Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Rättsligt meddelande

Ansvarsfrihet

1. Innehåll

Författaren frånsäger sig ansvaret för aktualitet, korrekthet, fullständighet och kvalitet på informationen. Ansvarsanspråk gällande skador som orsakats genom användning någon information, inkluderat eventuell information som är ofullständig eller felaktig kommer därför att avvisas. Alla erbjudanden är icke bindande och utan förpliktelse. Delar av sidorna eller hela publikationen inkluderat alla erbjudanden och all information kan ha kompletterats, ändrats eller helt eller delvis raderats av författaren utan något separat meddelande om detta.

2. Hänvisningar och länkar

Författaren är inte ansvarig för något innehåll som länkats till eller hänvisats till från hans/hennes sidor – om inte han/hon har full kunskap om det olagliga innehållet och skulle kunna förhindra att besökare på sidan går till dessa sidor. Om någon skada inträffar på grund av användning av information som presenteras där kan endast författaren av respektive sida vara ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor. Vidare är författaren inte ansvarig för eventuella poster eller meddelanden som publicerats av användare på diskussionspaneler, gästböcker eller e-postlistor som finns på hans/hennes sida.

3. Copyright

Författaren har haft som avsikt att inte använda något upphovsrättsskyddat för publikationen eller, om inte det är möjligt, att ange upphovsrätten för respektive objekt. Upphovsrätten till material som skapats av författaren har reserverats. Alla duplikationer eller användning av objekt, till exempel bilder, diagram, videofilmer, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är förbjudet utan författarens godkännande.