Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Ochrana údajů

Poslední aktualizace: 2. května 2023
Děkujeme za návštěvu našeho webu a za zájem o naši společnost a produkty. Zde najdete informace o shromažďování osobních údajů při používání našeho webu www.buschvacuum.com.

Prohlášení o ochraně údajů

Základní informace

Tento dokument si můžete vytisknout nebo uložit pomocí standardních funkcí ve svém prohlížeči (obvykle kliknutím na „Soubor“ > „Uložit jako“) nebo pomocí implementované funkce tisku webu.

Používáme-li pro jednotlivé funkce na našem webu smluvní poskytovatele služeb nebo pokud chceme využít vaše údaje k marketingovým účelům, budeme vás o podrobnostech relevantních postupů informovat níže. Jsou zde také stanovena kritéria doby uchovávání.

Není-li v následujících částech uvedeno jinak, vyplývá právní základ pro zpracování osobních údajů z nutnosti zpracování v souvislosti s poskytováním funkcí, které požadujete na tomto webu (bod (b) odstavec 6 (1) Obecného nařízené o ochraně osobních údajů, GDPR).

Správce / referent ochrany osobních údajů

Dozorčí subjekt podle článku 4(7) GDPR je

Busch Dienste GmbH
Schauinslandstrasse 1
D-79689 Maulburg

dále jen „Busch“ nebo „my“.
Další informace jsou k dispozici v našem oznámení o stránce.

Referenta ochrany osobních údajů společnosti Busch můžete kontaktovat pomocí této e-mailové adresy: dpo@buschvacuum.com nebo pomocí poštovní adresy a uvedením „Referent ochrany osobních údajů“.

Kategorie zpracovávaných údajů a subjekty údajů

Kategorie zpracovávaných údajů


 • Kmenové údaje (např. kmenová data zákazníků, jako jsou jména, adresy)
 • Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla)
 • Údaje týkající se obsahu (např. vstupní text, fotografie, videa)
 • Smluvní údaje (např. předmět smlouvy, doba, kategorie zákazníka)
 • Údaje o platbách (např. bankovní údaje, historie plateb)
 • Údaje o použití (např. navštívené stránky, zájmy související s obsahem, časy přístupů)
 • Metadata a komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy)

Kategorie subjektů údajů


 • Návštěvníci a uživatelé webu a další online prezentace
 • Zákazníci, potenciální zákazníci a obchodní partneři
 • Odběratelé zpravodajů a přímý marketing ve stávajících vztazích se zákazníky
V následujícím textu jsou tyto subjekty údajů nadále společně označovány jako „uživatelé“.

Účel zpracování údajů

Vaše osobní údaje používáme k:


 • Zpřístupnění našeho webu a online prezentace.
 • Vytvoření a správě vašeho osobního uživatelského účtu.
 • Vaší identifikaci jako smluvní strany.
 • Zpracování vašich online nákupů u nás. To zahrnuje nákupní objednávky a vrácené nákupy přes online obchod, zpracování plateb, oznámení o stavu doručení a jakékoliv problémy s doručením. Vaše osobní údaje mohou dále být využity ke zpracování stížností nebo k řešení případů vašich záručních práv z vadných plnění.
 • Reakci na žádosti o kontakt a komunikaci s uživateli.
 • Prosazování, vymáhání, vykonávání nebo bránění se vůči jakýmkoli právním nárokům a soudním sporům, a k odhalování, vyšetřování a bránění trestné činnosti.
 • Zavádění bezpečnostních opatření.
 • Měření naší dostupnosti.
 • Využití strategií přímého marketingu, např. ve formě e-mailového zpravodaje nebo poštovní reklamy.
 • Provádění průzkumů spokojenosti s našimi produkty a službami a k analyzování jejich výsledků.

