Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Vakuumförpackning

Maximera er produktion med vakuum från Busch.

meat_vacuum_packed_1200x675_1

Vakuumförpackning. En förpackningsprocess där luft tas bort från förpackningen innan den förseglas.

Användningen av vakuum var ett av de mest banbrytande framstegen inom förpackningsindustrin. Busch var pionjär på området.

1963 utvecklade Karl Busch den första vakuumpumpen som kunde användas för vakuumförpackning av livsmedel, vår lamellvakuumpump HUCKEPACK. Med produktuppföljaren R5, en lamellvakuumpump, revolutionerade vi förpackningen av livsmedel.

Idag är Busch marknadsledande och industristandard inom vakuumförpackning. Med våra energieffektiva lösningar kan förpackningsprocessen och kvaliteten förbättras och kvantiteten maximeras. Dag efter dag bevisar miljoner av våra pumpar sin robusthet och tillförlitlighet inom förpackningstillämpningar världen över.

Busch är en aktiv partner som agerar snabbt på våra behov. Gott samarbete.
Nilson Leopoldino, underhållschef på JBS
 • Snabb evakuering

  • 18 % snabbare än oljesmorda skruvvakuumpumpar. Intygas av TÜV.
   Se artikel
  • Snabbare förpackningscykler.
  • Konstant hög vakuumnivå.

  webcontent_823_applicationpage_packaging_fasterpackaging_767x430px_ll
 • Marknadsledare

  • Fler än 3 miljoner R5-pumpar i drift över hela världen.
  • Kontinuerlig utveckling och förbättring.
  • Vi är redan på den sjätte generationen för R5 lamellvakuumpumpar.

  webcontent_823_applicationpage_packaging_trustedtechnology_767x430px_ll
 • Hög tillgänglighet

  • Vakuumpumpar som är byggda för att hålla.
  • Enastående livslängd på över 30 år.
  • Snabb responstid för service.

  webcontent_823_applicationpage_packaging_greatreliability_767x430px_ll

Läs mer om paketering med vakuum

Vad är vakuum?

Vakuumförpackning innebär att luft avlägsnas från en förpackning med en produkt, vanligtvis livsmedel, innan den försluts lufttätt. Luften och därmed syret extraheras och produkten konserveras.

Hur fungerar ett system för vakuumförpackning?

Produkten som ska förpackas läggs i en påse, på en bricka eller mellan två vakuumtät foliebitar. Inuti en vakuumkammare eller en förslutningsstation evakueras sedan detta paket med hjälp av en vakuumpump. Efter att respektive målvakuum har uppnåtts försluts förpackningen. För vissa produkter tillsätts en specifik gasmix i förpackningen innan förslutning. Detta kallas för förpackning med modifierad atmosfär (MAP).

Var används vakuum i förpackningen?

Vakuum är ofta en viktig del av förpackningsprocessen. Vid tillverkning av förpackningar används exempelvis vakuum för termoformning. Vakuum används också i förpackningsmaskinerna för trågförsegling, kammare, termoformning och påsfyllning samt i många andra förpackningstillämpningar. Dessutom används vakuum för plock och placering under förpackningsprocessen samt för hantering av förpackningar.

Vilka är fördelarna med vakuumförpackning jämfört med alternativa förpackningstekniker?

Vakuumförpackning är ett kostnadseffektivt och ekonomiskt sätt att skydda varor – både hygieniskt och maskinellt. Luften, och därmed syrgasen, evakueras från förpackningen innan förpackningen försluts. Detta ger fördelen att det förpackade godset skyddas mot växt av syreberoende bakterier, vilket är särskilt viktigt när det gäller förpackning av livsmedel. Uttorkningen av produkten minskar också kraftigt. På grund av den begränsade kontakten med syrgas bibehåller vakuumförpackade livsmedel sin kvalitet, smak, doft och utseende under lång tid och hållbarheten förlängs.

Vilka är de bästa vakuumpumparna för paketering?

Lamellvakuumpumpar är förstahandsvalet för vakuumförpackning. Torrgående skruv- ochvakuumpumpar ,vakuumboosters , vakuumpumpar med vätskering, klovakuumpumpar och blåsmaskiner med roterande lamellrotorer har också en specifik funktion vid paketering. Alla erbjuder sina egna fördelar beroende på den specifika tillämpningen.

