Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

MINK

Torra klovakuumpumpar och kompressorer

mink_mv_0312_b

MINK klovakuumpumpar och kompressorer är resultatet av en kontinuerlig utveckling av kloteknologin. Årtionden av erfarenhet i otaliga tillämpningar har lett till markanta förbättringar.

MINK kloteknologi kombinerar prestanda, pålitlighet och effektivitet med en innovativ design. Den kan användas både för generering av vakuum och komprimerad luft.

Den torra och beröringsfria driftsprincipen gör att de endast kräver minimalt underhåll.

MINK vakuumpumpar och kompressorer är perfekt lämpade för industriella tillämpningar där konstant vakuum eller övertryck och oljefri drift är centralt.

Driftsprincipen

MINK klovakuumpumpar och kompressorer har två kloformade rotorer. Rotorerna är monterade i ett hus och rör sig i motsatta riktningar. Tack vare klorotorernas form dras det pumpade mediet upp, komprimeras och pressas ut.

Det minimala avståndet mellan rotorerna och kammarhuset optimerar den interna tätningen. På så sätt krävs inga smörjmedel eller driftsvätskor i kompressionskammaren.

MINK vakuumpumpar och kompressorer drivs av en direkt flänsmonterad motor. En synkroniserad växellåda ger en exakt rotorinställning.

Upptäck vår MINK-serie

 • mink_mv_0312_b
  MINK MV

  Torrt vakuum – tyst, effektiv och kompakt

  Ta reda på mer
 • mink_mm_1104_bv
  MINK MI/MM vakuumpumpar

  Industriell vakuumgenerering – hög prestanda, minimalt underhåll

  Ta reda på mer
 • mink_mi_1502_bp
  MINK MI/MM kompressorer

  Effektiv och konstant övertrycksförsörjning för många industriella tillämpningar

  Ta reda på mer
 • mink_ma_0018_a
  MINK MA

  Komprimerad luft för mobila tillämpningar under extrema förhållanden

  Ta reda på mer
 • mink_mb_0018_a
  MINK MB

  Vakuum för mobila tillämpningar under extrema förhållanden

  Ta reda på mer
 • mink_mh_0018_a
  MINK MH

  Pålitlig återcirkulation av vätgas även under extrema förhållanden

  Ta reda på mer

MINK MA

mink_ma_0018_a
Komprimerad luft för mobila tillämpningar under extrema förhållanden

 • Specialutformad för mobila tillämpningar
 • Kompakt design
 • Vibrationsbeständig
 • Användning under extrema förhållanden
 • Torr och beröringsfri kompression
 • Underhållsfri
 • Integrerad hastighetsreglering

Fördelar med MINK MA-serien

MINK MA är torra klokompressorer, som utvecklats specifikt för att komprimera och transportera luft i mobila tillämpningar i huvudsak för fordons- och transportsektorn.

De här kompressorerna är beständiga mot kraftiga vibrationer. De kan användas vid temperaturer mellan -40 och +100 °C och vid en höjd över havet på mellan -1 000 m och 4 000 m.

Den kompakta ”all-in-one"-designen ger ett begränsat klimatavtryck vilket gör MINK MA till en optimal lösning för mobila tillämpningar.

De har en torr driftsprincip. På så sätt kontamineras inte det pumpade mediet och kan användas senare utan filtrering eller rengöring.

Ingen av de interna rörliga delarna kommer i kontakt med varandra. Komponenterna utsätts inte för slitage och service bortfaller helt.

En integrerad hastighetsreglering gör att volymflödet kan regleras dynamiskt. MINK MA arbetar därför alltid i det mest effektiva uteffektintervallet.

Med hjälp av CAN-kommunikationssystemet kan parametrar som kapacitet, effektförbrukning och temperaturer registreras och regleras permanent.

Alla MINK MA-produkter

MINK MB

mink_mb_0018_a
Vakuum för mobila tillämpningar under extrema förhållanden

 • Specialutformad för mobila tillämpningar
 • Kompakt design
 • Vibrationsbeständig
 • Användning under extrema förhållanden
 • Torr och beröringsfri kompression
 • Underhållsfri
 • Integrerad hastighetsreglering

Fördelar med MINK MB-serien

MINK MB är torra klovakuumpumpar för i huvudsak fordons- och transportsektorn.

De är beständiga mot kraftiga vibrationer och kan användas i temperaturområden mellan -40 och +40 °C.

Den kompakta ”all-in-one"-designen ger ett begränsat klimatavtryck vilket gör MINK MB till en optimal lösning för mobila tillämpningar.

De har en torr driftsprincip. På så sätt kontamineras inte det pumpade mediet och kan användas senare utan filtrering eller rengöring.