Poskytování webu a souborů protokolu

Je-li náš web používán čistě z informačních důvodů (např. když se neregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace), shromažďujeme jen osobní údaje, které prohlížeč na náš server zasílá automaticky. Když vstoupíte na náš web, shromažďujeme níže uvedené údaje, které potřebujeme, abychom vám mohli zobrazit náš web a garantovat jeho stabilitu a bezpečnost (právním základem toho je bod (f) odstavce 6 (1) GDPR):

 • IP adresa,
 • datum a čas požadavku,
 • rozdíl času vzhledem ke greenwichskému času (GMT),
 • obsah požadavku (specifická stránka),
 • stav přístupu / stavový kód HTTP,
 • objem přenesených dat pro každý případ,
 • web, ze kterého byl požadavek obdržen,
 • název prohlížeče,
 • operační systém a jeho rozhraní,
 • jazyk prohlížeče a verzi.

Adresy IP uživatelů jsou po ukončení jejich použití smazány nebo anonymizovány. Adresy IP se v případě anonymizace mění takovým způsobem, že individuální osobní údaje týkající se osobních nebo materiálních poměrů již nelze přiřadit identifikovatelné fyzické osobě, nebo identifikace fyzické osoby by vyžadovala nepřiměřené množství času, nákladů a pracovníků.

Soubory cookies

Používání internetového obchodu

Chcete-li v našem internetovém obchodě provést objednávku, budete muset poskytnout své osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování vaší objednávky, aby mohla být uzavřena smlouva. Abyste to mohli provést, budete se muset zaregistrovat. K tomu potřebné informace najdete v daném online formuláři. Údaje povinné pro zpracování smluv jsou zvýrazněny zvlášť; další údaje jsou nepovinné. Po našich kontrolách bude účet aktivován (přihlášení zákazníka). Poskytnuté údaje budeme zpracovávat pro účely vyřešení vaší objednávky. Za tímto účelem můžeme poskytnout vaše platební údaje našim bankám. Právním základem tohoto je bod (b) odstavce 6 (1) GDPR.

Poskytnuté údaje také můžeme zpracovávat za účelem poskytování informací o dalších zajímavých produktech z našeho portfolia nebo k posílání e-mailů s technickými informacemi. Právním základem pro to je bod (f) odstavce 6 (1) GDPR.

Kvůli ustanovením obchodního a daňového práva máme povinnost uchovávat údaje o vaší adrese, platbě a objednávce po dobu deseti let. Po uplynutí zákonné promlčecí lhůty však garantujeme omezení zpracování, tzn. že vaše údaje budou použity pouze k dodržení zákonných závazků.

Aby se zamezilo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům třetími stranami, je proces objednávky šifrován technologií TLS.

Zpravodaj, přímý marketing

Přihlášení k odběru zpravodaje

 • Pro zasílání zpravodajů vás ve spojení s tímto prohlášením o ochraně údajů žádáme o výslovný souhlas a schválení. Díky svému souhlasu se můžete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, v němž vás informujeme o aktuálních nabídkách z našeho portfolia. Při tomto procesu shromažďujeme následující údaje:
  • vaši e-mailovou adresu,
  • země,
  • jazyk.
 • Při přihlášení k odběru našeho zpravodaje používáme metodu double opt-in. To znamená, že vám po registraci na uvedenou adresu zašleme e-mail s žádostí o potvrzení, že chcete zpravodaj dostávat. Pokud svoji registraci nepotvrdíte, budou vaše údaje zablokovány a po uplynutí jednoho měsíce smazány. Kromě toho vždy uchováváme použité adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je ověření vaší registrace a případně schopnost objasnění možného zneužití vašich osobních údajů.
 • Vaši e-mailovou adresu po potvrzení uložíme pro účely zasílání zpravodaje. Právním základem tohoto je bod (a) odstavce 6 (1) GDPR.
 • Svůj souhlas se zasíláním zpravodaje můžete kdykoli odvolat a z odběru zpravodaje se odhlásit. Odvolání souhlasu můžete provést zasláním e-mailu na e-mailovou adresu newsletter@news.buschvacuum.com nebo zasláním zprávy s kontaktními údaji uvedenými v oznámení o stránce.
 • Vaše osobní údaje budou smazány. Vaše e-mailová adresa bude z technických důvodů uložena, abyste už od nás v budoucnu nedostávali žádné další zpravodaje.

