Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zodpovědnost ve společnosti Busch

ENVIROMENTÁLNÍ, SOCIÁLNÍ, SPRÁVNÍ ASPEKTY (ESG)

Jako rodinný podnik se společnost Busch nezodpovídá zainteresovaným stranám. Jsme však zodpovědní sami sobě. A naši společenskou odpovědnost bereme vážně. Nikdy neztrácíme ze zřetele to, co je pro nás nejdůležitější: lidé. Jsme oddaní našim komunitám, životnímu prostředí, našim zákazníkům a našim zaměstnancům. Snažíme se pro ně všechny vytvořit lepší svět. Považujeme to za naši odpovědnost.

Náš kodex chování

Naše firemní poslání je založeno na naší integritě. Náš kodex chování vyjadřuje naše hodnoty. Nechceme dělat obchody za každou cenu. Jsme pevně přesvědčeni, že dlouhodobě udržitelný ekonomický úspěch je neoddělitelně spojen se zákony, etickými normami a morálními hodnotami. Z tohoto důvodu považujeme za základní předpoklad našeho úspěchu zodpovědné chování, které je nedílnou součástí naší firemní kultury.

Naše příběhy. Po celém světě.

wind_turbine1200x675

Busch jde tam, kam vítr fouká

Lamely větrných turbín jsou konstruovány tak, aby odolaly obrovským silám větru o síle hurikánu.

Busch Vacuum Solutions poskytuje požadovanou sílu. Díky své udržitelné vakuové technologii je společnost Busch osvědčenou volbou pro větrnou energetiku.

Společnost Busch India nyní dodala celkem padesát rotačních lamelových vývěv R5 pro dva projekty stavby lopatek.