Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Tillförlitlig kompression för en mängd olika tillämpningar. En Busch-kompressor säkerställer smidig drift i din övertrycksprocess.

Det finns två alternativ tillgängliga för en process som kräver luftflöde : en blåsmaskin eller en kompressor. Kompressorer och blåsmaskiner varierar med lufttrycket som de producerar. Kompressorer komprimerar luften till i ett litet utrymme, vilket gör den tätare. Blåsmaskiner, å andra sidan, flyttar den bara genom att öka trycket något. Om du behöver en lösning med lägre tryck hittar du all relevant information om blåsmaskiner.

LUFTKOMPRESSORER FRÅN BUSCH

Driftprincip för luftkompressorer

En kompressor är en mekanisk anordning som minskar luft- eller gasvolymen för att öka trycket. Driftsprincipen för vakuumpumpar och kompressorer är densamma, men omvänd.

Det finns två grundläggande typer av luftkompressorer: positiv förskjutning och dynamisk.

En kompressor med positiv förskjutning drar in luft vid atmosfäriskt tryck och komprimerar den. Detta sker via en mekanisk reduktionsprocess. Beroende på kompressortyp trycker klor, skovlar eller impellerblad in samma luftvolym i ett utrymme som minskar i storlek innan den tvingas ut genom utloppet.

Alla kompressorer från Busch är kompressorer med positiv förskjutning.

Typer av kompressorer med positiv förskjutning

rotary_vane_technology_animation_2d_thumbnail

Kompressorer med roterande lameller

En kompressor med roterande lameller använder en ellipsformad slitsad rotor som är placerad i en cylinder. Rotorn har spår längs hela längden, i varje spår sitter en lamell. Lamellerna tvingas utåt av centrifugalkraften när kompressorn roterar och lamellerna rör sig in och ut ur spåret eftersom rotorn är excentrisk mot höljet. Lamellerna sveper över cylindern, suger in luft på ena sidan och skjuter ut den på den andra. I allmänhet används lamellkompressorer för mindre tillämpningar där det är brist på golvutrymme, men de är inte lika effektiva som skruvkompressorer.

Ta reda på mer
claw_technology_animation_2d_thumbnail

Klokompressorer

Klokompressorer har två kloformade rotorer. Rotorerna är monterade i en cylinder och rör sig i motsatta riktningar. Formen på dessa klorotorer drar ut, komprimerar och pressar ut luften eller gasen.

Klorotorerna kommer inte i kontakt med varandra eller huset. Det minimala avståndet mellan rotorerna och kammarhuset optimerar den interna tätningen. Det innebär att det inte krävs några smörjmedel eller driftsvätskor i kompressionskammaren.

Ta reda på mer
liquid_ring_vacuum_pumps_fig_2

Vätskeringkompressorer

En excentriskt monterad impeller roterar i ett hus delvis fyllt med driftsvätska. Impellerbladen doppas i vätskan och centrifugalkraften, som uppstår på grund av bladens rotation, bildar en så kallad vätskering i huset. Driftsvätskan är vanligtvis vatten, men andra vätskor kan användas om detta krävs på grund av processförhållandena.

Luften eller gasen transporteras i utrymmena mellan bladen och vätskeringen. Den excentriska rotationen hos impellern förändrar volymen för de här utrymmena. Luften eller gasen dras in, komprimeras och leds ut.

I enstegsversionerna utförs komprimeringen en gång. I tvåstegsversioner komprimeras luften eller gasen igen för att möjliggöra högre kompression.

Vätskeringkompressorer kan användas som enkelt system med kontinuerligt flöde eller som system med delvis eller fullständig återcirkulering.

Ta reda på mer

Har du redan bestämt dig?

Använd vår produktsökare för att hitta rätt kompressor för din tillämpning.

TEKNISKA HÄNSYN VID VAL AV LUFTKOMPRESSORER

Det är bara en noggrann analys av din process som kan hjälpa dig att avgöra vilken kompressor som är lämplig. Viktiga faktorer att ta hänsyn till är:
compressors_landingpage_1

Tryck och flöde

Vilket tryck du behöver avgörs av hur mycket kraft som behövs för att utföra en viss arbetsuppgift vid ett visst tillfälle. Om du väljer en kompressor som inte genererar tillräckligt med tryck så kommer den inte att kunna utföra uppgiften. Väljer du en kompressor som genererar högre tryck än vad som behövs så slösar den energi.