Zasílání zpravodajů po zakoupení produktu

 • Pokud jste v našem internetovém obchodě zakoupili nějaké produkty, budeme vám zasílat zpravodaje, i když jste se předtím k odběru zpravodajů nepřihlásili. V takovém případě vám zpravodaj bude zaslán na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při svém nákupu. Tyto zpravodaje jsou používány k propagaci produktů podobných produktu, který kupujete v našem internetovém obchodě, a k provádění průzkumů spokojenosti zákazníků. U těchto personalizovaných doporučení produktů vybíráme produkty v souladu se zákonnými požadavky na základě vašich předchozích zkušeností s nákupem a oblastí zájmů, které identifikujeme na základě zájmů, preferencí a zájmů souvisejících s produktem, které jste s námi sdíleli.
 • Pro tento účel je vaše e-mailová adresa uložena v databázi adres zpravodaje. Za účelem ověření legitimity našeho zpravodaje rovněž ukládáme IP adresu, kterou jste použili u svého nákupu a čas nákupu.
 • Právním základem pro výše uvedené postupy zpracování související s odesláním našeho zpravodaje po nákupu je bod (f) článku 6 (1) GDPR. Našim legitimním zájmem při zpracování dat je přímý marketing našich produktů našim zákazníkům a jejich zájem o nabídky a uzavírání obchodů.
 • Proti zasílání zpravodaje můžete kdykoli protestovat. Svůj souhlas s odběrem můžete stáhnout kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu se zpravodajem, nebo zasláním zprávy na detaily kontaktu, poskytnuté na začátku tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Sledování zpravodajů

 • Vezměte na vědomí, že při odeslání zpravodaje vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. K tomuto vyhodnocování obsahují zaslané e-maily pixelové tagy anebo sledovací pixely, kdy se jedná o soubory obrázků velikosti jednoho pixelu, které jsou uloženy na našem webu. K provedení vyhodnocení propojujeme data uvedená pod částí Poskytování webu a souborů protokolu tohoto prohlášení o ochraně údajů a pixelové tagy s vaší e-mailovou adresou a vaším individuálním ID.
 • Toto ID také obsahují všechny odkazy zahrnuté ve zpravodaji. S využitím údajů shromážděných tímto procesem vytváříme uživatelský profil, takže zpravodaj může být lépe uzpůsoben oblastem zájmů našich zákazníků. Zaznamenáváme přitom, kdy jste náš zpravodaj přečetli, na které odkazy ve zpravodaji jste klikli a výsledky použijeme k odvození vašich osobních oblastí zájmů. Za určitých okolností propojíme tyto údaje s vašimi aktivitami na našem webu.
 • Právním základem procesu sledování popsaného výše je váš souhlas podle bodu (a) odstavce 6 (1) GDPR, a to za předpokladu, že jste se přihlásili k odběru zpravodaje.
 • Je-li náš zpravodaj odeslán po nákupu bez vašeho samostatného zaregistrování k odběru zpravodaje a bez poskytnutí vašeho výslovného souhlasu, je právním základem procesu sledování popsaného výše bod (f) odstavce 6 (1) GDPR. Našim legitimním zájmem ve zpracování dat pro sledování je naše potřeba lépe přizpůsobit náš zpravodaj oblastem zájmů našich zákazníků. Zaznamenáváme pouze statistická data o použití online prezentace. Data použití jsou anonymizována a pseudoanonymizována. U posledně jmenovaného je IP adresa anonymizována okamžitě po zpracování a před uložením. Právním základem pro zpracování údajů je náš legitimní zájem (v EU: bod (f) odstavce 6 (1) GDPR).
 • Proti výše uvedenému sledování můžete kdykoli protestovat odhlášením odběru našeho zpravodaje; odhlásit z odběru se můžete kliknutím na odkaz obsažený v každém zpravodaji, nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v tomto prohlášení na ochranu osobních údajů. Informace shromážděné pomocí sledování se ukládají po celou dobu, co jste přihlášeni k odběru zpravodaje. Jakmile se z odběru odhlásíte, ukládáme jen anonymizovaná data pro statistické účely.
 • Kromě toho není sledování možné, pokud jste v našem e-mailovém programu ve výchozím nastavení deaktivovali funkci zobrazení obrázků. V takovém případě se vám naše zpravodaje nezobrazí celé a je možné, že nebudete moci používat všechny funkce ve zpravodaji. Výše zmíněný postup sledování se provede, jestliže obrázky zobrazíte manuálně.

