Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Spara energi med intelligent vakuumteknik

Busch Vacuum Solutions har nu lanserat COBRA NX 0950 A PLUS, den andra vakuumpumpen i den nya PLUS-serien.

Det är en torr, oljefri vakuumpump som kan användas med tryckreglering eller med konstant kapacitet vilket gör den exceptionellt energieffektiv. COBRA PLUS kan därför exakt upprätthålla önskad kapacitet vid ett föreskrivet varvtal. Pumpen kan också upprätthålla den nödvändiga vakuumnivån, oavsett om processförhållandena förändras.
Nya COBRA PLUS har ett brett användningsområde i tillämpningar där torr vakuumteknik krävs och där ett behovsstyrt styrsystem genererar vakuum på ett tillförlitligt och effektivt sätt.

Tack vare sin drivenhet med variabelt varvtal täcker vakuumpumpen ett kapacitetsintervall från 200 till 950 kubikmeter per timme och når ett sluttryck på 0,01 millibar. Driftsdata registreras och lagras permanent. Dessa data är åtkomliga direkt på den inbyggda displayen och kan även överföras via ett Modbus TCP/IP-klient/server-protokoll.

Vakuumpumpen kan också fjärrstyras från en PC. Vilket gör vakuumpumpen från Busch helt redo för Industri 4.0.

Driftlägen

COBRA PLUS är utformad för att köras i två lägen. Med hjälp av en intuitiv menystruktur på displayen kan användaren välja mellan lägena konstant kapacitet alternativt tryckreglering. Lämpligast driftsätt beror på typen av tillämpning.

Om en process exempelvis kräver konstant kapacitet kan detta ställas in med driftläget 'Konstant varvtal och ändras igen när som helst.

Tryckregleringen använder ett definierat börvärde. Vakuumpumpen bibehåller detta sluttryck oberoende av hur kapaciteten ändras. Denna inställning används alltid när ett konstant sluttryck eller vakuumnivå krävs. När önskad vakuumnivå har uppnåtts fortsätter COBRA PLUS att arbeta på en lägsta hastighet, 20 hertz, vilket gör det möjligt för pumpen att svara på ett plötsligt behov av ökad kapacitet genom att öka hastigheten. Vid längre stopp kan vakuumpumpen även stängas av och slås till per automatik, tack vare Ecomode.

Båda driftsätten hjälper därmed COBRA PLUS att fungera på ett sätt som passar processen perfekt, vilket resulterar i extrem effektivitet, eftersom endast den energi som är nödvändig förbrukas.

Beprövad skruvvakuumteknik

Vakuumpumpen COBRA PLUS är baserad på den beprövade skruvvakuumtekniken från Busch. Den vätskefria driftsprincipen gör det möjligt att undvika att använda olja eller andra driftsvätskor vid generering av vakuum. Detta gör den särskilt väl lämpad för tillämpningar som kräver att det pumpade mediet inte förorenas av driftsvätskor, eller de som kräver renrumsförhållanden.