Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Originální olejové filtry pro vývěvy Busch

Zajistěte optimální výkon a dlouhou životnost své vývěvy. Originální olejové filtry Busch zajišťují čistý olej pro hladký proces.

oilfiltergroup_smaller

Olejový filtr se používá k odstranění nežádoucích částic, jako jsou nečistoty a prach, z oleje, který maže kompresní komoru vývěvy. Tím je zajištěno, že olej zůstane čistý a zachová si vynikající mazací a těsnicí vlastnosti.

Pro standardní aplikace a aplikace ATEX je filtr vyroben z celulózy, zatímco pro aplikace s rozšířeným obsahem kyslíku je vyroben ze skelných vláken.

Proč originální olejové filtry Busch?

Úspory nákladů

  • Prodloužení intervalů výměny oleje
  • Prodloužení životnosti a výkonu vývěv

Optimální mazání

  • Zajistění, aby byl v kompresní komoře vývěv čistý olej
  • Zajistění kvality vakuových procesů

Zlepšení výkonu

  • Snižení teploty uvnitř válce
  • Zabránění tření lamel uvnitř kompresní komory

ZNAČKA KVALITY

manwithsparepartspackaging_smaller
Pomocí originálních olejových filtrů Busch prodloužíte životnost oleje, snížíte údržbu a zároveň zvýšíte výkon a životnost vaší vývěvy. Bez olejového filtru by byl olej, který promazává vývěvu, kontaminován částicemi z čerpaného média. Olej se nasytí, což výrazně ovlivňuje účinnost a trvanlivost vývěvy.

TECHNICKÉ VÝHODY ORIGINÁLNÍCH OLEJOVÝCH FILTRŮ BUSCH

installation_service_stage
Originální olejové filtry Busch zajišťují, že je kompresní komora opatřena čistým olejem pro optimální mazání. Tím se zabrání tření lamel uvnitř vakuové komory a zvýšení teploty uvnitř válce.

Vysoké teploty způsobují oxidaci oleje, což má negativní dopad na proces filtrace a mazání. To může mít vážný dopad na výkon a životnost vaší vývěvy.

Ten správný olejový filtr pro každé použití

womanwithr5_smaller
Originální olejové filtry Busch zajišťují optimální filtraci pro každé použitíi.

Používají se u všech modelů R5 0025 až R5 1600. Poskytujeme dva druhy olejových filtrů: jeden pro standardní aplikace a jeden pro použití s rozšířeným obsahem kyslíku (povinný pro použití nad 21 % kyslíku).

Pomocí našeho vyhledávače dílů najděte olejový filtr vhodný pro vaši vývěvu. Pokud si nejste jisti, který filtr zvolit pro váš proces, obraťte se na místního odborníka společnosti Busch.
Kontaktujte nás

Jak vyměnit olejové filtry

busch_maintenance_oil_change_thumbnail

The marketing-cookies have to be accepted to watch this video.

Accept marketing-cookies

Výměna olejového filtru by neměla být náročná. Naše video ukazuje, jak můžete snadno demontovat a nainstalovat naše originální olejové filtry Busch na vývěvu R5.

Potřebujete pomoci s výměnou olejového filtru? Místní servisní odborník společnosti Busch vám rád pomůže! Můžete také využít naše servisní smlouvy: Nechte nás převzít odpovědnost za údržbu, zatímco vy se soustředíte na svou hlavní činnost.

Tři věci, na které je třeba dávat pozor při nákupu olejového filtru pro vývěvu

Použití originálních náhradních dílů Busch

Pouze originální díly Busch zaručují, že vaše zařízení bude fungovat optimálně a zajistí, že si zachováte záruku na produkt.

Vyberte si nejvyšší kvalitu

Nekvalitní olejové filtry umožní, aby více částic, jako jsou prach a nečistoty, mohlo kontaminovat olej, který promazává vývěvu. Olej se nasytí a musí se měnit častěji, což vede ke zvýšení nákladů na údržbu.