Vilka är de bästa vakuumpumparna från Busch för förpackning?

De lämpligaste vakuumgeneratorerna för förpackning är R5 lamell-vakuumpumpar, COBRA torrgående skruv-vakuumpumpar, PANDA/PUMA vakuumboosters, MINK torra klovakuumpumpar och DOLPHIN vätskeringsvakuumpumpar. Valet av den optimala produkten beror på den specifika processens krav. Men också på kundens prioriteringar.

Vilka är exemplen på användning av Busch vakuumteknik i tillämpningar för förpackning?

Busch är marknadsledande inom vakuumteknik för livsmedelsförpackningar. Med mer än 3 miljoner R5 lamell-vakuumpumpar levererades till marknaden för vakuumförpackning världen över. Våra lösningar finns i de flesta förpackningsmaskinerna för kammare, termoformning av förpackningsmaskiner, förslutningsmaskiner för tråg och påsfyllningsmaskiner över hela världen.

Hur används vakuumförpackning inom livsmedelsindustrin?

Minskningen av syret i förpackningen med cirka 200 gånger genom vakuumförpackning av färska livsmedel gör det möjligt att bibehålla kvaliteten, utseendet, fräschören och smaken på den förpackade produkten. Tillväxt av aeroba bakterier och därmed oxidering och nedbrytning av produkten förhindras. Detta bidrar i sin tur till att drastiskt minska det globala matsvinnet.

Dessutom möjliggör vakuumförpackning en tilltalande presentation av produkten, särskilt halvfabrikat, på försäljningsstället hos kunden.

För vissa produkter införs en särskild gasblandning i förpackningen innan den slutligen försluts. Denna metod kallas för förpackning med modifierad atmosfär (MAP).

Vilka är de viktigaste punkterna att tänka på när du ska köpa ett vakuumsystem för förpackning?

Cykeltid, kammarens storlek, evakueringstid, driftstid, pålitlighet, uppvärmningstid och tillgänglighet. Detta är viktiga faktorer att ta hänsyn till när du bestämmer vilken förpackningsmaskin du ska köpa. Värt att notera är även personalbehovet, energi- och olje-förbrukning, kostnader för underhåll och översyn samt golvyta.

Det finns dock ingen universallösning för vakuumförpackning. För att utforma den bästa lösningen för dina behov kan man också ta hänsyn till mer allmänna faktorer:

sinnesro
Det bästa vakuumsystemet är det du aldrig behöver oroa dig för. Det ska leverera nödvändig prestanda. Det ska köra utan stopp och tillförlitligt. Detta åstadkoms genom att välja den vakuumpump som är bäst lämpad för den aktuella tillämpningen och de specifika kraven.

Utökad livslängd
För att förlänga livslängden för ett vakuumsystem bör flera faktorer övervägas. Till exempel användning av rätt teknik och rätt konfiguration av vakuumpumpen. En annan sak att tänka på är att använda systemet på rätt sätt. Vi rekommenderar att driftinstruktionerna följs och att regelbundet underhåll utförs.

Kostnadsbesparingar genom uppgradering av systemet
Dina processer, inklusive behovet av vakuum, kan ha förändrats. Detta leder till frågorna: Är det fortfarande väl anpassat efter dina behov? Fungerar den fortfarande så energieffektivt som möjligt? När det är dags att uppgradera eller byta ut ett vakuumsystem är det meningsfullt att titta på hela installationen. Försök att tillsammans med en expert identifiera alla optimeringsmöjligheter. Modern teknik kan öka produktiviteten och spara pengar genom att minska driftskostnader och energiförbrukning.

Vakuumförpackning inom livsmedelsindustrin

feinkost_dittmann_fig1

Intelligent användning av vakuum för förpackning av livsmedel

Feinkost Dittmann, en tysk producent av delikatesser, har installerat ett vakuumsystem från Busch för sina förpackningsmaskiner.

Hälften av vakuumpumparna tillhandahåller grundbelastningen under permanent drift vid optimal effektivitet. Övriga vakuumpumpar är frekvensstyrda för att svara på varierande behov.

Busch Vacuum Control säkerställer finjustering av pumphastigheten så att den matchar det aktuella behovet. Effektförbrukningen har reducerats med över 70 % jämfört med en enkel på/av-drift.

