Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Original vakuumpumplameller från Busch

Den viktigaste delen i din vakuumpump med roterande lameller. Förlita dig på Busch original vakuumpumplameller tillverkade av kolfiberkomposit, glasfiber eller grafit för optimerad prestanda.

webcontent_947_graphicsforvanepage_stage_1200x675px_72dpi_rgb

Lameller är avgörande för vakuumgenereringeni vakuumpumpar med roterande lameller. De glider ut ur rotorn, bildar kamrar med cylindern, fångar in gaser, komprimerar dem och transporterar dem till utloppet. Lameller är också den del i vakuumpumpen som utsätts för mest påfrestningar.

De bidrar direkt till hög effektivitet, tillförlitlighet och prestanda. Därför ska endast högresistenta lameller användas: Original vakuumpumplameller från Busch.

Varför original vakuumpumplameller från Busch?

De perfekta lamellerna för din Busch-pump.

Våra vakuumpumplameller har konstruerats specifikt för varje enskild pumpmodell. De garanterar den perfekta interaktionen för alla material för jämna driftegenskaper, hög tillgänglighet och maximal effektivitet.

Bästa prestanda

Original vakuumpumplameller från Busch är extremt beständiga mot slitage och fukt. Vi har prövat och testat våra lameller under de allra mest krävande förhållandena. I tusentals tillämpningar över hela världen levererar tillförlitlig, stabil prestanda dag efter dag.

Ingen risk för förfalskningar

Förfalskade delar konstrueras för att likna Buschs original vakuumpumplameller. Men de uppfyller inte de höga Busch-standarderna för kvalitet eller prestanda. Endast original vakuumpumplameller från Busch ger dig sinnesro och det bästa förhållandet mellan pris och prestanda.

Tecken på kvalitet

Varje originallamell från Busch bär sin egen ursprungsmärkning, med unikt serie- och spårningsnummer, för full spårbarhet.
Lameller är avgörande för vakuumgenerering i vakuumpumpar med roterande lamell. De glider ut ur rotorn, bildar kamrar med cylindern, fångar in gaser, komprimerar dem och transporterar dem till utloppet. Lameller är också den del i vakuumpumpen som utsätts för mest påfrestningar.

De bidrar direkt till hög effektivitet, tillförlitlighet och prestanda. Därför ska endast högresistenta lameller användas.

Alla original vakuumpumplameller från Busch genomgår individuella kvalitetssäkringskontroller under tillverkningen. Var och en bär sin egen ursprungsmärkning, med unikt serie- och spårningsnummer, för full spårbarhet. Graveringen kan inte skrapas bort och ger dig tryggheten i att använda endast Busch originaldelar.

KOLFIBERLAMELLER

Busch originallameller i kolfiberkomposit eller glasfiberlameller för oljesmorda lamellvakuumpumpar som R5, ZEBRA och HUCKEPACK.

Originallameller i kolfiberkomposit eller glasfiberlameller från Busch

För oljesmorda lamellvakuumpumpar så som R5, ZEBRA och HUCKEPACK.

Deras fiberförstärkning ökar tillförlitligheten, livslängden och prestandan. Precisionstillverkning säkerställer hög måttnoggrannhet och flexibel motståndskraft mot vridning. En sluten konstruktion, speciell yta och rundning som motverkar uppruggning och minskar slitaget. Busch originallameller i kolfiber och glasfiber för vakuumpumpar är högresistenta mot korrosiva kemikalier och behåller sin form också i höga temperaturer tack vare en låg materialspecifik värmeutvidgningskoefficient.

GRAFITLAMELLER

Busch original grafitlameller för torrgående lamellvakuumpumpar, så som SECO.

Original grafitlameller från Busch

För torrgående lamellvakuumpumpar så som SECO.

Busch original grafitlameller med hög prestanda leder till bättre prestanda, ökad tillgänglighet och lägre driftkostnader. Deras livslängd är minst tre gånger längre jämfört med traditionella lameller från konkurrenter (baserat på kundfeedback). De är extremt beständiga mot slitage och fukt.

LAMELLER TILL R5

Lamellerna på R5-vakuumpumparna måste bytas ut av en servicetekniker från Busch.

För att byta ut lamellerna på din R5 måste flera delar demonteras från din vakuumpump, inklusive cylindern och rotorn inuti kompressionskammaren. Vid återmontering måste delarna placeras tillbaka med exakt precision. Felaktig placering av rotorn kan allvarligt påverka din vakuumpumps funktion och kan leda till felaktiga trycknivåer, eller till ett fullständigt haveri.

