdera användningen av webbplatsen, inhämta rapporter för webbplatsaktiviteter och erbjuda ytterligare tjänster associerade med webbplatsen och internetanvändningen om webbplatsoperatören.
 • IP-adressen som din webbläsare överför i samband med Google Analytics associeras inte med andra Google-data.
 • Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja motsvarande inställningar i din webbläsare. Tänk på att om du gör det, så kan du kanske inte använda alla funktioner fullt ut på webbplatsen. Dessutom kan du blockera att data skapade av cookien som relaterar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till Google och förhindra uppgiftshantering av Google genom att hämta och installera Googles webbläsar-plugin från: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 • Webbplatsen använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. Det innebär att IP-adresserna hanteras trunkerade, så att de inte går att knyta till någon individ. Om en länk till en individ associeras med uppgifter som inhämtats om dig kommer den omgående att exkluderas varmed personuppgifterna omgående raderas.
 • Demografiska funktioner i Google Analytics
  Webbplatsen använder funktionen ”Demographic Features” i Google Analytics för att skapa rapporter som innehåller information om besökares ålder, kön och intressen. Datan kommer från intressebaserad reklam från Google samt från besökardata från tredjepartsleverantörer inklusive Google Accounts, Gmail, YouTube och Google Display Network. Dessa data går inte koppla till en viss person. Du kan närsomhelst välja bort funktionen i inställningarna på ditt Google-konto eller välja bort Google Analytics inhämtning av din information enligt beskrivningen i detta avsnitt.
 • Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats och ständigt förbättra den. Vi kan använda inhämtad statistik för att förbättra vårt utbud och för att göra det mer intressant för dig som användare. Om personuppgifter i undantagsfall överförs till USA har Google förbundit sig att följa EU-USA Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Den rättsliga grunden för användning av Google Analytics är artikel 6(1)(f) GDPR.
 • Information om tredjepartsleverantör: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 1 436 10 01. Användarvillkor: https://www.google.com/analytics/terms/, översikt över skydd av personuppgifter: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv, samt meddelandet om skydd av personuppgifter: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google AdWords konverteringsspårning

Den här webbplatsen använder Google AdWords konverteringsspårning. Conversion Tracking-cookien aktiveras i användarens webbläsare av Google AdWords när du klickar på någon av de annonser som Google överfört. Sådana cookies går ut efter 30 dagar. De används inte för att inhämta personliga ID-uppgifter. Om användaren besöker en viss sida på webbplatsen och cookien inte har gått ut ännu får Google och Busch reda på att användaren klickat på annonsen och blivit omdirigerad till sidan. Varje Google AdWords-kund får en egen cookie. Resultatet blir att sådana cookies inte går att spåra via AdWords-kundernas webbplatser. Konverteringsstatistiken genereras från data inhämtad av konverteringscookies för AdWords-kunder som valt konverteringsspårning. AdWords-kunderna får reda på antalet användare som klickat på annonsen och blivit omdirigerade till en konverteringsspårningssida. De får däremot ingen information som de kan använda för att själva identifiera användare. Vill du inte delta i spårningsprogrammet kan du enkelt neka till att använda programmet genom att avaktivera Googles konverteringsspårningscookie i webbläsarens inställningar. Du kan även när som helst avaktivera konverteringsspårningscookies genom att ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies från ”googleadservices.com”.

