Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Destillering med vakuum

Vakuumdestillering. En teknik som används för att försiktigt separera föreningar från en vätska. Genom att sänka kokpunkten med hjälp av vakuum.

distillation

Hur fungerar vakuumdestillering?

Vakuumdestillering är en viktig process inom kemisk och farmaceutisk industri. Men den används även inom andra branscher. Till exempel inom livsmedelsproduktion för att extrahera växtessenser eller för att separera långa kolvätekedjor på oljeraffinaderier.

Destillering används vanligtvis för att separera beståndsdelarna i en vätskeblandning. Eftersom vätskans beståndsdelar har olika kokpunkter så förångas de under olika driftsförhållanden. Därmed kan de tas ut och återvinnas successivt.
Kokpunkten för ämnena som ska separeras är lägre i vakuum.

Därför är vakuumdestillering den prioriterade processen om föreningarna som ska separeras normalt har hög kokpunkt eller är explosiva. Det blir möjligt att separera ämnen som skulle sönderfalla vid högre temperaturer.

Busch vakuumteknik inom destillering

För användning inom destilleringsprocesser erbjuder vi ett stort utbud av ångtoleranta, korrosionsfria vakuumlösningar. Liksom ATEX-modeller för hantering av lättantändliga ångor, gaser och vätskor. Tack vare vårt globala nätverk kan vi även uppfylla andra lokala explosionsskyddsbestämmelser. Till exempel Ex-Proof, KOSHA, etc.

Vakuumdestillering inom kemisk och farmaceutisk industri

application_distillation_767x430
Målet med många processer inom kemisk och farmaceutisk industri är att få rena föreningar. En av de vanligaste teknikerna för att extrahera de intressanta föreningarna från reaktionsblandningen är destillering.

Genom att utföra destilleringen under vakuum kan värmekänsliga föreningar behandlas skonsammare. Tack vare de lägre bearbetningstemperaturerna kan behållningen från destilleringsprocessen förbättras genom att förhindra polymerisering, sprickbildning eller någon annan typ av försämring av produkten. Man kan även uppnå stora besparingar.

Därför är vakuumdestillering det perfekta valet för många olika separeringsprocesser inom kemisk och farmaceutisk industri. Den används vid tillverkning av aktiva farmaceutiska ingredienser (API) eller monomer-rening för naturlig extrahering av föreningar. Andra användningsområden är kemisk syntes, beredning av smaker och aromämnen med mera.

Överensstämmande produkter

Vakuumdestillering inom olje- och gasindustrin

oil_and_gas_767x430
Destillering av råolja

För att tillverka bensin, diesel, flygbränsle eller eldningsolja måste råoljan delas upp i sina beståndsdelar. Denna process utförs i oljeraffinaderier med hjälp av destillering. Eftersom råolja innehåller tyngre och lättare kolväten med olika kokpunkter krävs två destilleringsprocesser.

Efter atmosfärsdestillering utförs en andra destillering under vakuum. Här separeras tunga kolväten vid något högre temperaturer. Detta minimerar sprickor i komponenterna och förhindrar att oönskade biprodukter bildas.

Överensstämmande produkter

Ett av våra installerade vakuumdestilleringssystem

vacuum_distillation_system
Utmanande krav
  • Stort volymflöde
  • Arbetstryck på 8 mbar

Vår lösning
  • 2-stegs vakuumbooster med mellankondensator

Produkter i vakuumsystemet

Vakuumdestillering av eteriska oljor

capua_fig_1
Vår erfarenhet

Capua 1880 använder vakuumteknik från Busch Vacuum Solutions för destilleringsprocesser som utförs i tunnfilmsförångare eller kortvägsdestillatorer beroende av vilken typ av frukt som används. Alla destillatorer använder COBRA skruvvakuumpumpar som är fria från driftsvätskor.

De frekvensstyrda vakuumpumparna garanterar exakt och tillförlitligt nödvändig vakuumnivå som tillsammans med temperaturen säkerställer önskad produktkvalitet.

Installerade produkter

Läs hela artikeln