Tištěná reklama

 • Údaje, které jste nám poskytli při nákupu, také používáme k zasílání tištěných médií.
 • Výše uvedené způsoby zpracování, zejména proces odeslání tištěných médií, jsou prováděny pomocí služeb a IT systémů od různých poskytovatelů služeb, které jsme pověřili jako naše zpracovatele.
 • Zákonnost je zajištěna uzavřením smluv v souladu odstavcem 28 GDPR a vzorovými doložkami EU.
 • Právním základem výše uvedených postupů zpracování je náš oprávněný zájem o nákup podle bodu (f) odstavce 6 (1) GDPR. Našim legitimním zájmem ve zpracování dat je marketing našich produktů a služeb a zdokonalení vztahů se zákazníky.

Kontaktní formulář, formulář stížností a e-mailový kontakt

Na našem webu je k dispozici kontaktní formulář, pomocí něhož nás můžete elektronicky kontaktovat. Nejprve vyberte z rozevírací nabídky vaši zemi a tedy správné kontaktní místo pro váš dotaz. Váš dotaz bude automaticky odeslán do místně příslušné obchodní společnosti v rámci skupiny Busch. Náš web také obsahuje formulář stížností, kterým nás můžete informovat o svých stížnostech. Za tímto účelem vyplňte formulář pod tímto odkazem a odešlete jej. Váš požadavek bude automaticky zaslán příslušnému oddělení služeb skupiny Busch. Jestliže se uživatel rozhodne pro jednu z těchto možností, data zadaná do online formuláře se k nám přenesou a uloží. Údaje povinné pro žádost o kontakt jsou zvýrazněny zvlášť; další údaje jsou nepovinné.

Dále jsou v době odeslání uloženy následující údaje:
 • Adresa IP uživatele
 • Datum a čas, kdy byl formulář odeslán

Aby se umožnilo zpracování vašich údajů, je získán váš souhlas a v souvislosti s procesem odeslání je poskytnut odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů. Eventuálně nás můžete kontaktovat pomocí poskytnuté e-mailové adresy. V takovém případě jsou uloženy osobní údaje uživatele předané pomocí e-mailu. Tyto údaje jsou použity výlučně pro zpracování konverzace.

Právním základem pro zpracování údajů je existence souhlasu uživatele; bod (a) odstavce 6 (1) GDPR. Právním základem zpracování údajů, které jsou předávány během odesílání e-mailu, je bod (f) článku 6 (1) GDPR. Je-li tento požadavek určen k uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování bod (b) 6 (1) GDPR. V případě stížnosti je právním základem bod (b) článku 6 (1) GDPR, týkající se řádného vyřizování objednávek a také legitimního zájmu v souladu s bodem (f) článku 6 (1) GDPR. Náš legitimní zájem je založen na průběžném zdokonalování a pokroku v oblasti řízení jakosti a podpory zákazníků.