Flöde avser hur väl kompressorn kan utföra uppgiften under en viss period. Det behövs ett lägre flöde om en uppgift utförs i korta perioder än om den är kontinuerlig. För en kontinuerlig process måste kompressorn ha tillräckligt flöde för att undvika avbrott.
compressors_landingpage_2

Driftsvillkor

Var ska kompressorn installeras? Kompressorns drift kan påverkas av omgivningstemperaturer och stigning, så en kompressor som är ett bra val på en plats kanske inte är lämplig på en annan. Ta även hänsyn till luftfuktigheten. Ljudnivån är en annan faktor – om kompressorn ska placeras nära arbetsstationer är en tystare lösning bäst.
compressors_landingpage_3

Kylsystem

Behöver du en luftkyld eller vattenkyld kompressor? Genom att fastställa hur gasen som ska komprimeras beter sig under kompressionsprocessen får du svaret. Vätskeringskompressorer körs mycket kallare än andra kompressortekniker och är därför bäst för tillämpningar som kräver kompression av explosiva gaser. Du bör också ta hänsyn till din egen installation, till exempel omgivningstemperatur, ventilation och rumslayout, eftersom detta kan påverka ditt beslut.
compressors_landingpage_4

Smörjsystem

Kompressorer kan vara torra, torrgående, vätsketätade eller smorda. Torra och torrgående system är den perfekta lösningen för processer som kräver att den utgående gasen är helt fri från olja och fukt, till exempel inom livsmedelsindustrin. Vätsketätade kompressorer ger ett andra oljefritt alternativ, eftersom vätskeringtekniken inte kräver någon ytterligare smörjning i kompressionskammaren. Busch erbjuder kompressorlösningar som är torra, torrgående eller vätsketätade.

Huvudsakliga användningsområden för luftkompressorer

Kompressorer används inom olika industrier och används även i miljöer som är välkända för vanliga konsumenter. Till exempel är den bärbara, elektriska 12 V DC-luftkompressorn som ofta finns i handskfacket eller bagageutrymmet på en bil ett vanligt exempel på en enkel version av luftkompressor som används bland konsumenter för att pumpa upp däck till rätt tryck.

Några av de vanligaste tillämpningarna och branscherna som använder kompressorer är följande:

Frågor och svar

Hur fungerar luftkompressorer?

Luftkompressorer komprimerar luft eller gas och skapar ett luftflöde med högt tryck. Den exakta driftsprincipen varierar beroende på teknik, men en luftkompressor med positiv förskjutning pressar luften genom en kammare med gradvis minskande volym.

Vad är skillnaden mellan en blåsmaskin och en kompressor?

Både en kompressor och en blåsmaskin skapar övertryck, men de använder olika metoder och ger olika resultat. En blåsmaskin använder en liten tryckökning för att trycka luften eller gasen i en viss riktning. En kompressor höjer trycket på luften eller gasen genom att komprimera den till ett litet utrymme, vilket gör den tätare.

Vad är skillnaden mellan en vakuumpump och en luftkompressor?

Driftsprincipen är den huvudsakliga skillnaden mellan en vakuumpump och en kompressor. En vakuumpump suger luft från en sluten omgivning eller behållare och skapar vakuum. En luftkompressor suger luft från omgivningen och komprimerar den till en behållare med högt tryck. Enkelt uttryckt fyller en kompressor ett utrymme med luft och en vakuumpump tömmer det.

Vilken storlek på luftkompressor behöver jag?

Vilket tryck du behöver avgörs av hur mycket kraft som behövs för att utföra en viss arbetsuppgift vid ett visst tillfälle. Om du väljer en kompressor som inte genererar tillräckligt med tryck så kommer den inte att kunna utföra uppgiften. Väljer du en kompressor som genererar högre tryck än vad som behövs så slösar den energi.

Flöde avser hur väl kompressorn kan utföra uppgiften under en viss period. Det behövs ett lägre flöde om en uppgift utförs i korta perioder än om den är kontinuerlig. För en kontinuerlig process måste kompressorn ha tillräckligt flöde för att undvika avbrott.

Kontakta oss om du är osäker på vilken kompressorstorlek som passar bäst för din tillämpning. Vi hjälper dig gärna.

LUFTKOMPRESSORER FRÅN BUSCH I PRAKTIKEN