Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Hantering och lyft med vakuum

Vakuumhantering och vakuumlyft Metod för att försiktigt flytta delar mellan olika platser. Metoden används också för att fixera delarna i en specifik position under bearbetning.

Sugkoppar för vakuumhantering
Genom att ersätta vakuumpumpar med produkter från Busch minskades risken för fel samtidigt som pumparnas livslängd har förlängts. Dessutom får vi bättre support än från den tidigare pumptillverkaren.
Hermann Feichtenschlager, Technical Processor på AMAG, Ranshofen/Österrike

Hur fungerar hantering och lyft med vakuum?

Hantering och lyft av varor med hjälp av vakuum är numera en oumbärlig del av moderna produktionsprocesser. Hur skulle man annars kunna stapla papp snabbt och tillförlitligt, flytta glaspaneler, fixera trädelar vid fräsning eller lasta på och av varor på fartyg eller fordon?

Principen är lika enkel som sinnrik.
En sugkopp, en vakuumplatta eller ett vakuumbord används för att applicera sug och därmed hålla fast ett objekt.
En sugkopp, en vakuumplatta eller ett vakuumbord används för att applicera sug och därmed hålla fast ett objekt. Denna extremt effektiva metod gör att man kan flytta, lyfta eller transportera objekt och tillföra material till produktionsprocesser eller klämma fast delar på ett skonsamt och tillförlitligt sätt under bearbetning.

Vakuumteknik används i många automatiserade produktionsprocesser, till exempel inom träbearbetning för att flytta trädelar genom hela produktionslinjen och hålla dem på plats på bearbetningsutrustningen. Metoden lämpar sig även utmärkt för plocknings- och placeringstillämpningar inom elektronik-, livsmedels- och förpackningsindustrin. Även inom tryckeribranschen kan metoden användas för transport av enskilda pappersark utan att de veckas.

Busch vakuumteknik för hantering och lyft med vakuum

Beroende på material, storlek och ytkvalitet används olika vakuumtekniker. Om materialet har hög genomsläpplighet är sidkanalfläktar ett bra alternativ. Oljesmorda lamellvakuumpumpar eller torra klovakuumpumpar kan användas för nykapat trä. Torrgående lamellvakuumpumpar är annars det perfekta valet för fasthållning, lyft eller transport av alla andra material med slät yta.Med vårt stora produktsortiment erbjuder vi en perfekta lösning för varje hanterings- och lyfttillämpning. Oavsett process och krav.

Lär dig mer om hantering och fasthållning med vakuum

Vad är hantering eller fasthållning av vakuum?

Hantering och fasthållning sker på liknande sätt. En produkt som en påse, en träplatta, en plast eller en formsprutad del pressas in i en sugkopp som ansluts till ett vakuum. Delen är ordentligt fixerad vid sugkoppen på grund av differentialtrycket. På så sätt kan produkten fixeras för bearbetning eller flyttas från en punkt till en annan.

Var kan vakuum användas i hanterings- och fasthållningsprocesser?

Hantering och lyftning är vanliga användningsområden för vakuum i automatiserade processer. Till exempel vid robotar, tillverkning, formsprutning och palletering. En sugkopp, en vakuumplatta eller ett vakuumbord används för att applicera sug och därmed hålla fast ett objekt.

Vilka är fördelarna med vakuumhantering eller lyftning jämfört med alternativa mekaniska tekniker?

Vakuum- och lyftteknikerna är flexibla när det gäller produkternas utformning och yta. Användning av sugklockor med vakuum förhindrar mekanisk åverkan på produkten. Vakuum- och lyftinstallationer är också mycket mer kompakt än mekaniska installationer.

Vilka är de bästa vakuumpumparna för hantering och lyftning?

Tack vare de varierande arbetsuppgifterna vid hantering och lyftning av utrustning är utbudet av vakuumpumpar för dessa användningsområden heltäckande. Den går från torrgående och oljesmorda lamellvakuumpumpar till sidokanalfläktar.

