Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Råoljedestillering

För att producera bensin, diesel, flygbränsle och villaolja från råolja måste den först brytas ner till sina beståndsdelar.

crude_oil_distillation

Hur fungerar råoljedestillering?

Detta åstadkoms i oljeraffinaderier genom en destillationsprocess: råolja värms först upp i en rörugn med ett atmosfäriskt tryck på ca 370 °C, vilket gör att den förångas. Ångan från råoljan överförs till en destillationsspalt (rektifieringskolonnen) i vilken ångan reser sig och kyls ned. Olika kolväten kondenserar vid olika nivåer beroende på deras kokpunkter, och kan avtappas separat.

Temperaturer på 400 C överskrids inte i atmosfäriska destillationsprocesser, eftersom råoljekomponenterna annars skulle brytas ned ('spricka'). Dock kan man inte åstadkomma en komplett separation vid dessa temperaturer - en blandning av kolväten med hög kokpunkt stannar i botten av kolonnen, den så kallade atmosfäriska resten.

Denna restvätska utsätts för en andra destillation under vakuum. Vid minskat tryck (grovvakuum 10 till 50 mbar) är blandningens kokpunkt lägre, vilket tillåter ytterligare separering vid endast obetydligt högre temperaturer. Processen gör det möjligt att separera följande värdefulla produkter:
vakuumgasolja, vaxdestillat och vakuumrester som en intermediär produkt för vidare bearbetning.

VÅRA MATCHANDE PRODUKTER

COBRA-skruvvakuumpumpar och Dolphin-vätskeringvakuumpumpar används för vakuumdestilleringen av råolja. Beroende på applikation kan de även användas i kombination med Panda Roots vakuumbooster eller ångejektorer.