Våra kompetenta serviceexperter byter gärna ut lamellerna åt dig på plats.
Vänligen kontakta din lokala Busch-representant.
Kompatibla Busch vakuumpumpar
Artikelnummer
Grundmaterial
R5 RB 0006 C, R5 RB 0006 E
0722000248
EGS T-23
R5 RA 0010 C, R5 RB 0021 C, R5 RC 0021 C
0722515895
EGS T-23
R5 RA 0016 C
0722139665
EGS T-23
R5 RA 0025 F
0722000270
EGS T-23
R5 RA 0040 F
0722000300
EGS T-23
R5 RA 0063 F
0722000330
EGS T-23
R5 RA 0100 F
0722000360
EGS T-23
R5 RA 0155 A
0722561959
Plastic
R5 RA 0165 D, R5 RA 0205 D
0722516573
Aerodur Selen
R5 RA 0255 D, R5 RA 0305 D
0722516729
Aerodur Selen
R5 RA 0400 C, R5 RA 0502 C
0722000454
Aerodur Selen
R5 RA 0630 C, R5 RA 0840 A PLUS
0722000455
Aerodur Selen
R5 RA 1000 B, R5 RA 1000 A PLUS
0722000456
Aerodur Selen
R5 RA 1600 B, R5 RA 1600 A PLUS
0722000457
Aerodur Selen
R5 PB 0003 D, R5 PB 0004 C
0722136478
Ryton R-7
R5 PB 0008 C
0722116551
EGS T-23
R5 KB 0010 E, R5 KB 0016 E
0724105206
EGS T-23
R5 KB 0020 D, R5 KB 0025 F
0724118546
EGS T-23
R5 KB 0040 D
0724118303
EGS T-23
R5 RE 0040 B, R5 RE 0063 B
0722119056
EGS T-23
R5 RD 0200 A, R5 RD 0240 A
0722211380
Aerodur Selen
R5 RD 0300 A, R5 RD 0360 A
0722211381
Aerodur Selen
R5 RU 0050 B
0722207561
EGS T-23
R5 RU 0070 B
0722206152
EGS T-23
R5 KD 0012 A, R5 KD 0020 A
0722201522
Ryton R-7

Behöver du mer än bara lameller?

Välj matchande servicesats för din produkt med allt du behöver för oöverträffad kvalitet och prestanda.

LAMELLER TILL SECO

busch_maintenance_vanes_change_thumbnail

The marketing-cookies have to be accepted to watch this video.

Accept marketing-cookies

Om din SECO-modell är mellan SV 1010 och SV 1040 kan du enkelt byta lameller själv.

Lamellerna på alla andra SECO-modeller måste bytas ut av en servicetekniker från Busch.

Processen för byte kräver att flera delar demonteras, inklusive cylindern och rotorn inuti kompressionskammaren. Dessa delar måste sättas tillbaka med exakt precision, eftersom felaktig placering kan leda till felaktiga trycknivåer, eller ett totalhaveri.

Våra kompetenta serviceexperter byter gärna ut lamellerna åt dig på plats.
Vänligen kontakta din lokala Busch-representant.
Kompatibla Busch vakuumpumpar
Artikelnummer
Grundmaterial
SECO SV 1003 D
0722104640
EK 60
SECO SV 1005 D
0722141943
EK 60
SECO SV 1008 C, SECO SD 1008 C
0722133118
FE679PS
SECO SV 1010 C, SECO SD 1010 C
0722554297
Aerodur Zirkon
SECO SV 1016 C, SECO SD 1016 C
722554298
Aerodur Zirkon
SECO SV 1025 C, SECO SD 1025 C, SECO DC 0025 C
0722554302
Aerodur Zirkon
SECO SV 1025 C
0722533536
EK 60
SECO SV 1040 C, SECO SV 1040 C, SECO DC 0040 C
0722207620
Aerodur Zirkon
SECO SV 1040 C
0722534079
EK 60
SECO SV 1063 B, SECO SD 1063 B, SECO DC 0063 B
0722000016
EK 60
SECO SV 1080 B, SECO SD 1080 B, SECO DC 0080 B
0722000017
EK 60
SECO SV 1100 C , SECO SD 1100 C, SECO DC 0100 C
0722500122
EK 60
SECO SG 0008 A
0722162513
Aerodur Zirkon

LAMELLER TILL HUCKEPACK

Lamellerna på HUCKEPACK vakuumpumpar måste bytas ut av en Busch servicetekniker.

För att byta ut lamellerna på din HUCKEPACK måste flera delar demonteras från vakuumpumpen. HUCKEPACK är tvåstegs vakuumpumpar som har två kompressionskammare och två rotorer. Både kammare och rotorer måste återmonteras med exakt precision. Felaktig placering kan allvarligt påverka din vakuumpumps funktion och kan leda till felaktiga trycknivåer, eller till ett fullständigt haveri.

