Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Reservdelar och tillbehör

Optimal prestanda och pålitlighet

buschemployeepackssparepartslookinginsidebox_buschamerika2022_244__edit

Kvalitet är viktigt, särskilt när det gäller tillbehör och reservdelar. Det är endast Busch originalreservdelar och -tillbehör som garanterar optimal prestanda, driftsäkerhet och garanti för era vakuumpumpar, fläktar och kompressorer.

Vi erbjuder ett brett sortiment av originalreservdelar och -tillbehör för vakuumpumpar, system, fläktar och kompressorer så att du vet att du får det bästa. Från luft- och oljefilter till smörjmedel och oljor samt servicesatser levererar vi originaltillbehör och originalreservdelar för praktiskt taget alla behov. Utnyttja vår expertis. Vi hjälper dig att välja rätt.

Våra välorganiserade reservdelsdepåer tillhandahåller Busch originalreservdelar åt våra kunder samt originalreservdelar från tredje part vid behov. Vi lagerför även alla typer av vakuumpumpoljor och annat material för underhåll. Alla beställningar skickas inom ett dygn och vi levererar världen över.

Busch originalreservdelar anpassas för att passa olika produkter och ge ökad prestanda. De är en enkel, användbar och kostnadseffektiv lösning som kan användas för en mängd olika vakuumpumpar, fläktar och kompressorer från Busch. Busch originaltillbehör har filtreringsteknik, mätare, anslutningar, ventiler, ljuddämpare, styrenheter, gasballastventiler, olika skyddsplåtar och mer för att säkerställa optimal prestanda.

RESERVDELAR

 • busch_oil
  Originaloljor och originalsmörjmedel från Busch

  Förlita dig på originaloljor och originalsmörjmedel från Busch för era vakuumpumpar, fläktar och kompressorer.

  Ta reda på mer
 • busch_spare_parts_exhaust_filters
  Original utblåsfilter från Busch

  Förbättra vakuumpumpen till maximal prestanda.

  Ta reda på mer
 • oilfiltergroup_smaller
  Busch originaloljefilter för vakuumpumpar

  Säkerställer en optimal prestanda och livslängd för din vakuumpump.

  Ta reda på mer
 • webcontent_947_graphicsforvanepage_stage_1200x675px_72dpi_rgb
  Originallameller från Busch

  Lameller bidrar direkt till hög effektivitet, tillförlitlighet och prestanda. Förlita dig på original pumplameller från Busch för optimal prestanda.

  Ta reda på mer
 • spares_accessoriesservicekits_png
  Servicesatser med originaldelar från Busch

  Varje sats innehåller alla Busch originalreservdelar du behöver i ett bekvämt paket.

  Ta reda på mer

Tillbehör

 • standfilter_stf_0100_1
  Busch original standfilter STF 0100–1000

  Busch original standfilter STF kombinerar olika separationsmekanismer i en flerstegsprocess.

  Ta reda på mer
 • r_5_ra_0630_c_vfdretrofitkit
  Original VSD uppgraderingssats från Busch

  Högre prestanda och ökad effektivitet för R5 RA 0630 lamellvakuumpumpar.

  Ta reda på mer
 • busch_oil_drain_valve_stage
  Busch original oljedräneringsventil

  Oljebyte? Det har aldrig varit enklare än nu!

  Ta reda på mer

Frågor och svar

Vilka är huvuddelarna i en vakuumpump?

De exakta komponenterna i en vakuumpump varierar beroende på driftsprincipen.

Huvuddelarna i de flesta vakuumpumpar är dock:

1. Inloppsport: Det pumpade mediet kommer in i vakuumpumpen via inloppsporten.

2. Roterande komponent: I centrum av vakuumpumpen finns en roterande komponent. Denna fångar upp och komprimerar det pumpade mediet och trycker sedan ut det med ett högre tryck. Typen av roterande komponent varierar beroende på teknologi och kan till exempel vara en rotor, impeller, klo eller scroll.

3. Tätningar och packningar: Tätningar och packningar säkerställer att vakuumpumpen är lufttät och kan bilda och upprätthålla vakuum.

4. Smörjsystem: Vissa vakuumpumpsteknologier kräver smörjning. Vissa lamellvakuumpumpar arbetar till exempel med oljesmörjning. Detta minskar friktionen mellan de rörliga delarna och huset och bildar en tätning.

5. Motor eller drivning: Motorn driver vakuumpumpen.

6. Kylsystem: Vakuumpumpar alstrar värme under drift och kräver kylsystem för att förhindra överhettning. De kan kylas med luft, vatten eller annan vätska beroende på processen.

7. Filter och separatorer: Dessa viktiga komponenter förhindrar att partiklar och vätskor oavsiktligt kommer in i eller lämnar områden där de inte hör hemma. Detta skyddar vakuumpumpen och dess omgivande område och säkerställer att det pumpade mediet inte förorenas.

8. Utlopp: När gasen har komprimerats till önskat tryck lämnar den vakuumpumpen via utloppet.

Hur underhåller jag min vakuumpump?