Ingen av de interna rörliga delarna kommer i kontakt med varandra. Komponenterna utsätts inte för slitage och service bortfaller helt.

En integrerad hastighetsreglering gör att kapaciteten kan regleras dynamiskt. MINK MB arbetar därför alltid i det mest effektiva uteffektintervallet.

Med hjälp av CAN-kommunikationssystemet kan parametrar som kapacitet, effektförbrukning och temperaturer registreras och regleras permanent.

Alla MINK MB-produkter

 • MINK MB 0018 A
  MINK MB 0018 A

  Nominell kapacitet:
  18.0 m³/h
  Sluttryck:
  600.0 hPa (mbar)

  Ta reda på mer

MINK MH

mink_mh_0018_a
Pålitlig återcirkulation av vätgas även under extrema förhållanden

 • Särskilt konstruerad för bränsleceller
 • Godkänd för vätgas av SGS-TÜV
 • Kompakt design
 • Vibrationsbeständig
 • Drift under extrema temperaturförhållanden
 • Torr och beröringsfri driftsprincip
 • Underhållsfri
 • Integrerad hastighetsreglering

Fördelar med MINK MH-serien

MINK MH är vätgasgodkända klokompressorer som är särskilt utvecklade för återcirkulation av vätgas (H2) i bränsleceller.

De är beständiga mot höga vibrationsnivåer och kan användas vid extrema temperaturförhållanden mellan -30 och +85 °C.

Den kompakta ”all-in-one"-designen ger ett begränsat klimatavtryck vilket gör MINK MH till den optimala lösningen för alla bränsleceller.

Kompressionen är torr. Detta innebär att det inte finns några driftsvätskor i kompressionskammaren.

Ingen av de interna rörliga delarna i kompressorn kommer i kontakt med varandra. Komponenterna utsätts inte för slitage och service bortfaller helt.

En integrerad hastighetsreglering gör att volymflödet kan regleras dynamiskt. MINK MH arbetar därför alltid i det mest effektiva uteffektintervallet. Volymflödet förblir konstant under hela dess livscykel.

Med hjälp av CAN-kommunikationssystemet kan parametrar som kapacitet och effektförbrukning registreras och regleras permanent.

Användningsområden

Mink MH är den perfekta lösningen för följande sektorer inom vilka återcirkulation av vätgas spelar en viktig roll:

 • Transport: fordon, järnväg, marin, flyg
 • Stationärt: elproduktion

Driftsprincipen för bränslecell

I en bränslecell producerar en kombination av vätgas (från tanken) och syre (från luften) biprodukter i form av elektricitet, värme och vatten.

En bränslecell består av två elektroder, en anod och en katod. Ett membran separerar dessa från varandra och en av dem står för transporten av joner.

Vätgas tillförs på anodsidan, syre på katodsidan. Vätgasmolekylerna splittras till protoner och elektroner.

Vätgasprotonerna diffuserar genom membranet till katoden, där de reagerar med syret och bildar vatten, och avger därigenom energi.

Det är viktigt att syret inte diffuserar in i vätgaskretsen så att explosiva förhållanden kan förhindras. Därför injiceras en högre kvantitet vätgas. Detta vätgasöverskott får på grund av lagstadgade bestämmelser och effektivitetsrelaterade skäl inte släppas ut i atmosfären.

Lösningen är att återcirkulera det till systeminloppet. Det är här som vår MINK MH klokompressorer kommer in i bilden. Den är särskilt utvecklad för återcirkulation av väteöverskott i bränsleceller och är godkänd för väte av TÜV Saar.

Alla MINK MH-produkter

MINK MI/MM vakuumpumpar

mink_mm_1104_bv
Industriell vakuumgenerering – hög prestanda, minimalt underhåll

 • Pålitlig grovvakuumgenerering
 • Höga effektivitetsnivåer
 • Minimalt underhåll
 • Torr och beröringsfri kompression

Fördelar med MINK MI/MM vakuumpumpserie

MINK MI/MM klovakuumpumpar har specifikt konstruerats för tillförlitlig industriell vakuumgenerering för t.ex. pneumatisk transport, termoformning, plastbearbetning, träbearbetning.

Dessa vakuumpumpar drivs vid mycket höga effektivitetsnivåer. De ger en konstant hög kapacitet under hela sin livscykel. Med en betydligt lägre energiförbrukning än traditionella vakuumgeneratorer med samma uteffekt.

Den beröringsfria driftsprincipen kräver minimalt underhåll. Ingen av de interna rörliga delarna kommer i kontakt med varandra. Komponenter utsätts inte för slitage och serviceuppgifter reduceras till ett minimum.