Läs hela artikeln

Hur används vakuumförpackning för livsmedel?

Vakuum håller maten fräsch längre. Utan att det påverkar kvaliteten. Beroende på vilken typ av livsmedel som ska packas samt motsvarande krav, finns det ett flertal olika processer. Från kammarförpackning, förpackning med termoformning eller rörklämmor till karusellförpackning.

Varje vakuumförpackningprocess börjar med att produkterna placeras i en förpackning. Antingen inuti en påse, mellan en övre och en nedre folie, eller i en ask. Luften, och därmed syret, evakueras sedan från förpackningen innan den försluts. Detta säkerställer längre hållbarhet för den förpackade produkten tack vare mindre tillväxt av syreberoende bakterier. Dessutom bevaras smaken, lukten och utseendet på de förpackade produkterna. Torkning av livsmedelsprodukterna orsakad av förångning reduceras.

Kammarförpackning

Kammarmaskiner används för förpackning med påsar och folier. Tray sealers jobbar med förkonfektionerade askar som förseglas med folier eller plastlock.

Våra lösningar

Förpackning med termoformning

Termoformande förpackningsmaskiner spelar också en viktig roll vid förpackning av livsmedel. I denna process formas en ask genom uppvärmning av den nedre folien i förpackningsmaskinen som sedan transporteras automatiskt till förpackningskammaren. Produkter kan också förpackas i en slangpåse med förpackningsmaskiner för slangpåsar. I dessa maskiner svetsas folien in i ett rör för att sedan förseglas på båda sidorna.

Våra lösningar

Förpackning med modifierad atmosfär (MAP)

Särskilt lämpligt för förpackning av känsliga färska livsmedelsprodukter är så kallad förpackning med modifierad atmosfär (MAP). Den här tekniken består av att luft tas bort från förpackningen och ersätts av en skyddande gas. Detta gör det möjligt att till exempel reducera pH-värdet och på så sätt förlänga hållbarheten ännu mer.

Busch en pålitlig och kompetent partner när det gäller ostförpackning.
Franz Zehentner, Division Manager Technology på SalzburgMilch GmbH, Lamprechtshausen/Österrike

CENTRALA VAKUUMSYSTEM INOM FÖRPACKNINGSINDUSTRIN

centralization_vacuum_system_infographic_zoom
Block House Fleischerei, en tysk tillverkare av portionsförpackade färska köttvaror och burgare, analyserade energiåtgången i sina förpackningsmaskiner i samband med certifiering enligt ISO 50001.
När man tog bort vakuumpumparna från varje enskild förpackningsmaskin och installerade ett centralt vakuumsystem från Busch resulterade det i färre vakuumpumpar. Samtidigt eliminerades restvärme från förpackningsgolvet.
Block House sparar nu årligen EUR 8 000 i energikostnader.

Läs hela artikeln

Vilka fördelar ger centrala vakuumsystem?

En central vakuumkälla ger möjlighet att sänka driftskostnaderna och öka energieffektiviteten.

Buschs centrala vakuumsystem arbetar över hela världen. Inte bara inom livsmedelsförpackning, utan också inom många andra industrier.
Vi erbjuder färdiga lösningar skräddarsydda för individuella processkrav. Detta inkluderar installation av ledningar och styrsystem kombinerat med uppstart-service och utbildning för driftteam.

Söker ni ett centralt vakuumsystem för att optimera era förpackningsprocesser?

Kontakta våra vakuumexperter

Vakuumförpackning inom andra industrier

Hur fungerar blisterförpackningar?

Vakuum kan användas för termoformning av plastformar eller fickor för blisterförpackning. Förpackningen förseglas vanligtvis med en kartong, en lockförslutning av aluminumfolie eller en präglad plastfilm som visar produktinformation eller branding.

Blisterförpackning har fördelen av att de framhäver en produkt samtidigt som kontakt med externa faktorer såsom fukt och kontamination kan undvikas. Därmed kan man förhindra att de förpackade delarna manipuleras. Om ogenomskinliga blisterförpackningar används kan den förpackade produkten även skyddas mot UV-strålar.

Blisterförpackningar används ofta som endosförpackning för läkemedel, så som tabletter eller kapslar, men även för mindre konsumtionsvaror eller livsmedel.

