Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Vakuumtorkning

Vakuumtorkning. En termisk separationsprocess för att ta bort fukten från ett ämne med hjälp av vakuum. Med låga temperaturer och korta torktider.

vacuum_drying_salad

Hur fungerar vakuumtorkning?

Vakuumtorkning används i många industrisektorer för att torka ämnen snabbt, skonsamt och energieffektivt. Vätskan som finns i det processade materialet förångas genom tryckreducering och extraheras som ånga.

Därför är denna teknik särskilt lämplig för torkning av känsliga produkter som skulle förstöras eller försämras vid torkning med värme. Till exempel kemikalier, läkemedel och livsmedel.

Dessutom är vakuumtorkning den procedur som föredras för att torka produkter med en stor yta. Till exempel plastgranulat eller andra hygroskopiska material och industriella komponenter.

Busch vakuumteknik för vakuumtorkning

Vi erbjuder den optimala vakuumgeneratorn för alla dessa torkningsprocesser. Och för mycket mer.

Tillämpningar där vakuumtorkning används

Vakuumtorkning inom kemi- och läkemedelsindustrin

Torkning är en av de vanligaste och viktigaste processerna inom kemi- och läkemedelsindustrin. Den består av att avlägsna ett lösningsmedel från en lösning eller en upphängning för att bilda ett torrt fast ämne.

Vattnet eller vätskan avlägsnas genom förångning vilket vanligtvis kräver värme.

Med hjälp av vakuum kan man sänka förångningstemperaturen för vätskan. Ämnets kontakt med syre i omgivningsluften reduceras dessutom. Därför skadas inte ämnena under torkningsprocessen. Dessutom minskar vakuumtorkning risken för explosion och möjliggör avsevärda energibesparingar.

Våra lösningar

Vakuumtorkning i plastindustrin

Vakuumtorkning används ofta i plastindustrin för att avlägsna fukt från plastmaterial. Och därmed förbereda det för gjutning eller extrudering.

Vakuumtorkar gör det möjligt att torka plast skonsamt vid låga temperaturer,eftersom vattnets kokpunkt kan sänkas med hjälp av vakuum. Det innebär att materialet inte behöver värmas upp till höga temperaturer. Därmed kan torktiderna kortas vilket minskar risken för att materialet försämras. Detta skulle annars leda till att materialen utsätts för förhöjda temperaturer under lång tid.

Våra lösningar

Vakuumtorkning i träindustrin

Vakuumtorkning ersätter allt mer den konventionella torkningen av trä. Under vakuum minskas vattnets kokpunkt vilket gör det möjligt att torka trä vid lägre temperaturer.

Det ger avsevärda fördelar. Energiförbrukningen kan reduceras avsevärt. Kortare torktider. Torkeffekter som orsakas av värmen kan förhindras. Bristen på syre under torkningsprocessen är en annan viktig fördel. Det gör att träet behåller sin ursprungliga färg.

Våra lösningar