Den beprövade, torra klovakuumtekniken gör att MINK MI/MM kan användas utan driftsvätskor i kompressionskammaren. I praktiken innebär detta att det pumpade mediet inte kontamineras och att man slipper förorena miljön.

MINK MI/MM kompressorer

mink_mi_1502_bp
Effektiv och konstant övertrycksförsörjning för många industriella tillämpningar

 • Pålitlig generering av komprimerad luft
 • Höga effektivitetsnivåer
 • Minimalt underhåll
 • Torr och beröringsfri kompression

Fördelar med MINK MI/MM kompressorserie

MINK MI/MM klokompressorer har specifikt konstruerats för tillförlitlig industriell övertrycksgenerering för t.ex. pneumatisk transport, avgasning av vatten, vattenbehandling och fiskodling.

De här kompressorerna drivs vid mycket höga effektivitetsnivåer. De ger konstanta höga volymflöden under hela sin livscykel med betydligt lägre energiförbrukning än traditionella kompressorer med samma uteffekt.

Den beröringsfria driftsprincipen kräver minimalt underhåll. Ingen av de interna rörliga delarna kommer i kontakt med varandra. Komponenter utsätts inte för slitage och serviceuppgifter reduceras till ett minimum.

Den beprövade, torra klovakuumtekniken gör att MINK MI/MM kan användas utan driftsvätskor i kompressionskammaren. I praktiken innebär detta att det pumpade mediet inte kontamineras och att man slipper förorena miljön.

MINK MV

mink_mv_0312_b
Torrt vakuum – tyst, effektiv och kompakt

 • Senaste klovakuumtekniken
 • Modern akustisk design
 • Upp till 50 % lägre driftskostnader
 • Minimalt avtryck
 • Minimalt underhåll
 • Torr och beröringsfri kompression

Video: Så här fungerar MINK MV vakuumpumpar

thumbnail_mink_mv_series

The marketing-cookies have to be accepted to watch this video.

Accept marketing-cookies

Fördelar med MINK MV-serien

MINK MV är den nya standarden för klovakuumpumpar.

De är tre gånger bättre än jämförbara traditionella vakuumgeneratorer: tystare, effektivare och kompaktare.

Dessa vakuumpumpar har konstruerats specifikt för en lång rad olika tillämpningar som t.ex. träbearbetning, pneumatisk transport eller plastbearbetning.

Den optimerade ljudisoleringen produceras enligt den senaste utvecklingen inom akustisk design. De låga ljudnivåerna ger en tyst drift så att de kan installeras alldeles intill arbetsstationerna.

Tack vare den sofistikerade konstruktionen hos MINK MV vakuumpumpar ger de exceptionellt höga effektivitetsnivåer. De kan minska den totala driftskostnaden med upp till 50 % i jämförelse med traditionella vakuumgeneratorer.

Med sitt kompakta utförande kan MINK MV vakuumpumpar installeras på mycket små golvytor.

Den beröringsfria driftsprincipen kräver minimalt underhåll. Ingen av de interna rörliga delarna kommer i kontakt med varandra. Komponenter utsätts inte för slitage och serviceuppgifter reduceras till ett minimum.

Den beprövade torra klovakuumtekniken gör att MINK MV kan användas utan driftsvätskor i kompressionskammaren. I praktiken innebär detta att det pumpade mediet inte kontamineras och att man slipper förorena miljön.

Alla MINK MV-produkter

 • MINK MV 0040–0080 D Synchro
  MINK MV 0040–0080 D Synchro

  Nominell kapacitet:
  min. 40.0 m³/h max. 80.0 m³/h
  Sluttryck:
  40.0 hPa (mbar)

  Ta reda på mer
 • MINK MV 0310 B
  MINK MV 0310 B

  Nominell kapacitet:
  345.0 m³/h
  Sluttryck:
  150.0 hPa (mbar)

  Ta reda på mer
 • MINK MV 0312 B
  MINK MV 0312 B

  Nominell kapacitet:
  290.0 m³/h
  Sluttryck:
  150.0 hPa (mbar)

  Ta reda på mer
 • MINK MV 0500/0600 B
  MINK MV 0500/0600 B

  Nominell kapacitet:
  min. 470.0 m³/h max. 600.0 m³/h
  Sluttryck:
  200.0 hPa (mbar)

  Ta reda på mer
 • MINK MV 0502/0602 B
  MINK MV 0502/0602 B

  Nominell kapacitet:
  min. 400.0 m³/h max. 500.0 m³/h
  Sluttryck:
  200.0 hPa (mbar)

  Ta reda på mer
 • MINK MV 1202 B
  MINK MV 1202 B

  Nominell kapacitet:
  950.0 m³/h
  Sluttryck:
  200.0 hPa (mbar)

  Ta reda på mer