Våra skickliga serviceexperter byter gärna ut lamellerna åt dig på plats.
Vänligen kontakta din lokala Busch-representant.
Kompatibla Busch vakuumpumpar
Artikelnummer
Grundmaterial
HUCKEPACK HO 0429 F
0722510545
Titan
HUCKEPACK HO 0429 F
0722510545
Titan
HUCKEPACK HO 0433 F
0722530782
PHISA T.
HUCKEPACK HO 0433 F
0722530783
PHISA T.
HUCKEPACK HO 0437 F, HUCKEPACK HO 0441 F
0722530788
PHISA T.
HUCKEPACK HO 0437 F
0722530788
PHISA T.
HUCKEPACK HO 0441 F
0722530787
PHISA T.

LAMELLER TILL ZEBRA

Lameller till ZEBRA vakuumpumpar kan endast köpas som en del av en servicesats. För mer information, vänligen kontakta våra serviceexperter.

Drift- och återställningstjänster

 • fieldservice
  Fältservice

  Regelbundna kontroller, underhåll och support vid driftstopp. På plats. Även utan fast avtal.

  Ta reda på mer
 • remanufacturing_service_stage
  Renovering

  Komplett översyn till nyskick. För att återfå optimal prestanda.

  Ta reda på mer

Frågor och svar

Vilken roll har en lamell i en vakuumpump/kompressor?

Lameller är oumbärliga för vakuumgenerering i en torrgående eller oljesmord lamellvakuumpump. Det sitter en excentriskt monterad rotor med flera lameller i ett cylinderhus. Centrifugalkraften pressar ut lamellerna så att de formar en kammare mellan sig och huset. Det pumpade mediet stängs in i kamrarna. Under den fortsatta rotationen, reduceras volymen kontinuerligt. På så sätt komprimeras och transporteras det pumpade mediet till utloppet.

Kan jag använda generiska lameller i min Busch vakuumpump/kompressor?

Buschs originalpumplameller säkerställer optimal prestanda och lång livslängd för din vakuumpump. Detsamma gäller inte för lameller från tredje part. Sådana delar omfattas inte av garantin.

Är det säkert att använda generiska lameller i min Busch vakuumpump/kompressor?

Endast Buschs original reservdelar som lameller, filter etc. säkerställer optimal prestanda för din vakuumpump från Busch. Delar från tredje part har inte testats enligt våra höga Busch-standarder och vi kan därför inte garantera deras säkerhet.

Hur identifierar jag originallameller från Busch?

Varje originalvakuumpump från Busch bär sin egen ursprungsmärkning, med unikt serie- och spårningsnummer, för full spårbarhet. Graveringen kan inte skrapas bort.

Kan jag använda samma typ av lamell för alla vakuumpumpar från Busch?

Lameller är specifika för varje typ av torrgående eller oljesmord vakuumpump. Vidare skiljer sig måtten och antalet lameller från vakuumpump till vakuumpump.

Vilken lamell kan jag använda för min vakuumpump från Busch?

Se vår produktsökare.

Kan jag använda Buschs original vakuumpumpslameller i vakuumpumpar från tredje part?

Nej. Vi testar endast våra originalreservdelar för våra vakuumpumpar. Lameller, filter etc. från Busch stödjer inte andra tekniker.

Spelar tillämpningen någon roll för valet av lamell eller är det bara vakuumpumpens modell som påverkar?

I vissa fall kan tillämpningen påverka valet av lamell. Hör med din lokala Busch-expert.

Vad händer om jag inte byter lamellerna i min roterande vakuumpump/kompressor regelbundet?

Den allmänna prestandan påverkas. Det finns också en risk för ökat driftsljud och risk för att pumpen går sönder.

Vad händer om jag behöver byta lamellerna i min roterande vakuumpump/kompressor regelbundet?

Detta är till stor del avhängigt av tillämpningen. Tidsramarna varierar. För vissa tillämpningar med fasta biprodukter är det mest sannolikt att du behöver byta lameller oftare. Se bruksanvisningen för din specifika produkt.

Hur ofta behöver jag byta lamellerna i min vakuumpump/kompressor med roterande lameller?

För support angående detta, se bruksanvisningen. Buschs original servicesatser innehåller alla nödvändiga delar, inklusive lameller, filter, tätningar, packningar etc.

Vem kan hjälpa mig att byta lamellerna i min vakuumpump/kompressor?

Kontakta din lokala Busch-representant.

Kontakta oss

Var hittar jag ZEBRA-lameller?

Lamellerna till ZEBRA vakuumpumpar kan endast köpas som en del av en servicesats. Kontakta våra serviceexperter för inköp av rätt servicesats eller organisera byte av lameller.