Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Vätskeringvakuumpumpar
och -kompressorer

3d_animation_liquid_ring_inlet

Typer av vätskeringsvakuumpumpar

Vätskeringsvakuumpumpar finns i en- och tvåstegs versioner. I enstegsversionerna utförs kompressionen en gång. I tvåstegsversionerna komprimeras det pumpade mediet en gång till för att nå högre vakuumnivåer. Vissa modeller av vätskeringsvakuumpumpar kan även användas som kompressorer.

Beroende av det pumpade mediet kan vätskeringsvakuumpumpar användas som enkelt system med kontinuerligt flöde eller som system med delvis eller fullständig återcirkulering.

Driftsvätskan är vanligtvis vatten, men andra vätskor kan användas om detta krävs på grund av processförhållandena.

Produktserier
Sluttryck/övertryck
Version
DOLPHIN LX
33 hPa (mbar)
enstegs vakuumpump (med ventil)
DOLPHIN LT
33 hPa (mbar)
Två stegs
DOLPHIN VL
33/130 hPa (mbar)
en- eller tvåstegs
DOLPHIN LM
130 hPa (mbar)
enstegs
DOLPHIN LR
33 hPa (mbar)
enstegs (med ventil)
DOLPHIN LB
33 hPa (mbar)
tvåstegsvakuumpump/-kompressor
DOLPHIN LA
130 hPa (mbar)
enstegs
DOLPHIN LG
160 hPa (mbar)
enstegs (med ventil)
DOLPHIN LN
9 bar(g)
en- eller tvåstegskompressor

Robust och kompakt. Perfekt för krävande tillämpningar.

Tillämpningar

Vätskeringsvakuumpumpar och -kompressorer används inom olika branscher. De är lämpliga för tillämpningar som sträcker sig från gasåtervinning till torkning av trä.

Varje bransch och tillämpning har olika behov. Kontakta våra Busch-experter för att ta reda på vilken vakuumlösning som passar dina behov bäst.

Läs mer om hur vätskeringsteknologi används i olika tillämpningar.

Nämns inte er tillämpning? Ta en titt på vår produktsökare!

Skaffa ditt nyckelfärdiga vakuumsystem med våra DOLPHIN-vakuumpumpar nu!

Vakuumsystem
Anpassad efter dina behov. Inklusive installation av rörledningar, kontrollpaneler med mera.

Anpassade vakuumsystem

Vår erfarenhet. Våra framgångshistorier.

Frågor och svar

Vad är en vätskeringsvakuumpump?

En vätskeringsvakuumpump är en förträngningspump som använder en vätska som tätningsmedel. Vätskan, även kallad driftsvätska, är vanligtvis vatten. Andra vätskor kan användas vid behov för att passa processförhållandena.

Huset är delvis fyllt med driftsvätska och bladen på den excentriskt monterade impellern sänks ner i den. När impellern roterar skapas en vätskering på grund av centrifugalkraften. Kammare bildas mellan impellern och vätskeringen, och impellerns rotation ändrar deras volym. Det pumpade mediet transporteras i dessa kammare, där det komprimeras och trycks ut genom utloppet. Vätskeringvakuumpumpar finns i en- och tvåstegs versioner. Kompressionen utförs en gång i enstegsversionerna. Tvåstegs versioner komprimerar det pumpade mediet två gånger för att uppnå högre vakuumnivåer.

Driftsvätskan skapar en barriär som förhindrar att smuts från att komma in i vakuumpumpen. Vätskeringvakuumpumpar används ofta i processer där det redan finns en vätska som kan användas som driftsvätska. De är särskilt lämpliga för branscher som exempelvis sjukhus och vårdinrättningar, ångåtervinning och hantering av biogas.

Hur fungerar en vätskeringvakuumpump?

Vätskeringteknologin är synonym med robust konstruktion och en välbeprövad, mycket pålitlig design.

En excentriskt monterad impeller roterar i ett hus delvis fyllt med driftsvätska. Impellerbladen sänks ner i vätskan och centrifugalkraften, som uppstår på grund av bladens rotation, bildar en så kallad vätskering i huset.

Det pumpade mediet transporteras till utrymmena mellan bladen och vätskeringen. Den excentriska rotationen hos impellern förändrar volymen för de här utrymmena. På så sätt dras gasen in, komprimeras och leds ut.

Vakuumgenerering i vätskeringsvakuumpumpar förklarat i tre steg

1. Inlopp

 • Det pumpade mediet kommer in via inloppet.
 • Driftsvätska fyller delvis det cylinderformade huset.
 • Bladen på en excentriskt monterad impeller sänks ned i vätskan.
 • När impellern roterar kontinuerligt utövar den en centrifugalkraft som bildar en vätskering i huset.

2. Kompression

 • Det bildas mellanrum mellan impellerbladen och vätskeringen.
 • Impellerns excentriska rotation förändrar volymen för vart och ett av utrymmena.
 • Det pumpade mediet sugs in i utrymmena och komprimeras.
 • Kompressionen utförs en gång i enstegs-versioner och två gånger i tvåstegs-versioner för att uppnå högvakuum.

3. Utlopp

 • Efter kompression släpps det pumpade mediet ut via utloppet.
 • Utblås är en blandning av komprimerade gaser och driftsvätska.

Vad är skillnaden mellan en vätskeringsvakuumpump och -kompressor?

Kompressorer genererar övertryck medan vakuumpumpar skapar vakuum.

I princip är en vätskeringskompressor konstruerad på samma sätt som en vätskeringsvakuumpump, men med omvänt inlopp och utlopp.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med vätskeringsvakuumpumpar och -kompressorer?

Vätskeringsvakuumpumpar och -kompressorer från Busch är robusta, pålitliga och kostnadseffektiva. De har flera fördelar:

 • Lämplig för krävande tillämpningar som evakuering av mättade gaser och ångor
 • Driftsvätska kan väljas efter processens krav
 • Brett utbud av material för hus och axeltätningar
 • Virtuellt isotermisk kompression
 • Låga ljud- och vibrationsnivåer

Vakuumpumpar och kompressorer som använder denna teknologi är inte lämpliga för processer där ångor inte får komma i kontakt med driftsvätskan.

Vad är skillnaden mellan en vattenringvakuumpump och en vätskeringsvakuumpump?

Det är ingen skillnad. Det är bara två olika namn som används för att referera till samma teknologi. Namnet vätskering indikerar dock att andra vätskor än vatten kan användas som driftsvätska.

Hur väljer jag rätt vätskeringsvakuumpump?

Flera faktorer bör beaktas vid val av lämplig typ av vätskeringsvakuumpump.
Kontakta våra Busch-experter för att ta reda på vilken vakuumpump som passar dina behov bäst.

Vad gör Busch till en av de ledande tillverkarna av vätskeringvakuumpumpar och -kompressorer?

Busch har över 40 års erfarenhet av tillverkning av vätskeringvakuumpumpar.

Våra DOLPHIN LA/LB- och LG/LR-serier finns i en mängd olika metaller i huset.