Vilka är exemplen på användning av Busch vakuumteknik i hanterings- och lyfttillämpningar?

Busch vakuumteknik används vid automatiserad materialhantering vid tillverkning, stapling av packade enheter på pallar samt lastning och lossning av fartyg, bilar och andra transportmedel. Den används också för fastspänning av föremål i träbearbetningsmaskiner, förpackning av en mängd olika föremål och för transport av papper för tryck- och bearbetningsmaskiner. Busch vakuumteknik är också en viktig del av plockning och placering inom många industrier, bland annat elektronik, livsmedel och paketering av delar.

Vilka är de viktigaste punkterna att tänka på när du ska köpa ett system för hantering/lyft av vakuum?

De viktigaste faktorerna att tänka på när man köper ett vakuum- eller lyftsystem är materialet och arbetsstyckets vikt, sugkopparnas diameter och antal samt robotarmens accelerationshastighet.

Varför är vakuumpumpar effektivare än venturiejektorer?

Venturiejektorer, även kallade vakuumejektorer, använder komprimerad luft eller ånga för att skapa vakuum.

En högtrycksström, även kallad drivkraft, tvingas genom ett munstycke och omvandlar tryck till hastighet. Ett lågtrycksområde skapas runt munstyckets spets, den så kallade sugkammaren, som suger in en andra gas från ett processkärl. De båda gaserna blandas och bildar en dubbel gasström. När den passerar genom utblåssidan saktas den dubbla gasströmmen in och återfår trycket innan den släpps ut genom en ljuddämpare. Denna process kallas för Venturi-effekten och är uppkallad efter den italienske vetenskapsmannen Giovanni Battista Venturi (1746-1822).

Vakuumpumpar är på alla sätt effektivare än venturiejektorer. De förbrukar avsevärt mindre energi, använder inte komprimerad luft och, viktigast av allt, uppnår mycket högre vakuumnivåer. Venturiejektorer är faktiskt endast lämpliga för processer där det finns överskott av komprimerad luft tillgängligt.

Vakuumhantering inom förpackningsindustrin.

Vakuumhantering inom förpackningsindustrin.
Hur fungerar kartoneringsmaskiner?

Kartoneringsmaskiner används för montering, fyllning och slutlig förslutning av kartonger. Inledningsvis plockar maskinen upp ett kartongämne, falsar det och ställer upp det. De färdiga kartonglådorna fylls sedan med produkter såsom blisterförpackningar med läkemedel, buteljerade livsmedel eller skönhetsprodukter. Slutligen stängs och tätas de igen.

Vakuum spelar en viktig i roll vid denna typ av förpackningslösning. Det används i form av sugkoppar för att till exempel plocka upp ett enskilt kartongämne från en stapel. Vakuum används också för att rikta upp den falsade kartongen.

Överensstämmande produkter

Vakuumhantering inom träbearbetningsindustrin

Vakuumhantering inom träindustrin.
Hur fungerar hanterings- och spännanordningar inom träbearbetningsindustrin?

Vakuum används för olika processsteg inom träbearbetningsindustrin, inte bara för transport av arbetsstycken inom produktionslinjen utan även för fixering av delar på träbearbetningsutrustning medan bearbetning sker.

En av de viktigaste vakuumtillämpningarna inom träbearbetning är uppspänning på CNC-maskiner och annan maskinutrustning. Här används hållkraften hos vakuum för snabb och säker infästning av olika panelmaterial eller delar av massivt trä. Metoden har den fördelen att den inte lämnar tryckmärken eller skador på träet. Det finns en rad metoder för uppspänning med vakuum på olika CNC-maskiner eller bearbetningscentra: rasterbord, kapsling på rasterbord och konsoler med vakuumblock.

Hanteringsutrustning och monteringsrobotar får också ofta sin hållkraft från vakuum. I slutet av produktionslinjen till exempel, används i många fall robotar som utrustats med vakuumsuganordningar för att stapla de slutliga produkterna på pallar.

Överensstämmande produkter

Hantering och lyft med vakuum i praktiken