Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zodpovědnost ve společnosti Busch

ENVIROMENTÁLNÍ, SOCIÁLNÍ, SPRÁVNÍ ASPEKTY (ESG)

Jako rodinný podnik se společnost Busch nezodpovídá veřejným akcionářům. To ale neznamená, že se zodpovídáme jen sami sobě. Snažíme se vytvářet lepší svět pro všechny, se kterými spolupracujeme – naše zákazníky, koncové uživatele, zaměstnance, dodavatele, spolupracující partnery a místní komunity.Považujeme to za svou odpovědnost.

Nikdy neopomíjíme to, co je pro nás nejdůležitější: lidi. Jsme zavázáni našim komunitám, našim zákazníkům a našim zaměstnancům. Snažíme se pro ně vytvořit lepší svět. Považujeme to za svou odpovědnost.

Náš kodex chování

Naše firemní poslání je založeno na naší integritě. Náš kodex chování vyjadřuje naše hodnoty. Nechceme dělat obchody za každou cenu. Jsme pevně přesvědčeni, že dlouhodobě udržitelný ekonomický úspěch je neoddělitelně spojen se zákony, etickými normami a morálními hodnotami. Z tohoto důvodu považujeme za základní předpoklad našeho úspěchu zodpovědné chování, které je nedílnou součástí naší firemní kultury.

Naše příběhy. Po celém světě.

Společnost Busch byla jako víla kmotřička

video_suedafrika_kinder_1200x675

The marketing-cookies have to be accepted to watch this video.

Accept marketing-cookies

Škola ve znevýhodněné oblasti Johannesburgu, děti z méně privilegovaných rodin, příliš velké třídy a téměř žádné vybavení: takto vypadají špatné podmínky pro úspěšný start do života studentů základní školy Denver Primary School v jihoafrickém Johannesburgu.

Společnost Busch je v Jižní Africe velmi úspěšná a chce pomoci místní komunitě. "Zkrátka jsme měli pocit, že místo darování peněz na charitu bez možnosti vidět změny, které tyto peníze pomáhají učinit, bude lepší, když se přímo zapojíme, abychom měli hmatatelný vliv na rozvoj dětí a práci učitelů, na kterých nám záleží." Sean Pieterse, General Manager společnosti Busch pro Jižní Afriku

Proto se společnost Busch South Africa zavázala k pomoci základní škole v Denveru, která nyní trvá již čtyři roky. Od té doby se toho hodně událo.
PŘEČTĚTE SI VÍCE