Google Tag Manager

 • Webbplatsen använder Google Tag Manager som en del av Google Analytics. Taggar är små kodelement på vår webbplats som används för att bland annat mäta trafik- och besökarbeteende, registrera effekten av webbannonsering och sociala medier, ”remarketing” och ”targeting” samt för att testa och optimera webbplatsen. Google Tag Manager är en lösning som gör att Busch kan hantera webbplatstaggar via ett gränssnitt. Själva Tag Manager-verktyget (som implementerar taggarna) är en cookiefri domän. Verktyget aktiverar andra taggar som i sin tur inhämtar data. Google Tag Manager använder inte dessa uppgifter. Har du avaktiverat på domän- eller cookienivå påverkar det alla spårningstaggar implementerade med Google Tag Manager.
 • Mer information om Google Tag Manager finns online på: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

Google Analytics Remarketing

 • Vår webbplats använder funktionerna i Google Analytics Remarketing tillsammans med funktioner som delas mellan olika enheter i Google AdWords och Google DoubleClick. Leverantören är Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
 • Funktionen gör att det går att länka målgrupperna i reklam som skapats med Google Analytics Remarketing med de funktioner som delas mellan olika enheter i Google AdWords och Google DoubleClick. På det sättet kan intresserelaterad, riktad reklam baserad på tidigare användning och surfvanor på en enhet (t.ex. mobiltelefon) även visas på dina andra enheter (t.ex. surfplatta eller dator).
  När du ger ditt godkännande länkar Google din webb- och apphistorik till ditt Google-konto i det syftet. Det gör att samma riktade reklam levereras till alla enheter du loggar in på med ditt Google-konto.
 • Som stöd för funktionen inhämtar Google Analytics Google-autentiserade användar-ID som tillfälligt länkas till vår Google Analytics-data för att definiera och skapa riktade annonser på olika enheter.
  Du kan permanent neka samtycke till marknadsföring/riktad reklam på flera enheter genom att avaktivera anpassad reklam på ditt Google-konto genom att följa den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
  Mer information och dataskyddsförordningen finns i Googles dataskyddspolicy på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv
  Du kan förhindra lagring av cookies enligt beskrivningen i avsnitt Webbanalystjänster i detta meddelande om skydd av personuppgifter.

Bing Ads konverteringsspårning

 • Det onlinebaserade annonseringsprogrammet Bing Ads (https://secure.bingads.microsoft.com/ -> engelska) använder Bings konverteringsspårning, en analystjänst från Bing. När du klickar på en annons från Bing, så sparas en cookie för konverteringsspårning (UET) på datorn.
 • UET (Universal Event Tracking) inhämtar följande data som beskrivs i Microsofts integritetsspolicy https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement och Bing Ads lagrar dem i 180 dagar. UET inhämtar också IP-adressen och Microsoft-cookien (med ett utgångsdatum på 13 månader). Cookien innehåller en GUID som tilldelats användarens webbläsare, och/eller ett ID som tilldelats en användare om denne är inloggad personens Microsoft-konto. I allmänhet överförs alltid cookien i den relevanta domänen och IP-adressen vid varje http-begäran och inte bara via UET. Bing Ads säljer inte uppgifterna vidare till tredje part och delar de inte med andra annonsörer.
 • Om personuppgifter i undantagsfall överförts till USA har Microsoft förbundit sig att följa EU-USA. Privacy Shield-ramverket https://www.privacyshield.gov/welcome. Den rättsliga grunden för användning av Bing Ads är artikel 6(1)(f) GDPR.
 • Information om tredjepartsleverantör: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Tillämpning av SalesViewer®-teknologin

Denna webbplats använder SalesViewer®-teknologin från SalesViewer® GmbH som utgår från webbplatsoperatörens legitima intressen (avsnitt 6 punkt 1 lit.f GDPR) för att samla in och spara data för marknadsförings-, marknadsundersöknings- och optimeringsändamål.

För att detta ska vara möjligt används en javascript-baserad kod som samlar in företagsrelaterade data och efter hur webbplatsen används. Data som samlas in med denna teknik krypteras i en icke hämtningsbar envägsfunktion (så kallad hashing). Data pseudonymiseras och används inte för att identifiera webbplatsens besökare personligt.

Data som lagras av Salesviewer kommer att raderas så snart de inte längre behövs för sitt avsedda ändamål och det inte finns några rättsliga skyldigheter att bevara dem.