Du bör alltid underhålla din vakuumpump enligt tillverkarens specifikationer. Dessa återfinns i vakuumpumpens instruktionsbok eller i den specifika servicesatsen för vakuumpumpen. Följ dessa riktlinjer för att säkerställa ändamålsenlig skötsel och prestanda.
För att behålla din garanti och säkerställa att din vakuumpump fungerar på bästa sätt är det viktigt att endast använda originalreservdelar vid underhåll. Genom att utföra regelbundna inspektioner, oljebyten och filterbyten enligt tillverkarens rekommendationer förlänger du vakuumpumpens livslängd och säkerställer att den alltid fungerar på bästa sätt.

Vilka delar och tillbehör till vakuumpumpar behöver bytas ut regelbundet?

Vissa vakuumpumpskomponenter måste bytas ut regelbundet. Vakuumpumpolja försämras till exempel med tiden och förlorar sina smörjande egenskaper. Den bör därför bytas ut regelbundet för att upprätthålla en effektiv drift. Filter och tätningar måste också bytas ut. Ett igensatt filter eller en läckande tätning innebär att en vakuumpump måste arbeta hårdare, vilket minskar dess effektivitet. Och i en torrgående lamellvakuumpump slits lamellerna ut och måste bytas ut innan de orsakar ytterligare skador eller till och med fel på vakuumpumpen. Korrekt underhåll av alla dessa komponenter säkerställer optimal prestanda och lång livslängd. Rekommenderade serviceintervall återfinns i bruksanvisningen.

Kan man bygga om en vakuumpump?

Ja, att bygga om eller renovera är ett utmärkt sätt att förlänga livslängden på din vakuumpump. Detta skall dock endast utföras av Buschs servicetekniker. För att bygga om en vakuumpump måste den först demonteras helt. Därefter ska varje komponent undersökas och inspekteras individuellt. Om någon del är sliten eller skadad ska den bytas ut mot en ny. I annat fall rengörs den och vakuumpumpen återmonteras och kalibreras, redo att tas i service igen.

Hur länge håller en vakuumpump?

Hur länge en industriell vakuumpump kan hålla beror på vissa faktorer, till exempel i vilken tillämpning den används och hur ofta underhåll utförs. I genomsnitt kan väl underhållna industriella vakuumpumpar hålla i 10 till 20 år, men med rätt skötsel kan vissa fortsätta att fungera effektivt ännu längre. Faktum är att vissa vakuumpumpar från Busch fortfarande är i service efter över 30 år!

Hur mycket kostar det att reparera en vakuumpump?

Kostnaden för reparationer av vakuumpumpar kan variera kraftigt. Det beror på vad som behöver repareras, omfattningen av eventuella skador och om din vakuumpump fortfarande omfattas av garantin. Det spelar också roll om du har ett serviceavtal med Busch eller inte: Har du det kan vissa eller alla reparationskostnader täckas av det. Våra servicetekniker ger dig en detaljerad och transparent offert som beskriver alla nödvändiga reservdelar samt vilka arbeten som behöver utföras. Kontakta oss för en offert.

Hur byter jag delar till vakuumpumpar från Busch?

För visst underhåll är det så enkelt som att följa de stegvisa instruktionerna i vakuumpumpens handbok eller i Busch originalservicesats. En servicesats innehåller alla delar du behöver för att utföra rutinunderhåll, till exempel byte av olja, filter eller lameller i din vakuumpump.
Vissa mer komplicerade reparationer är dock bäst att låta proffsen utföra. Oavsett vilka delar som behöver bytas ut hjälper Buschs fältservice dig gärna. Låt oss ge dig professionell support och se till att din vakuumpump fungerar som den ska.

Kan Busch även leverera OEM-vakuumpumpdelar från andra vakuumpumptillverkare?

Naturligtvis! Vi förstår att din process kan använda vakuumpumpar inte bara från Busch, utan från olika andra tillverkare. När vi utför service på vakuumpumpar från tredje part monterar vi även motsvarande reservdelar. Vi vet att originalreservdelar från rätt tillverkare alltid är den bästa matchningen, oavsett om din vakuumpump är från Busch eller inte.

Vilka vakuumpumptillbehör levererar Busch?

Busch originaltillbehör har filtreringsteknik, mätare, anslutningar, ventiler, ljuddämpare, styrenheter, gasballastventiler, olika täckplattor och mer för att säkerställa optimal prestanda. Busch originalreservdelar anpassas för att passa olika produkter och ge ökad prestanda. De är en enkel, användbar och kostnadseffektiv lösning som kan användas för en mängd olika vakuumpumpar, fläktar och kompressorer från Busch. Från luft- och oljefilter till smörjmedel och oljor samt servicesatser levererar vi originaltillbehör och originalreservdelar för praktiskt taget alla behov.

Hur lång tid tar det att få reservdelar från Busch?

Våra välorganiserade reservdelsdepåer tillhandahåller Busch originalreservdelar åt våra kunder samt originalreservdelar från tredje part vid behov. Alla beställningar skickas inom ett dygn, och vi levererar världen över. Vi lagerför även alla typer av vakuumpumpoljor och annat material för underhåll.