Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Hantering och lyft med vakuum

Vakuumhantering och vakuumlyft Metod för att försiktigt flytta delar mellan olika platser. Metoden används också för att fixera delarna i en specifik position under bearbetning.

Sugkoppar för vakuumhantering

Hur fungerar hantering och lyft med vakuum?

Hantering och lyft av varor med hjälp av vakuum är numera en oumbärlig del av moderna produktionsprocesser. Hur skulle man annars kunna stapla papp snabbt och tillförlitligt, flytta glaspaneler, fixera trädelar vid fräsning eller lasta på och av varor på fartyg eller fordon?

Principen är lika enkel som sinnrik.
En sugkopp, en vakuumplatta eller ett vakuumbord används för att applicera sug och därmed hålla fast ett objekt.
En sugkopp, en vakuumplatta eller ett vakuumbord används för att applicera sug och därmed hålla fast ett objekt. Denna extremt effektiva metod gör att man kan flytta, lyfta eller transportera objekt och tillföra material till produktionsprocesser eller klämma fast delar på ett skonsamt och tillförlitligt sätt under bearbetning.

Vakuumteknik används i många automatiserade produktionsprocesser, till exempel inom träbearbetning för att flytta trädelar genom hela produktionslinjen och hålla dem på plats på bearbetningsutrustningen. Metoden lämpar sig även utmärkt för plocknings- och placeringstillämpningar inom elektronik-, livsmedels- och förpackningsindustrin. Även inom tryckeribranschen kan metoden användas för transport av enskilda pappersark utan att de veckas.

Busch vakuumteknik för hantering och lyft med vakuum

Beroende på material, storlek och ytkvalitet används olika vakuumtekniker. Om materialet har hög genomsläpplighet är sidkanalfläktar ett bra alternativ. Oljesmorda lamellvakuumpumpar eller torra klovakuumpumpar kan användas för nykapat trä. Torrgående lamellvakuumpumpar är annars det perfekta valet för fasthållning, lyft eller transport av alla andra material med slät yta.Med vårt stora produktsortiment erbjuder vi en perfekta lösning för varje hanterings- och lyfttillämpning. Oavsett process och krav.

Vakuumhantering inom förpackningsindustrin.

Vakuumhantering inom förpackningsindustrin.
Hur fungerar kartoneringsmaskiner?

Kartoneringsmaskiner används för montering, fyllning och slutlig förslutning av kartonger. Inledningsvis plockar maskinen upp ett kartongämne, falsar det och ställer upp det. De färdiga kartonglådorna fylls sedan med produkter såsom blisterförpackningar med läkemedel, buteljerade livsmedel eller skönhetsprodukter. Slutligen stängs och tätas de igen.

Vakuum spelar en viktig i roll vid denna typ av förpackningslösning. Det används i form av sugkoppar för att till exempel plocka upp ett enskilt kartongämne från en stapel. Vakuum används också för att rikta upp den falsade kartongen.

Överensstämmande produkter

Vakuumhantering inom träbearbetningsindustrin

Vakuumhantering inom träindustrin.
Hur fungerar hanterings- och spännanordningar inom träbearbetningsindustrin?

Vakuum används för olika processsteg inom träbearbetningsindustrin, inte bara för transport av arbetsstycken inom produktionslinjen utan även för fixering av delar på träbearbetningsutrustning medan bearbetning sker.

En av de viktigaste vakuumtillämpningarna inom träbearbetning är uppspänning på CNC-maskiner och annan maskinutrustning. Här används hållkraften hos vakuum för snabb och säker infästning av olika panelmaterial eller delar av massivt trä. Metoden har den fördelen att den inte lämnar tryckmärken eller skador på träet. Det finns en rad metoder för uppspänning med vakuum på olika CNC-maskiner eller bearbetningscentra: rasterbord, kapsling på rasterbord och konsoler med vakuumblock.

Hanteringsutrustning och monteringsrobotar får också ofta sin hållkraft från vakuum. I slutet av produktionslinjen till exempel, används i många fall robotar som utrustats med vakuumsuganordningar för att stapla de slutliga produkterna på pallar.

Överensstämmande produkter

Hantering och lyft med vakuum i praktiken