Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Begreppet ”hållbarhet” kommer ursprungligen från skogsbruket och handlar om att bara avverka så många träd som kan växa upp igen, för att garantera att skogen kan fortsätta att användas i framtiden och behålla sitt värde på lång sikt. Källa: AVTG – istockphoto.com

Go Green, Busch Spain

Insatser för en grönare framtid

Principen om ”hållbar användning” formulerades för första gången för skogsbruket på 1700-talet. Det får inte tas mer virke från skogen än vad som växer upp igen. På detta sätt bevarades resursen trä så att den var permanent tillgänglig. Sedan dess har många ansträngningar gjorts för att skapa en grönare framtid. Som våra kolleger i Spanien tagit initiativ till.
Det hela började 2020. Målet för våra spanska kollegor var att bli mer hållbara på alla områden på arbetsplatsen. Från kontoret till fabriksgolvet. Därför bildade de ett ”Grönt team”. Det består av fem anställda från olika avdelningar inom företaget. De träffas en gång i månaden för att tänka ut hållbara åtgärder, diskuterar dem sedan med Pepi Benito, vd för Busch Spain, och genomför dem. Hittills har följande initiativ genomförts:
  • All energi som förbrukas av Busch Spain kommer nu från 100 % förnybara energikällor.
  • 50 % av företagets glödlampor har ersatts med LED-lampor.
  • Uppvärmning och luftkonditionering är numera programmerade efter tid och temperatur, så att de inte körs när de inte behövs.
  • Det har skett en allmän minimering av avfallet, till exempel genom att man använder mindre papper på kontoret och mindre vatten på plats.
  • En underhållsplan har införts för att undvika fel på utrustning och maskiner, vilket annars kan bli en dold energislukare.
Resultatet är imponerande. Förbrukningen av belysning har minskat med 45 procent. Strömmen kommer från en kärnkraftskälla där Busch Spain ligger, vilket innebär en minskning av det radioaktiva avfallet med 87 740 mg. Och 53 744 kg mindre CO2 har släppts ut i atmosfären. Effekten är densamma som att plantera 405 träd.
Pepi Benito är nöjd med sina kollegers stora insatser:
Vi är stolta över att ha antagit dessa hållbara metoder. De bidrar inte bara till en bättre miljö på kort sikt utan också till att skapa ett mer hållbart företag. Vi vill upprätthålla dessa metoder så att vårt företags verksamhet på lång sikt endast ger upphov till en minimal miljöpåverkan.
Pepi Benito, General Manager för Busch Spanien
I takt med att genomförandet av Go Green fortsätter planeras fler och fler kort- och långsiktiga initiativ. Det handlar bland annat om installation av solpaneler och att hitta ännu mer miljövänliga alternativ till vissa kemikalier som används i företagets verkstäder.