Zpracování osobních údajů ze vstupní obrazovky slouží výhradně ke zpracování kontaktu, nebo vyřízení stížnosti. V případě, že nás uživatelé kontaktují prostřednictvím e-mailu, existuje také zde nevyhnutelně oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracované během odeslání se používají k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. V případě formuláře stížnosti slouží další zpracované osobní údaje k zavedení co nejlepšího zpracování stížnosti.

Údaje se smažou, jakmile už nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly získány. Toto je případ osobních údajů zadaných v kontaktním formuláři nebo formuláři stížnosti a údajů zaslaných e-mailem, pokud už příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace skončila, pokud lze na základě příslušných okolností vidět, že relevantní záležitosti byly nakonec objasněny. Adresa IP získaná dodatečně během odesílání je anonymizována přímo po odeslání (viz část Webové analytické služby tohoto prohlášení o ochraně údajů).

K vytvoření a správě našich formulářů používáme službu JotForm Inc. Informace o externím poskytovateli: JotForm Inc. 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 9411 https://eu.jotform.com/. Zpracování údajů je vysvětleno v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti JotForm Inc. v části PRIVACY FOR FORM RESPONDENTS (https://www.jotform.com/privacy/). Zpracované údaje jsou pro přenos šifrovány. Údaje jsou přeneseny do USA na základě štítu pro ochranu osobních údajů mezi EU a US. Společnost JotForm je do štítu na ochranu osobních údajů mezi EU a US zapojena a je příslušně certifikována. Další informace jsou k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti JotForm v části „Privacy Shield“ (relevatní pro naše uživatele z EU).

K vytváření a správě našich formulářů používáme službu Webforms. ASP.NET Web Forms (https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet) je součástí webového aplikačního rámce ASP.NET a (https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet) je součástí Microsoft Visual Studio. Aplikace (https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/aspnet) ASP.NET je provozována námi jako správcem a běží na našich serverech nebo na serverech hostovaných poskytovateli služeb naším jménem. V tomto případě jsme uzavřeli příslušné dohody o zpracování zakázky. Zpracování údajů probíhá v EU. Zpracované údaje jsou pro přenos šifrovány.

Živý chat

Naše webové stránky používají software pro živý chat od společnosti LiveChat, Inc. Tento software je navržen tak, aby uživateli umožnil s námi osobně konverzovat v reálném čase. LiveChat používá soubory cookies (viz výše), které umožňují analyzovat použití našeho webu. Účastí v chatu souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů na základě tohoto prohlášení o ochraně údajů. V tomto kontextu je zpracování údajů provedeno na základě článku 6 (1) písm. a GDPR. Uživatel webu může webové analýze technicky zabránit deaktivací jazyka JavaScript a souborů cookies ve svém webovém prohlížeči. Podrobnosti o požadovaných nastaveních lze najít v návodech pro jednotlivé prohlížeče. Další informace o podmínkách použití softwaru společnosti LiveChat a ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.livechatinc.com/privacy-policy.

Společnost LiveChat, Inc. podepsala a dodržuje rámcové dohody Privacy Shield (štít pro ochranu osobních údajů) mezi EU a USA a Švýcarskem a USA, které byly stanoveny Ministerstvem obchodu USA ve věci shromažďování, využívání a uchovávání osobních údajů přenesených z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států amerických. Společnost LiveChat, Inc. potvrdila Ministerstvu obchodu (Department of Commerce), že dodržuje principy štítu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně informací o externím poskytovateli LiveChat, Inc. se obraťte na referenta ochrany osobních údajů na adrese One International Place, Suite 1400, Boston, MA 02110-2619, USA, support@livechatinc.com

