Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Eleverna studerar i klassrummen som inrättats av föreningen Karanjorro e.V. i Senegal. Källa: Karanjorro e.V.

Busch Group stödjer utbildningsprojekt i Afrika

Föreningen Karanjorro e.V. från Aßlar i centrala Hessen har åtagit sig att skapa utbildningsmöjligheter på landsbygden i Senegal. Man fokuserar särskilt på att göra det möjligt för flickor och unga kvinnor att gå i skolan. Busch Group har stöttat föreningen med en donation på 1 000 euro.

Det saknas många grundläggande förutsättningar på savannen i Senegal: vatten, el, sjukvård och inte minst utbildning. För att lära sig läsa och skriva måste barn från sex års ålder gå i två timmar för att komma till den närmaste skolan – varje väg, varje dag, i mörker och genom dammtorr terräng.

”Farorna på en sådan väg skrämmer de flesta föräldrarna. Det innebär att barnen i området inte har någon möjlighet till utbildning. Med vårt projekt har vi föresatt oss att förändra detta – eftersom alla förtjänar denna möjlighet”, säger Bernd-Michael Langer, medgrundare och ordförande i föreningen Karanjorro e.V. från Aßlar i centrala Hessen. Här har även Pfeiffer Vakuum, ett företag inom Busch Group, sitt huvudkontor. För det globalt verksamma familjeägda företaget är det viktigt att engagera sig i sociala projekt som detta. Därför har Busch Group visat sitt stöd för föreningen med en donation på 1 000 euro.

Engagemang för utbildning och lika möjligheter

Karanjorro e.V. har involverat sig i Senegals savann med målet att göra utbildning tillgänglig för alla. Den grundades av makarna Gisela Langer-Simon och Bernd-Michael Langer från Aßlar, som på eget initiativ grundade skolan ”Ecole Latyr Diouf” i M'bour-regionen – cirka 80 kilometer söder om Dakar – 2010. Skolan är uppkallad efter Latyr Diouf, ledare för Windethioulaye-distriktet mitt på savannen. Han donerade 2 000 kvadratmeter av sin jordbruksmark för att göra projektet möjligt. Det som började som ett tillfälligt utomhusklassrum med oljedunkar som sittplatser har nu blivit en attraktiv plats med sex klassrum, med ungefär 120 elever i sex klasser. På skolområdet finns även en brunn, ett rum för medicinsk vård och några nyplanterade träd.
Institutionen uppmärksammar särskilt de unga kvinnorna och flickorna i regionen, som tack vare skolan nu är de första att klara sina examensprov i distriktshuvudstaden Thies. En framgång som understryker vikten av lika tillgång till utbildning och som inte skulle vara möjlig utan ekonomiskt stöd från företagen. ”Vi är mycket glada över att Busch Group har åtagit sig att förmedla utbildning och lika möjligheter och är mycket tacksamma för hjälpen. Vår lilla förening är beroende av företagens sociala engagemang. Med donationen kommer vi att skapa nya boenden för utbildningspersonalen på vår skola. Detta kommer att göra det möjligt att genomföra de eftermiddagslektioner vi planerat. Hittills har vi inte kunnat erbjuda detta eftersom lärarnas resor till och från skolan är för långa. Det kommer att förbättra de lokala arbetsförhållandena, och därmed kvaliteten på undervisningen, avsevärt", förklarar Bernd-Michael Langer.