Våra lösningar

Hur fungerar vätskeförpackningar?

Vakuumförpackning är inte begränsad till fasta ämnen. Vätskor så som oljor, såser, remoulad eller dressingar kan också förpackas under vacuum.

Förpackningen av dessa varor ställer oss inför särskilda utmaningar. För att undvika läckage av vätskor under förpackningsprocessen placeras påsarna lodrätt eller lutade inuti vakuumkammaren. Dessutom finns det risk för att vätska, eller våta produkter börjar koka under vakuumprocessen, vilket måste förhindras för att undvika att produkten skadas.

Våra lösningar

Hur fungerar valutaförpackningar?

Vakuumförpackning är den effektivaste och mest tillförlitliga metoden för att förvara valuta.

Buntar av fördefinierade mängder av sedlar behandlas med vakuum. Plastförpackningarna kan sedan präglas med en försegling från berörd bank eller filial och en specifik identitetskod. Detta gör transport och förvaring av förpackningar spårbar och säker. Stöld och bedrägeri kan förhindras eftersom en manipulerad förpackning lätt kan identifieras genom den brutna förseglingen och en större mängd luft inuti plastpåsen.

Vakuumförpackade sedlar kan förvaras på ett mycket kompakt sätt då luften sugs ut och den förpackade volymen därmed reduceras till ett minimum. Förpackningarna tar därför mindre plats och blir enklare att transportera.

Vakuumförpackning gör dessutom att sedlarna skyddas mot skadlig påverkan från fukt eller smuts.

Våra lösningar

Hur fungerar vakuumförpackning av medicintekniska produkter och utrustning?

Vakuumförpackning har en viktig betydelse i medicinska miljöer där en hög hygiennivå är oumbärlig. Genom att medicinsk utrustning förpackas under vakuum hålls den skyddad mot oavsiktliga spill eller stänk och andra potentiella kontamineringskällor. Vakuumförpackning bidrar därmed till att hålla medicintekniska produkter, kirurgiska instrument och personlig skyddsutrustning sterila.

Det är också ett effektivt sätt att skydda föremål från andra miljöfaktorer som exempelvis fukt. Därför kan det till exempel bidra till att förhindra kondensering under förvaringen.

Vakuumförpackning är också en snabb och utrymmesbesparande förpackningsmetod. Det gör den perfekt för sjukhusanvändning, där artiklar som sängkläder och kläder måste förvaras på ett kompakt sätt.

 • Ökad produktivitet tack vare vakuum

  Ökad produktivitet tack vare vakuum

  Mejeri Crailsheim-Dinkelsbühl eG

  Ta reda på mer
 • Spara in på underhållskostnaderna med digitala tjänster

  Spara in på underhållskostnaderna med digitala tjänster

  Emsland Frischgeflügel GmbH (Emsland Fresh Poultry GmbH)

  Ta reda på mer
 • Vakuumsugning av färska livsmedel

  Vakuumsugning av färska livsmedel

  Tips för korrekt hantering av vakuumpumpen i en kammarmaskin

  Ta reda på mer
 • Energieffektiv vakuumförsörjning för köttbearbetningsanläggningar

  Energieffektiv vakuumförsörjning för köttbearbetningsanläggningar

  Hygienisk förpackning av kött- och charkuteriprodukter

  Ta reda på mer
 • Högre effektivitet och kortare cykeltider vid förpackning av fågelköttskorvar med R5

  Högre effektivitet och kortare cykeltider vid förpackning av fågelköttskorvar med R5

  Ta reda på mer
 • Självreglerande vakuumpump som sparar energi

  Självreglerande vakuumpump som sparar energi

  Klar för Industry 4.0

  Ta reda på mer
 • Central vakuummatning ger energibesparingar och sänkta koldioxidutsläpp

  Central vakuummatning ger energibesparingar och sänkta koldioxidutsläpp

  Ta reda på mer
 • Vacuumförsörjning för livsmedelsförpackning – 70 % lägre energiförbrukning

  Vacuumförsörjning för livsmedelsförpackning – 70 % lägre energiförbrukning

  Ta reda på mer
 • Utmärkelsen ”Innovation in Vacuum Busch Award” 2013

  Utmärkelsen ”Innovation in Vacuum Busch Award” 2013

  Gea Food Solutions GmbH

  Ta reda på mer