Hotjar

Abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a optimalizovali náš servis a zkušenosti, používáme aplikaci Hotjar. Hotjar je technologická služba, která nám pomáhá lépe porozumět zkušenostem našich uživatelů (např. kolik času stráví návštěvou dané stránky, na které odkazy se rozhodnou kliknout, co uživatelé na stránkách dělají, co se jim nelíbí apod.). A to nám umožňuje vytvářet naše služby a udržovat je a získávat zpětnou vazbu uživatelů. Aplikace Hotjar používá soubory cookies a další technologie ke shromažďování údajů o chování našich uživatelů a jejich zařízení (především IP adresu zařízení (zaznamenanou a uloženou pouze v anonymizované podobě), o velikosti obrazovky zařízení, typu zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informací o prohlížeči, geografické poloze (pouze stát) a preferovaný jazyk používaný k zobrazení našich webových stránek). Aplikace Hotjar ukládá tyto informace do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Tyto informace nebudou nikdy použity aplikací Hotjar ani námi k identifikaci jednotlivých uživatelů a ani k jejich shodě s dalšími údaji o jednotlivých uživatelích. Více podrobností naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar. Zpřístupněte je kliknutím na tento odkaz.

Z uživatelského profilu se můžete odhlásit a také se můžete odhlásit z ukládání dat aplikací Hotjar o používání našich stránek a ze sledovaní souborů cookies na jiných webových stránkách. Chcete-li tak učinit, klikněte na tento odkaz.

Hotjar Limited je společnost s ručením omezeným registrovaná podle zákonů Malty s číslem společnosti C 65490, se sídlem na adrese Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. https://www.hotjar.com ("Hotjar")

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy) a závazek společnosti Hotjar k GDPR (https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment).

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (bod (f) odstavce 6 (1) GDPR).

LinkedIn

K měření výsledků našich reklamních kampaní na stránkách LinkedIn používáme funkce sledování konverzí (Conversion Tracking) a přesměrování (Retargeting) společnosti LinkedIn Ireland se sídlem na adrese Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland („LinkedIn“). Toto nám umožňuje udělat obsah našich stránek pro návštěvníky relevantní a přesměrovat je pomocí personalizovaných reklam na stránkách LinkedIn nebo na jiných webových stránkách.

Za tímto účelem jsme do naší webové stránky integrovali sledovací pixel (LinkedIn Insight Tag). LinkedIn Insight tag umožňuje stránkám LinkedIn ukládat do vašeho prohlížeče soubory cookies třetích stran a shromažďovat a ukládat následující informace: vaši IP adresu a vzorce použití našich a jiných webových stránek, které obsahují sledovací pixel LinkedIn. Pokud se přihlásíte do svého účtu na stránce LinkedIn, společnost LinkedIn může sloučit shromážděná data s vaším účtem a poskytnout vám cílené reklamy naším jménem nebo jménem jiných inzerentů. Tyto reklamy můžete vidět na stránkách LinkedIn nebo na webových stránkách třetích stran.

Nashromážděné informace mohou být také převedeny na servery společnosti LinkedIn ve Spojených státech amerických (se sídlem na adrese LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA). Vzhledem k tomu, že společnost LinkedIn dodržuje zásady ujednání štítu soukromí (EU-US Privacy Shield), je tento převod založen na základě článku 45 GDPR (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Návštěvníci webových stránek pro nás zůstávají anonymní, protože přístup k údajům o sledování získáváme pouze v souhrnné podobě.

Další informace o tom, jak zakázat směrovací a cílené reklamy společnosti LinkedIn můžete najít zde: předvolby společnosti LinkedIn zvolené majiteli účtů a hosty. Prosím navštivte zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) a dozvíte se více informací o používání osobních údajů společností LinkedIn.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (bod (f) odstavce 6 (1) GDPR).