Registrering och lagring av data kan upphävas när som helst med omedelbar verkan för framtiden genom att man klickar på https://www.salesviewer.com/opt-out för att förhindra att SalesViewer® registrerar dina uppgifter. I det fallet sparas en opt-out-cookie för denna webbplats på din enhet. Om du raderar cookies i webbläsaren behöver du klicka på den här länken igen.

Lead Forensics

Denna webbplats använder Lead Forensics, ett verktyg för B2B-återförsäljning och marknadsföring. Den drivs av Lead Forensics, Storbritanniens huvudkontor, Communication House, 26 York Street, London, W1U 6PZ, Storbritannien.

Lead Forensics-verktyget använder en spårningskod för att identifiera företag som besöker våra webbplatser baserat på deras IP-adresser. Detta är inte samma sak som cookies. Lead Forensics spårningskod tillhandahåller endast information som är lätt tillgänglig för allmänheten. Den tillhandahåller inte, och kan inte, tillhandahålla individuella, personliga eller känsliga uppgifter om vem som har besökt vår webbplats. Uppgifterna kommer under inga omständigheter att användas för personlig identifiering av en enskild besökare. Om IP-adresser samlas in anonymiseras de omedelbart efter insamlingen. Informationen som genereras av Lead Forensics spårningskod överförs till Lead Forensics-verktyget och behandlas och lagras i Storbritannien i en säker miljö.

Lead Forensics-verktyget förser oss inte med IP-adresserna. Den ger oss information om vilka företag som har besökt vår webbplats, datum och varaktighet för besöket och vilka webbsidor de besöker. Denna information gör det möjligt för oss att analysera användningen av vår webbplats och i slutändan kontakta dessa företag om deras upplevelse eller i försäljningssyfte. Som ett internationellt företag överför vi dessa uppgifter till våra dotterbolag och distributörer i den mån det är nödvändigt för att kunna garantera dig bästa möjliga service. Utöver detta sker ingen överföring av personuppgifter till tredje part.

Mer information finns på www.leadforensics.com.

Använda Visual Website Optimizer (VWO)

Vi använder Visual Website Optimizer (VWO) för statistisk analys av användarnas beteende och för att förstå hur användarna interagerar med vår webbplats. Det är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Wingify Software Pvt. Ltd., KLJ TOWER, 1104, North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, 110 034, Indien. Vi använder data som samlas in för marknadsföringssyfte och för att vidareutveckla och optimera vår webbplats.

A/B-testverktyg gör det möjligt för oss att förstå hur de förändringar vi gör på webbplatsen påverkar användarnas beteende. Besökare visas olika versioner av webbplatsen, t.ex. med olika navigationselement eller olika placering av innehållet. Det efterföljande användarbeteendet hjälper oss att ta reda på vilken version som bäst motsvarar våra webbplatsanvändares behov. VWO samlar in och analyserar dessa data, t.ex. antal besökare, klickbeteende, musrörelser och hur lång tid som tillbringas på vår webbplats.

Dessa tester ger tillförlitligare resultat och bättre analys när användarna interagerar över tid, t.ex. för att se när en användare återgår till en tidigare visad sida. För att vi ska kunna göra detta använder vi cookies. Kakor lagras endast på användarens egen enhet och endast för dessa testsyften.

Varken vi eller VWO lagrar eller behandlar några personrelaterade uppgifter om våra besökare. Alla användardata, till exempel användarens IP-adress, anonymiseras omedelbart efter insamling och innan de lagras. För mer information, se VWO:s sekretesspolicy: https://VWO.com/privacy-policy/.

Om du inte vill att VWO ska spara anonyma uppgifter om hur du använder vår webbplats kan du välja bort detta genom att klicka på VWO:s webbplats: https://VWO.com/opt-out/. Då sparas en opt-out-cookie i den webbläsare som du använder just nu. Om du använder flera enheter eller webbläsare måste du ställa in en särskild opt-out-cookie för varje enhet eller webbläsare. Personuppgiftshanteringen är nödvändig för våra berättigade intressen (artikel 6(1)(f) GDPR).

