Uppdatera din webbläsare.

Det verkar som du använder en gammal version av Microsoft Edge webbläsare. För att få den bästa upplevelsen av Busch webbplats bör du uppdatera din webbläsare.

Vakuumevakuering

Vakuumevakuering. En process där vakuum genereras inuti ett begränsat utrymme. Detta sker genom extrahering av omgivande luft eller andra gaser.

Vakuumkammare för vakuumevakuering i laboratorier

Hur fungerar vakuumevakuering?

Ett av de vanligaste tillämpningarna för vakuumteknik är evakuering av utrymmen, till exempel kärl. Omgivande luft och andra gaser extraheras tills ett definierat måltryck har nåtts.

Vakuumevakuering är en mycket mångsidig tillämpning. Evakueringskammare används i en rad olika processer. Detta inkluderar tillverknings- eller testprocesser där det inte får förekomma omgivande luft eller syre.

Exempel på typiska användningsområden för vakuumevakuering är processkammare inom halvledarindustrin eller rymdsimulatorer. Ytterligare exempel är evakuering av vakuumugnar eller lackeringsboxar.

Busch vakuumteknik för vakuumevakuering

Vilken vakuumnivå som krävs beror på tillämpningen. I renrum krävs exempelvis lågt vakuum medan applicering av tunnfilmsbeläggning i silikon kräver högt vakuum. De krav som ställs på vakuumgeneratorer är således komplexa. Några av de viktigaste punkterna att tänka på när man väljer vakuumtillförsel är vilken volym som ska evakueras och vilket sluttryck som krävs i kärlet.

I vårt breda produktsortiment finns passande lösningar för alla behov. Vi erbjuder den perfekta lösningen för alla evakueringsprocesser.

Läs mer om vakuumevakuering

Vad är evakuering av vakuum?

Evakuering är processen att tömma ett fysiskt utrymme på gas tills ett inställt måltryck har uppnåtts. I de flesta industriella fall är denna gas omgivningsluft.

Hur fungerar ett system för vakuumevakuering?

Vakuumevakuering handlar om att säkra kvaliteten på ett material i en tillverkning. En kammare töms på gasformiga partiklar tills önskad vakuumnivå har uppnåtts. Detta garanterar att material inuti kammaren är i det optimala, orörda tillstånd som krävs för att skapa en produkt på högsta nivå.

Var används vakuumevakuering?

Evakueringskammare används i olika tillämpningar. De gör det möjligt att utföra tillverknings- eller provningsprocesser som skulle hindras av förekomsten av omgivande luft, eller i vissa fall av förekomsten av syrgas.

Vilka är fördelarna med vakuumevakuering jämfört med alternativa tekniker?

Vakuumevakuering används i en mängd olika tillämpningar. Fördelarna med denna teknik är därför mycket varierande. I formnings- och pressningsprocesser leder till exempel vakuumevakuering till en enhetlig tredimensionell belastning på produkten. Den är mer heltäckande när det gäller form eller form, i motsats till rena pressapplikationer. Vid livsmedelsproduktion kan det bidra till att produkten bevaras längre. Vid termoformning kan vakuumevakuering ge energibesparingar.

Vilka är de bästa vakuumpumparna från Busch för evakueringsprocessen?

R5 lamellvakuumpumpar, MINK klovakuumpumpar och COBRA skruvvakuumpumpar är de bästa lösningarna för standardevakuering. För evakueringsprocesser med högt vakuum rekommenderar vi vakuumsystem som består av R5 eller COBRA vakuumpumpar i kombination med vakuumboosters från PANDA/PUMA-familjen. För små volymer rekommenderar vi evakuering med ZEBRA lamell-vakuumpumpar.

Vilka är exemplen på användning av Busch vakuumteknik i evakueringstillämpningar?

Följande är bevis på den omfattande användningen av Busch vakuumteknik för evakueringsändamål:

 • Evakuering av förpackningskamrar i vakuum-förpackning
 • Evakuering av vakuum
 • Evakuering av vakuumugnar i värmebehandling
 • Evakuering av beläggningskammare i ytbeläggning
 • Evakuering av utrymmessimuleringskammare
 • Evakuering av behållare för överföring vid produktion av tunnfilm
 • Evakuering av kamrar för tillverkning av halvledare

Vilka är de viktigaste punkterna att tänka på när du ska köpa en vakuumevakuering?

Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val av system för vakuumevakuering är mängden som ska evakueras och det nödvändiga sluttrycket i behållaren.

Vakuumevakuering inom förpackningsindustrin

Vakuumevakuering inom livsmedelsförpackningsindustrin
Vakuum spelar en viktig roll inom förpackningsindustrin, särskilt när det gäller livsmedelsförpackning. Vakuum används för att tömma förpackningen på luft. Detta bevarar kvaliteten på de förpackade produkterna och ger längre hållbarhet.

De varor som ska förpackas placeras i förpackningskammaren tillsammans med en folie, en påse eller en förkonfektionerad bricka. Kammaren evakueras därefter med hjälp av en vakuumpump. Detta innebär att den omgivande luften tillsammans med syret i luften sugs ut. När önskad vakuumnivå har nåtts förseglas de olika förpackningsdelarna. Förpackningskammaren luftas nu till atmosfärstryck. Förpackningsfolien trycks då tätt mot de förpackade varorna.

När det gäller syrekänsliga, lättförstörbara varor är förpackning med modifierad atmosfär den mest lämpliga processen. I detta fall luftas kammaren till atmosfärstryck med en skyddsgas istället för med luft.

Överensstämmande produkter

Vakuumevakuering i praktiken

 • Central vakuummatning ger energibesparingar och sänkta koldioxidutsläpp

  Central vakuummatning ger energibesparingar och sänkta koldioxidutsläpp

  Ta reda på mer
 • Vacuumförsörjning för livsmedelsförpackning – 70 % lägre energiförbrukning

  Vacuumförsörjning för livsmedelsförpackning – 70 % lägre energiförbrukning

  Ta reda på mer