Vyberte správnou velikost

Ujistěte se, že olejový filtr má správnou velikost pro vaši vývěvu. Všechny modely R5 0025 až R5 1600 používají olejové filtry. Chcete-li zjistit, který vstupní filtr nejlépe vyhovuje vašim potřebám, použijte náš vyhledávač dílů nebo kontaktujte naše odborníky ze společnosti Busch.

Často kladené dotazy

Jaká je úloha olejového filtru vývěvy?

Olejový filtr vývěvy se používá k odstranění nežádoucích částic, jako jsou nečistoty a prach, z oleje, který maže kompresní komoru vývěvy. Tím je zajištěno, že olej zůstane čistý a zachovává si vynikající mazací a těsnicí vlastnosti.

Filtrace oleje je nezbytná pro zajištění životnosti a výkonu vaší vývěvy a také kvality výrobního procesu.

Jak funguje filtrace oleje?

Technický výkres R5 RD

1. Oddělovací stupeň
2. Poloha olejového filtru
3. Výstup olejového filtru

Čerpané médium obsahující olejové částice vstupuje do odlučovače olejové mlhy. Vzhledem k gravitaci olej spadne na dno komory odlučovače oleje, zatímco čerpané médium pokračuje směrem k výstupu. Sáním kompresního procesu je olej čerpán do olejového filtru. Jakmile je filtrovaný, je znovu odeslán zpět do kompresní komory přes vratné olejové potrubí a přívodní olejové potrubí, které je připojeno k přívodům oleje.

Technický výkres R5 RD

1. Přívod oleje do vakuové komory

Jak fungují originální olejové filtry Busch?

Originální olejové filtry Busch se používají v našich vývěvách R5. Odstraňují nežádoucí částice, například prach a nečistoty, z oleje, který maže kompresní komoru. Standardní filtry a filtry ATEX jsou vyrobeny z celulózy, zatímco filtry pro aplikace s rozšířeným obsahem kyslíku jsou vyrobeny ze skelných vláken. Jsou umístěny mimo vývěvu a jsou připojeny k odlučovači olejové mlhy. Sáním kompresního procesu je olej čerpán do olejového filtru. Jakmile je filtrovaný, je znovu odeslán zpět do kompresní komory přes vratné olejové potrubí a přívodní olejové potrubí, které je připojeno k přívodům oleje.

Jaké typy průmyslových filtrů vývěv jsou k dispozici?

Existují tři typy průmyslových filtrů vývěv:

  • Vstupní filtry jsou instalovány na vstupu vývěvy nebo kompresoru. Jejich účelem je zabránit vniknutí částic, například prachu a nečistot, do vývěvy a jejich znečištění.
  • Olejové filtry se používají v olejomazných rotačních lamelových vývěvách. Jsou umístěny vně vývěvy a připojeny k odlučovači olejové mlhy. Odstraněním nečistot z oleje, který maže kompresní komoru, zajišťují, že ji lze znovu použít, zůstane čistá a zachovávají si vynikající mazací a těsnicí vlastnosti.
  • Výstupní filtry, známé také jako filtry olejové mlhy, jsou instalovány před výstupem uvnitř odlučovače olejové mlhy olejových vývěv mazaných olejem. Filtrují olejovou mlhu, která vzniká během provozu, zachycují ji a oddělují od čerpaného média předtím, než je vypuštěna výfukem. Díky tomu se částice oleje srazí a vrátí se zpět do systému.

Jaký je rozdíl mezi originálním olejovým filtrem Busch a originálním výfukovým filtrem Busch?

Jedná se o dvě různé součásti odlučovače olejové mlhy.

Výřezová vývěva R5

Originální olejové filtry Busch (1) se používají k odstranění nečistot z oleje, který maže kompresní komoru. Jsou umístěny mimo vývěvu a jsou připojeny k komoře odlučovače oleje (2). Tento filtr zajišťuje, že olej lze znovu použít, zůstává čistý a zachovává si vynikající mazací a těsnicí vlastnosti.

Originální výfukové filtry Busch (3) jsou instalovány před výstupem uvnitř odlučovače olejové mlhy. Zachycují a odlučují olejovou mlhu z čerpaného média předtím, než je vytlačena výfukem. Tím je zajištěno, že do atmosféry je vypouštěn pouze čistý vzduch a veškerý zachycený olej může být vrácen zpět do systému.

