Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

MINK MH 0018 A – Den första TÜV-godkända vätgaskompressorn för bränsleceller

Fig 1: MINK MH 0018 A är den första TÜV-godkända vätgaskompressorn för bränsleceller. Källa: Busch Vacuum Solutions

Den första TÜV-godkända vätgaskompressorn för bränsleceller

Busch Vacuum Solutions har nu lanserat den första TÜV-godkända vätgaskompressorn för bränsleceller.

The MINK MH 0018 A vätgaskompressor säkerställer optimal cirkulation av vätgas (H2) i bränsleceller med en effekt på upp till 45 kilowatt. Kompressorn kan användas vid en låg cirkulationshastighet för bränsleceller på upp till 60 kW. I större bränsleceller kan två kompressorer användas parallellt.
Tack vare de kompakta måtten kan MINK vätgaskompressor installeras direkt i bränslecellmodulen.


SGS-TÜV Saar GmbH har provat MINK MH 0018 A (fig. 1) under extrema temperaturförhållanden vid ett kontinuerligt driftstest och utsatt den för korrosionstester. Den klarade alla dessa tester och TÜV har därför godkänt kompressorn för vätgasmatning. Med denna certifiering bekräftar TÜV en låg läckagekvot på max. 10 standardkubikcentimeter per timme.

Tekniska funktioner

Den nya kompressorn har en intelligent drivenhet med variabel hastighet. Med hjälp av denna kan volymflödet justeras till det faktiska behovet hos bränslecellen vilket ger största möjliga effektivitet. MINK vätgaskompressor klarar enkelt vätgastemperaturer mellan -30 och +85 grader Celsius och omgivningstemperaturer mellan -30 och +95 grader Celsius. Den är därför lämplig för mobil tillämpning i fordon och för stationära bränslecellsmoduler.

Beprövad klokompressionsprincip

Kompressorn arbetar enligt den beprövade klokompressionsprincipen som Busch redan på 1990-talet introducerade på marknaden, både i pumpar och kompressorer. MINK kloteknik har sedan dess använts hundratusentals gånger i många tillämpningar över hela världen.

Den inre kompressionsprocessen är helt olje- och beröringsfri. Två roterande klor rör sig i motsatta riktningar i huset. De två klorotorerna vidrör inte varandra eller cylindern som de roterar i, så varken smörjmedel eller driftsvätskor krävs i kompressionskammaren. Den redan förkomprimerade vätgasen dras in på grund av formen hos de roterande klorna och komprimeras ytterligare med max. 0,4 bar och leds sedan tillbaka till vätgasflödet uppströms från anoden.

Det minimala avståndet mellan rotorerna och huset optimerar den interna tätningen och säkerställer ett volymflöde som kan definieras exakt tack vare drivenheten med variabelt varvtal. En särskild beläggning på alla delar som kommer i kontakt med vätgasen förhindrar korrosion på grund av avjoniserad vattenånga som också matas.

En synkroniserad växellåda ger en exakt rotorinställning. Växellådan har en specialolja som ger en livstidssmörjning. Oljebyte och annat underhållsarbete krävs inte.

Installerad i Shanghai

TÜV är inte den enda organisationen som grundligt har testat och certifierat MINK MH 0018 A vätgaskompressor. Busch Vacuum Solutions har också utfört omfattande praktiska tester. Bränsleceller med den här kompressorn har redan installerats i över 2 000 bussar i kollektivtrafiken i Shanghai. Efter flera månaders drift är den höga driftsäkerheten hos den här kompressorn uppenbar.

Upptäck MINK MH 0018 A