Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

energy_efficiency

Energibesparingar med högeffektiva vakuumpumpar

Klimatförändringarna är en av vår tids största angelägenheter.

Energiproduktion och energiförbrukning är två av de största förorenarna och står för över hälften av alla skadliga utsläpp av växthusgaser.

Efterfrågan på energi ökar ständigt i takt med att vår befolkning och industrialiseringen fortsätter att öka. Därför är energibesparingar viktigare nu än någonsin tidigare.

Vårt team har åtagit sig att hjälpa våra kunder att minska deras energiförbrukning. Vakuumlösningar från Busch kan minska energikostnaderna med upp till 50 %.

Tillsammans bidrar vi till en bättre framtid för vår planet.

Ta reda på vilken lösning som passar dina behov bäst.

Så här sparar du energi i din vakuumprocess

busch_vacuum_solutions_variable_speed_drive_thumbnail

1. Reglera pumphastigheten hos dina vakuumpumpar. Automatiskt.

Driften av motorer i vakuumpumpar är de huvudsakliga energiförbrukarna. Stora energibesparingar kan uppnås genom att optimera drivenheten.

En frekvensomformare är en digital styrenhet som reglerar motorns varvtal. Den gör det möjligt att anpassa vakuumpumpens kapacitet efter de specifika kraven i din process. Resultatet: stora energibesparingar.

Busch erbjuder ett stort utbud av vakuumpumpar med integrerad frekvensstyrning (VSD). Med vår eftermonteringssats kan du enkelt uppgradera era befintliga vakuumpumpar.

Drivenhet med variabel hastighet
keyvisual_otto_1920x720px

2. Hitta energiförluster i din process. Digitalt.

Processerna kan bara köras med hög effektivitet när vakuumpumpen är i bästa möjliga driftsskick.

OTTO, vår innovation för digitala tjänster, övervakar dina vakuumpumps hälsa. Den informerar dig om potentiella fel innan de inträffar. På så sätt kan du planera underhållet i förväg och undvika oplanerade stillestånd. OTTO talar till exempel om för dig när du ska byta utblåsfiltren i dina lamellvakuumpumpar. När filtren är igensatta kommer deras mottryck att öka och inverka negativt på vakuumpumparnas prestanda. Detta gör att pumparna förbrukar mer energi för att utföra sin funktion på rätt sätt.

OTTO digitala tjänster
centralization_vacuum_system_infographic_zoom

3. Centralisera din vakuumförsörjning. Professionellt.

De flesta vakuumprocesserna försörjs decentraliserat med vakuum. Varje maskin som behöver vakuum utrustas med en egen vakuumpump. Dessa vakuumpumpar arbetar hela tiden på full effekt och förbrukar massor med energi.

Man bör överväga centralisering av vakuumförsörjningen om flera processer eller maskiner behöver vakuum. Jämfört med decentraliserad försörjning kräver vanligtvis centrala vakuumenheter lägre kapacitet, vilket leder till färre vakuumpumpar och lägre energiförbrukning.

Centralvakuumsystem

Spara energi med Busch Vacuum Solutions

 • Spara in på underhållskostnaderna med digitala tjänster

  Spara in på underhållskostnaderna med digitala tjänster

  Emsland Frischgeflügel GmbH (Emsland Fresh Poultry GmbH)

  Ta reda på mer
 • Energibesparingar tack vare rätt val av vakuumförsörjning

  Energibesparingar tack vare rätt val av vakuumförsörjning

  Holzbearbeitung Kraus GmbH

  Ta reda på mer
 • Ny vakuumlösning garanterar säkra och hållbara däck hos Continental

  Ny vakuumlösning garanterar säkra och hållbara däck hos Continental

  Continental Reifen Deutschland GmbH

  Ta reda på mer
 • Energieffektiv vakuumförsörjning för köttbearbetningsanläggningar

  Energieffektiv vakuumförsörjning för köttbearbetningsanläggningar

  Hygienisk förpackning av kött- och charkuteriprodukter

  Ta reda på mer
 • Energieffektiv vakuumförsörjning i produktionen av vindrutor

  Energieffektiv vakuumförsörjning i produktionen av vindrutor

  Ta reda på mer
 • Högre effektivitet och kortare cykeltider vid förpackning av fågelköttskorvar med R5

  Högre effektivitet och kortare cykeltider vid förpackning av fågelköttskorvar med R5

  Ta reda på mer
 • Pålitlig nedkylning av sallad – tack vare banbrytande vakuumteknologi

  Pålitlig nedkylning av sallad – tack vare banbrytande vakuumteknologi

  Heekren

  Ta reda på mer
 • Spara energi med intelligent vakuumteknik

  Spara energi med intelligent vakuumteknik

  Ta reda på mer
 • 12 Fördelar med centraliserad vakuumförsörjning

  12 Fördelar med centraliserad vakuumförsörjning

  Ta reda på mer
 • Spara energi under vakuumgenerering för fastspänning av aluminiumplåtar

  Spara energi under vakuumgenerering för fastspänning av aluminiumplåtar

  Ta reda på mer
 • Tryckreglerad vakuumteknik sparar energi

  Tryckreglerad vakuumteknik sparar energi

  Ta reda på mer
 • Självreglerande vakuumpump som sparar energi

  Självreglerande vakuumpump som sparar energi

  Klar för Industry 4.0

  Ta reda på mer
 • Central vakuummatning ger energibesparingar och sänkta koldioxidutsläpp

  Central vakuummatning ger energibesparingar och sänkta koldioxidutsläpp

  Ta reda på mer
 • Vacuumförsörjning för livsmedelsförpackning – 70 % lägre energiförbrukning

  Vacuumförsörjning för livsmedelsförpackning – 70 % lägre energiförbrukning

  Ta reda på mer