Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Pneumatisk transport med hjälp av vakuum och övertryck

Pneumatisk transport. Transport av bulkmaterial eller pulver genom en sluten rörledning. Med hjälp av luftflöde. Skickar en pulseringskraft till materialen som ska transporters.

pneumatic_conveying

Hur fungerar pneumatisk transport?

Pneumatisk transport är en beprövad och effektiv metod att transportera bulkmaterial. Till exempel damm, pulver, granulat och andra fluidiserbara material. Snabbt och tillförlitligt. Från en plats på en produktionsplats till en annan.

Vi skiljer mellan två vanliga tekniker: Pneumatisk sugtransport och pneumatisk övertryckstransport. Beroende av om man använder vakuum eller övertryck.

Pneumatisk transport

Pneumatisk transport används för transport av känsliga material. För att förhindra kontakt med omgivningsluften.
Därför är pneumatiska transportörer det prioriterade valet inom livsmedelsindustrin, farmaceutisk och kemisk industri. Precis som för transport av granulat i plastbearbetningsapplikationer.
Dessutom kan vakuumtransportörer hantera fuktigt material. Till exempel avfallshantering av vått avfall eller transport av täckbark.

Pneumatisk övertryckstransport

Trycktransportsystem påminner om motsvarigheten med vakuum. Men arbetar med övertryck.
Bulkmaterial blåses längs rörledningarna från källan till destinationen. Med pneumatisk övertryckstransport är det möjligt med stora differenstryck. Därför kan även tunga produkter transporteras. Till exempel sand, gips och cement.

Busch vakuumteknik inom pneumatisk transport

Det spelar ingen roll vilka material ni ska transportera. Vi erbjuder en perfekt vakuum- eller övertryckslösning för säker och effektiv transport.

Tillämpningar som använder pneumatisk transport

Pneumatisk transport av livsmedel

Pneumatisk transport är ett effektivt sätt att transportera livsmedel utan föroreningar. Antingen i form av fritt flödande granulat eller i pulverform. Produkterna fluidiseras genom luftflödet som alstras av vakuumpumpen. Sedan transporteras det fritt längs rörledningar till destinationen.

Vakuumet i transportören ser till att det transporterade godset har minimal kontakt med syret i luften. Därmed bevaras produktens arom. Vid behov kan transportmediet vara en inert gas, till exempel CO2. Därmed kan produktens kvalitet och fräschhet bevaras ytterligare.

Våra lösningar

Pneumatisk transport av plastpellets

Pneumatiska transportörer används ofta inom plastindustrin. För att mata plastgranulat och tillsatser till bearbetningsutrustningen. Till exempel extruders eller sprutformningsmaskiner.

Dessa transportsystem har flera fördelar: De är rena, effektiva och nästan underhållsfria. De möjliggör dessutom en enastående smidig transport och förhindrar kraftig avslipning eller sönderdelning av råmaterialet. Dessutom är pneumatiska transportörer relativt enkla att konfigurera om. Detta minskar kostnaderna för förändring av produktionslinjen.

Våra lösningar

Transport av vått avfall

Pneumatisk transport används ofta i våtavfallssystem. Där våtavfall eller rester behöver avfallshanteras eller bearbetas: på hotell, sjukhus och matsalar, men även i slakterier, fiskbearbetningsföretag och kryssningsfartyg.

En vakuumtransportör transporterar avfallsmaterialet till ett mottagningskärl. Där strimlas det, homogeniseras och förvaras för senare uppsamling. Systemet är hygieniskt, effektivt och miljövänligt. Avfallet kan bearbetas för att tillverka biogas, djurmat och gödningsmedel.

Våra lösningar

Pneumatisk transport inom kemisk och farmaceutisk industri

Penumatisk transport används ofta som en skonsam transportmetod inom kemisk och farmaceutisk industri. För att transportera råmaterial, lösningsmedel, mellanprodukter och färdigt pulver. Med hjälp av vakuum transporteras de säkert från en plats till en annan. Detta utan risk för att giftiga eller lättantändliga material frigörs till omgivningen under transport.

Om material som har hög explosionsrisk måste bearbetas ökar ATEX-certifierade vakuumpumpar säkerheten ytterligare. Dessutom försämras inte produkterna under transporten. Eftersom de transporteras under vakuum behöver de bara ha minimal kontakt med syret i atmosfären.

Våra lösningar

Pneumatisk transport i praktiken

 • Vakuumpumpar för pneumatisk sugtransport

  Vakuumpumpar för pneumatisk sugtransport

  Ekonomisk transport av skrymmande gods

  Ta reda på mer
 • Fullständig vakuumförsörjning med MINK klovakuumteknik

  Fullständig vakuumförsörjning med MINK klovakuumteknik

  Ta reda på mer
 • Upp till 70 procent lägre energiförbrukning tack vare modern vakuumteknik för materialmatning

  Upp till 70 procent lägre energiförbrukning tack vare modern vakuumteknik för materialmatning

  Ta reda på mer