Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Blå fordon: Redan innan THW grundades 1950 var det vanligt i Tyskland att man målade fordonen blå för att skilja dem från röda brandbilar. Källa: THW Schopfheim.

Stöd till den tyska myndigheten för teknisk hjälp

Lastbilarna är så fullastade med räddnings- och bärgningsmaterial och varor att det knappt finns något utrymme kvar för hjälparbetarnas bagage. Men volontärerna från THW (Federal Agency for Technical Relief) i Schopfheim, Tyskland, måste också själva vara väl rustade för sina uppdrag, ofta i flera dagar. Man har en trailer till sitt förfogande. Busch Vacuum Solutions har nu finansierat fordonets konstruktion och presenning så att hjälparbetarnas bagage kan transporteras torrt och säkert till den framtida användningsplatsen.

Sådana upphandlingar finansieras tyvärr inte av myndigheterna. Därför är vi mycket nöjda med Buschs support, som kommer att underlätta vår framtida verksamhet.
Steffen Puls, logistikchef, THW Schopfheim
"Behovet av transportmedel med väderskyddad konstruktion är uppenbart gång på gång vid större utryckningar som översvämningarna av Elbe och i Ahr-dalen. Med det här upplägget har vi nu möjlighet att transportera hjälparbetarnas material som tält, tältsängar och resväskor till platsen på ett komfortabelt och säkert sätt", tillägger Luis Votel, PR-chef på THW Schopfheim.

THW Schopfheim är en av 668 lokalföreningar över hela landet. Dess varierande arbetsuppgifter omfattar utryckningar vid översvämningar, stora bränder och bombfynd. Efter översvämningskatastrofen sommaren 2021 i mellanvästra Tyskland var 20 THW Schopfheim-biståndsarbetare aktiva i totalt fyra veckor för att stödja de drabbade i Ahr-dalen. I mars 2022 ordnade THW Schopfheims medhjälpare boende för flyktingar från Ukraina, tillsammans med medhjälpare från andra organisationer.
THW är Tysklands civilskydds- och katastrofskyddsorganisation. Den ger internationellt humanitärt stöd i katastrofsituationer, på uppdrag av den tyska regeringen, och har en unik organisationsstruktur. Trots att man lyder under inrikesdepartementet är det bara två procent av THW:s anställda som arbetar heltid för myndigheten. Cirka 80 000 medhjälpare är volontärer på fritiden. THW mobiliseras främst efter olyckor och naturkatastrofer.