Co je to odlučovač olejové mlhy?

Odlučovač olejové mlhy je odpovědný za recyklaci oleje, který maže kompresní komoru, a za to, že částice oleje nebudou vytlačeny výfukem. Skládá se z komory odlučovače oleje, olejového filtru a výfukového filtru (rovněž se používá jako olejový mlhový filtr).

Výřezová vývěva R5
Výřezová vývěva R5

Tyto obrázky slouží pouze pro ilustrativní účely a nezobrazují všechny podrobnosti.

Čerpané médium obsahující částice oleje vstupuje do komory odlučovače oleje (1). Gravitačním působením klesá olej na dno komory (2) a načerpá se do olejového filtru sáním kompresního procesu (3). Jsou odstraněny nežádoucí částice, například prach a nečistoty. Čerpané médium pokračuje směrem k výfukovému filtru (4) instalovanému před výstupem. Zachycuje a odlučuje olejovou mlhu z čerpaného média předtím, než je vytlačena výfukem. Filtrovaný olej je veden zpět do kompresní komory přes vratné olejové potrubí (5) a přívodní olejové potrubí (není znázorněno na obrázku výše), které je připojeno k přívodům oleje.

Mohu ve své vývěvě Busch používat generické filtry pro vývěvy?

Ve vývěvě Busch byste měli používat pouze originální náhradní díly. Olejové filtry třetích stran nebyly testovány podle našich vysokých standardů Busch a nemůžeme zaručit jejich bezpečnost. Pouze originální náhradní díly Busch zaručují optimální výkon vývěvy a zachování platnosti záruky.

Jak poznám originální filtry Busch pro vývěvy?

Jsou individuálně označeny logem Busch.

Mohu používat jeden typ olejového filtru pro všechny vývěvy Busch?

Ne, každý model vývěvy má svůj vlastní odpovídající olejový filtr a procesy s rozšířeným obsahem kyslíku vyžadují specifické filtry. Najděte správný olejový filtr pro svou vývěvu v našem vyhledávači dílů.

?Hraje aplikace roli při výběru olejového filtru?

Ano, můžete. Nabízíme dva druhy olejových filtrů: jeden pro standardní aplikace a aplikace ATEX a jeden pro aplikace s rozšířeným obsahem kyslíku (povinný pro aplikace nad 21 % kyslíku). Správný olejový filtr pro svou vývěvu můžete najít v našem vyhledávači dílů. Pokud si nejste jisti, který filtr zvolit pro váš proces, obraťte se na místního odborníka společnosti Busch.

Mohu používat originální olejové filtry Busch ve vývěvách jiných výrobců?

Č. Navrhujeme, vyrábíme a testujeme pouze naše díly pro vývěvy Busch.

Jak poznám, že je třeba vyměnit olejový filtr?

Doporučujeme vyměnit olejový filtr při výměně oleje uvnitř vývěvy. Tím se zabrání kontaminaci nového oleje částicemi, které se zachytily dříve.

Co se stane, když nebudu pravidelně vyměňovat olejový filtr vývěvy?

Výměna filtru je důležitou součástí pravidelného plánu údržby. Pokud filtr pravidelně nevyměňujete, ovlivňuje to výkon vývěvy a zvyšuje to spotřebu energie.

Jak vyměním olejový filtr ve vývěvě?

Využijte prosím návod k obsluze. Můžete také sledovat naše video s návodem pro vývěvy R5 na YouTube.

Kdo mi pomůže vyměnit olejový filtr ve vývěvách?

Váš místní servisní odborník společnosti Busch vám rád pomůže. Můžeme za vás provést údržbu, dát vám tipy a triky nebo vám nabídnout pomoc, pokud máte nějaké problémy. Můžete také využít naše servisní smlouvy: Nechte nás převzít odpovědnost za údržbu, zatímco vy se soustředíte na svou hlavní činnost.

Mohu vyměnit pouze jeden olejový filtr najednou?

Pokud vaše vývěva používá více olejových filtrů, například R5 RA 1000/1600 B, měly by se vyměnit všechny najednou.