Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Vakuumevakuering

Vakuumevakuering. En process där vakuum genereras inuti ett begränsat utrymme. Detta sker genom extrahering av omgivande luft eller andra gaser.

Vakuumkammare för vakuumevakuering i laboratorier

Hur fungerar vakuumevakuering?

Ett av de vanligaste tillämpningarna för vakuumteknik är evakuering av utrymmen, till exempel kärl. Omgivande luft och andra gaser extraheras tills ett definierat måltryck har nåtts.

Vakuumevakuering är en mycket mångsidig tillämpning. Evakueringskammare används i en rad olika processer. Detta inkluderar tillverknings- eller testprocesser där det inte får förekomma omgivande luft eller syre.

Exempel på typiska användningsområden för vakuumevakuering är processkammare inom halvledarindustrin eller rymdsimulatorer. Ytterligare exempel är evakuering av vakuumugnar eller lackeringsboxar.

Busch vakuumteknik för vakuumevakuering

Vilken vakuumnivå som krävs beror på tillämpningen. I renrum krävs exempelvis lågt vakuum medan applicering av tunnfilmsbeläggning i silikon kräver högt vakuum. De krav som ställs på vakuumgeneratorer är således komplexa. Några av de viktigaste punkterna att tänka på när man väljer vakuumtillförsel är vilken volym som ska evakueras och vilket sluttryck som krävs i kärlet.

I vårt breda produktsortiment finns passande lösningar för alla behov. Vi erbjuder den perfekta lösningen för alla evakueringsprocesser.

Vakuumevakuering inom förpackningsindustrin

Vakuumevakuering inom livsmedelsförpackningsindustrin
Vakuum spelar en viktig roll inom förpackningsindustrin, särskilt när det gäller livsmedelsförpackning. Vakuum används för att tömma förpackningen på luft. Detta bevarar kvaliteten på de förpackade produkterna och ger längre hållbarhet.

De varor som ska förpackas placeras i förpackningskammaren tillsammans med en folie, en påse eller en förkonfektionerad bricka. Kammaren evakueras därefter med hjälp av en vakuumpump. Detta innebär att den omgivande luften tillsammans med syret i luften sugs ut. När önskad vakuumnivå har nåtts förseglas de olika förpackningsdelarna. Förpackningskammaren luftas nu till atmosfärstryck. Förpackningsfolien trycks då tätt mot de förpackade varorna.

När det gäller syrekänsliga, lättförstörbara varor är förpackning med modifierad atmosfär den mest lämpliga processen. I detta fall luftas kammaren till atmosfärstryck med en skyddsgas istället för med luft.

Överensstämmande produkter

Vakuumevakuering i praktiken

  • Central vakuummatning ger energibesparingar och sänkta koldioxidutsläpp

    Central vakuummatning ger energibesparingar och sänkta koldioxidutsläpp

    Ta reda på mer
  • Vacuumförsörjning för livsmedelsförpackning – 70 % lägre energiförbrukning

    Vacuumförsörjning för livsmedelsförpackning – 70 % lägre energiförbrukning

    Ta reda på mer