Dina rättigheter

Vid personuppgiftshantering är du registrerad i enlighet med GDPR och har följande rättigheter gentemot oss i egenskap av personuppgiftsansvarig:


 • Rättigheter i enlighet med art. 15 och följande GDPR
  Den registrerade har rätt att erhålla en bekräftelse från personuppgiftsansvarig huruvida dennes personuppgifter kommer att hanteras. Om detta är fallet har den registrerade rätt att få tillgång till sådana personuppgifter samt informationen angiven i artikel 15 GDPR. Under vissa omständigheter har du rätt till korrigering i enlighet med art. 16 i GDPR, rätt till begränsad hantering i enlighet med art. 18 i GDPR samt rätt till radering (”rätt att bli borttagen”) i enlighet med art. 17 i GDPR. Dessutom har du rätt att få ut de uppgifter du lämnat på ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet) i enlighet med art. 20 i GDPR då hanteringen sker med automatiserade rutiner och är baserad på samtycke i enlighet med punkt (1) i art. 6(1) eller punkt (a) i art. 9(2) i GDPR eller fullföljande av avtal enligt punkt (b) i art. 6(1) i GDPR. För rätt till åtkomst och radering gäller begränsningarna i enlighet med avsnitt 34 och 35 i BDSG.
 • Rätt att återkalla samtycke enligt art. 7 (3) GDPR
  Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till personuppgiftshanteringen. Det gäller även återkallande av intygat samtycke vi erhållit från dig innan EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft, dvs. före 25 maj, 2018. Tänk på att återkallandet endast påverkar framåt i tiden. Hantering som skett före återkallandet berörs inte av detta.
 • Rätt att framföra klagomål
  Du kan kontakta antingen oss eller Datainspektionen vid klagomål i det medlemsland där du bor, arbetar eller där den misstänkta överträdelsen skett.
 • Rätt att invända
  Utöver rättigheterna angivna ovan har du även rätt att invända i enlighet med art. 21 i GDPR enligt följande:
  • Fallspecifik rätt att invända
   Du har rätt att närsomhelst invända mot behandlingen – det sker baserat på punkt (f) i art. 6(1) i GDPR (uppgiftshantering av allmänt intresse) och art. 6(1)(f) i GDPR (uppgiftshantering baserad på intresseavvägning) – av dina personuppgifter pga. skäl som uppstått i din situation. Det gäller även för profilering baserad på det syftet som art. 4(4) i GDPR definierar.
   Om du invänder hanterar vi inte dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa bindande, befogade skäl som prioriterar hanteringen före dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
  • Rätt att invända mot uppgiftshantering för marknadsföring
   I individuella fall hanterar vi dina personuppgifter för direktreklam. Du har rätt att när som helst invända mot hanteringen av dina personuppgifter för marknadsföring. Detta gäller även för profilering associerad med direktreklam. Om du invänder mot hantering för direktreklam slutar vi att hantera dina personuppgifter för det syftet.
   Du kan skicka in din invänding i valfritt format till den enhet som anges i avsnitt Grundinformation i detta meddelande om skydd av personuppgifter.

Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndigheten för Busch som har sitt huvudkontor i Maulburg, Tyskland, kontaktar du på följande sätt:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart
Phone: +33 (0)1 69 89 89 89
Fax: +49 711 615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Automatiserat beslutsfattande

Vi använder i regel inte automatiserad beslutsfattning i enlighet med art. 22 i GDPR för att upprätta och implementera affärsrelationen.

Profilering

Vi – eller tjänsteleverantörer på uppdrag av oss – kan använda webbanalysverktyg och då framförallt spårningsteknik för att ge dig riktad information och råd om produkterna. De ger möjlighet till behovsorienterad kommunikation och annonsering. Se avsnitt Webbanalystjänster i detta meddelande om skydd av personuppgifter för mer information.