Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

MILJÖMÄSSIGT OCH SOCIALT

Som familjeföretag har Busch inte något ansvar gentemot offentliga aktieägare. Men det innebär inte att vi bara står till svars för oss själva. Vi strävar efter att skapa en bättre värld för alla vi arbetar tillsammans med – våra kunder, slutanvändare, medarbetare, leverantörer, samarbetspartners och lokala samhällen.Vi ser det som vårt ansvar.

Vi förlorar aldrig det som är viktigast för oss ur sikte: människor. Vi är engagerade i våra lokalsamhällen, våra kunder och våra anställda. Vi strävar efter att skapa en bättre värld för dem. Vi ser detta som vårt ansvar.

Vår uppförandekod

Vårt företagsuppdrag bygger på vår integritet. Vår uppförandekod förmedlar våra värderingar. Vi gör inte affärer till vilket pris som helst. Vi är fast övertygade om att hållbar ekonomisk framgång på lång sikt är oskiljaktigt kopplad till efterlevnad av lagar, etiska normer och moraliska värderingar. Ansvarsfullt agerande är därför en grundförutsättning för vår framgång och en integrerad del av vår företagskultur.

Våra berättelser. Över hela världen.

Busch var som en god fe

video_suedafrika_kinder_1200x675

The marketing-cookies have to be accepted to watch this video.

Accept marketing-cookies

En skola i ett underprivilegierat område i Johannesburg, barn från mindre privilegierade familjer, klasser som var alldeles för stora och knappast någon utrustning: Allt detta var dåliga förutsättningar för en framgångsrik start i livet för eleverna i Denver Primary School i Johannesburg, Sydafrika.

Busch är mycket framgångsrika i Sydafrika och vill ge tillbaka till samhället.
"Vi kände bara att vi ville engagera oss istället för att skänka pengar till en välgörenhetsorganisation och inte veta vad resultatet blev, så att vi får en påtaglig effekt i verksamheten för de barn och lärare som vi är involverade med." Sean Pieterse, verkställande direktör för Busch South Africa
Läs Mer