Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

VacuumAudit

Analysera. Optimera. Utnyttja fördelarna.

vacuumaudit_1

Säker information inför drift, planering och investering för er vakuumprocess. Med Busch VacuumAudit.

Tar upp alla relevanta processparametrar för systemdrift. Till exempel volym, effektförbrukning, underhållsplaner och miljöfaktorer.

Busch VacuumAudit genomförs endast av erfarna vakuumexperter från Busch. Snabbt och pålitligt, oavsett var ni finns.

Det här får ni

Specialiserade lokala experter

  • Erfarna vakuumexperter
  • Lokal expertis för omedelbar implementering av identifierad potential för optimering
  • Hundratals genomförda VacuumAudits

Helhetsgrepp

  • Analys av hela vakuumförsörjningen
  • Utvärdering av vakuumbehov
  • Undersökning av ledningar och eventuell kontaminering

Rekommendationer för optimering

  • Detaljerad granskningsrapport
  • Utvärdering av energieffektivitet
  • Förslag på konkreta åtgärder

Så här fungerar det

cobra_nx_in_centralized_vacuum_systems_fig__1
Endast våra högt kvalificerade vakuumspecialister genomför Busch VacuumAudit. De ser över hela processen, analyserar vakuumbehovet, undersöker ledningarna och eventuella kontamineringar. Allt detta enligt en standardiserad testprocedur och ISO 50001.

Baserat på insamlade data skapar de sedan en detaljerad granskningsrapport. Utifrån denna ger de sedan rekommendationer om vilka optimeringar ni kan implementera och vilka åtgärder som kan användas för detta.

Tune up your process.