Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Original vakuumpumplameller från Busch

Den viktigaste delen i din vakuumpump med roterande lameller. Förlita dig på original pumplameller från Busch för optimal prestanda.

webcontent_947_graphicsforvanepage_stage_1200x675px_72dpi_rgb

Lameller är avgörande för vakuumgenerering i vakuumpumpar med roterande lamell. De glider ut ur rotorn, bildar kamrar med cylindern, fångar in gaser, komprimerar dem och transporterar dem till utloppet. Lameller är också den del i vakuumpumpen som utsätts för mest påfrestningar.

De bidrar direkt till hög effektivitet, tillförlitlighet och prestanda. Därför ska endast högresistenta lameller användas: Original vakuumpumplameller från Busch.

Varför original vakuumpumplameller från Busch?

De perfekta lamellerna för din Busch-pump.

Våra vakuumpumplameller har konstruerats specifikt för varje enskild pumpmodell. De garanterar den perfekta interaktionen för alla material för jämna driftegenskaper, hög tillgänglighet och maximal effektivitet.

Bästa prestanda

Original vakuumpumplameller från Busch är extremt beständiga mot slitage och fukt. Vi har prövat och testat våra lameller under de allra mest krävande förhållandena. I tusentals tillämpningar över hela världen levererar tillförlitlig, stabil prestanda dag efter dag.

Ingen risk för förfalskningar

Förfalskade delar konstrueras för att likna Buschs original vakuumpumplameller. Men de uppfyller inte de höga Busch-standarderna för kvalitet eller prestanda. Endast original vakuumpumplameller från Busch ger dig sinnesro och det bästa förhållandet mellan pris och prestanda.

Tecken på kvalitet

Varje originallamell från Busch bär sin egen ursprungsmärkning, med unikt serie- och spårningsnummer, för full spårbarhet.
Alla original vakuumpumplameller från Busch genomgår individuella kvalitetssäkringskontroller under tillverkningen. Var och en bär sin egen ursprungsmärkning, med unikt serie- och spårningsnummer, för full spårbarhet. Graveringen kan inte skrapas bort och ger dig tryggheten i att använda endast Busch originaldelar.

Originallameller i kolfiberkomposit eller glasfiberlameller från Busch

För oljesmorda lamellvakuumpumpar så som R5, ZEBRA och HUCKEPACK.

Deras fiberförstärkning ökar tillförlitligheten, livslängden och prestandan. Precisionstillverkning säkerställer hög måttnoggrannhet och flexibel motståndskraft mot vridning. En sluten konstruktion, speciell yta och rundning som motverkar uppruggning och minskar slitaget. Busch originallameller i kolfiber och glasfiber för vakuumpumpar är högresistenta mot korrosiva kemikalier och behåller sin form också i höga temperaturer tack vare en låg materialspecifik värmeutvidgningskoefficient.

Original grafitlameller från Busch

För torrgående lamellvakuumpumpar så som SECO.

Busch original grafitlameller med hög prestanda leder till bättre prestanda, ökad tillgänglighet och lägre driftkostnader. Deras livslängd är minst tre gånger längre jämfört med traditionella lameller från konkurrenter (baserat på kundfeedback). De är extremt beständiga mot slitage och fukt.

Frågor och svar

Vilken roll har en lamell i en vakuumpump/kompressor?

Lameller är oumbärliga för vakuumgenerering i en torrgående eller oljesmord lamellvakuumpump. Det sitter en excentriskt monterad rotor med flera lameller i ett cylinderhus. Centrifugalkraften pressar ut lamellerna så att de formar en kammare mellan sig och huset. Det pumpade mediet stängs in i kamrarna. Under den fortsatta rotationen, reduceras volymen kontinuerligt. På så sätt komprimeras och transporteras det pumpade mediet till utloppet.

Kan jag använda generiska lameller i min Busch vakuumpump/kompressor?

Buschs originalpumplameller säkerställer optimal prestanda och lång livslängd för din vakuumpump. Detsamma gäller inte för lameller från tredje part. Sådana delar omfattas inte av garantin.

Är det säkert att använda generiska lameller i min Busch vakuumpump/kompressor?

Endast Buschs original reservdelar som lameller, filter etc. säkerställer optimal prestanda för din vakuumpump från Busch. Delar från tredje part har inte testats enligt våra höga Busch-standarder och vi kan därför inte garantera deras säkerhet.

Hur identifierar jag originallameller från Busch?

Varje originalvakuumpump från Busch bär sin egen ursprungsmärkning, med unikt serie- och spårningsnummer, för full spårbarhet. Graveringen kan inte skrapas bort.

Kan jag använda samma typ av lamell för alla vakuumpumpar från Busch?

Lameller är specifika för varje typ av torrgående eller oljesmord vakuumpump. Vidare skiljer sig måtten och antalet lameller från vakuumpump till vakuumpump.

Vilken lamell kan jag använda för min vakuumpump från Busch?

Se vår produktsökare.

Kan jag använda Buschs original vakuumpumpslameller i vakuumpumpar från tredje part?

Nej. Vi testar endast våra originalreservdelar för våra vakuumpumpar. Lameller, filter etc. från Busch stödjer inte andra tekniker.

Spelar tillämpningen någon roll för valet av lamell eller är det bara vakuumpumpens modell som påverkar?

I vissa fall kan tillämpningen påverka valet av lamell. Hör med din lokala Busch-expert.

Vad händer om jag inte byter lamellerna i min roterande vakuumpump/kompressor regelbundet?

Den allmänna prestandan påverkas. Det finns också en risk för ökat driftsljud och risk för att pumpen går sönder.

Vad händer om jag behöver byta lamellerna i min roterande vakuumpump/kompressor regelbundet?

Detta är till stor del avhängigt av tillämpningen. Tidsramarna varierar. För vissa tillämpningar med fasta biprodukter är det mest sannolikt att du behöver byta lameller oftare. Se bruksanvisningen för din specifika produkt.

Hur ofta behöver jag byta lamellerna i min vakuumpump/kompressor med roterande lameller?

För support angående detta, se bruksanvisningen. Buschs original servicesatser innehåller alla nödvändiga delar, inklusive lameller, filter, tätningar, packningar etc.

Vem kan hjälpa mig att byta lamellerna i min vakuumpump/kompressor?

Kontakta din lokala Busch-representant.

Kontakta oss