YouTube

Pro přehrávání videí od poskytovatele YouTube používá naše webová stránka vložení obsahu YouTube ve spojení s funkcí s názvem „Privacy Enhanced Mode“ (režim rozšířené ochrany soukromí). YouTube je služba, kterou poskytuje společnost Google LLC., se sídlem na 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Aby bylo možné přehrát vložené video, musí naše webové stránky navázat spojení se serverem YouTube. Videa YouTube jsou na naše webové stránky vkládána s využitím funkce „Režim rozšířené ochrany soukromí“. Funkce „Režim rozšířené ochrany soukromí“ je poskytována společností YouTube, která tímto zajišťuje, že ve vašem zařízení nebudou ukládány žádné soubory cookies obsahující osobní údaje. Nicméně při přehrávání videa na serveru Youtube je zaznamenána a zpracována vaše IP adresa a webová stránka, kterou jste navštívili. Pokud ovšem nejste přihlášeni do služby YouTube nebo do žádné jiné služby Google přímo při přehrávání videa, nelze přidělit tyto informace vám osobně. Avšak pokud jste přihlášeni do služby YouTube nebo Google, služba Youtube přiřadí informace o připojení vašemu účtu YouTube a ve vašem zařízení budou uloženy pouze soubory cookies, které neobsahují osobní údaje. Pokud si přejete, aby k tomu nedocházelo, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze serveru YouTube, nebo změnit příslušná nastavení ve svém uživatelském účtu.

Pokaždé, když tuto webovou stránku navštívíte, bude navázáno spojení se službou Google „DoubleClick“, a to bez ohledu na to, zda video přehrajete nebo ne. Připojení k síti Google spustí další procesy zpracování dat, nad kterými nebudete mít žádnou kontrolu.

Certifikace k dodržování zásad programu o předávání osobních údajů mezi EU a USA s názverm „Privacy Shield“, zavazuje společnost Google LLC (se sídlem v USA) a její dceřinnou společnost YouTube k dodržování požadavků EU na ochranu dat.

Další informace o zásadách ochrany soukromí společnosti YouTube jsou k dispozici zde: https://policies.google.com/privacy?en&hl=en

„Webové analytické služby“

Společnost Busch používá ke službám webové analýzy a sledování následující níže popsané 3. strany. Právním základem pro to je bod (f) odstavce 6 (1) GDPR.

Google Analytics

 • Tento web používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Aby mohla služba Google Analytics web analyzovat, používá soubory cookies, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které jí pomáhají analyzovat způsob použití webu uživateli. Informace vytvořené pomocí souboru cookie o vašem použití webu budou obecně předávány společnosti Google a uchovávány na jejích serverech v USA. Je-li na tomto webu aktivována anonymizace IP, bude společnost Google adresy IP v rámci členských států Evropské unie nebo v dalších státech, které jsou účastníkem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, předem zkracovat. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA odeslána úplná adresa IP a zkrácena až tam. Společnost Google použije tento údaj jménem provozovatele tohoto webu, aby mohla vyhodnotit používání webu, shromažďovat zprávy o aktivitách našeho webu a poskytovat dodatečné služby spojené s používáním webu a internetu s ohledem na provozovatele webu.
 • Adresa IP odeslaná vaším prohlížečem v souvislosti se službou Google Analytics nebude spojena s jinými daty společnosti Google.
 • Ukládání souborů cookies můžete zamezit výběrem příslušných nastavení ve vašem prohlížeči, ale upozorňujeme vás, že pokud to uděláte, nebudete pravděpodobně moci používat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit odesílání dat vytvořených pomocí souboru cookie a souvisejících s vaším použitím webu (včetně vaší adresy IP) společnosti Google a zabránit zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče, který společnost Google nabízí: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 • Tento web používá službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. To znamená, že adresy IP jsou zpracovávány ve zkrácené podobě, takže je nelze spojit s konkrétní osobou. Pokud je s údaji shromážděnými o vás spojen odkaz na nějakou konkrétní osobu, bude okamžitě vyřazen a osobní údaje budou z toho důvodu okamžitě smazány.
 • Demografické vlastnosti Google Analytics
  Tato webová stránka používá „demografické funkce“ služby Google Analytics k vytváření přehledů obsahujících informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků. Tyto údaje pocházejí z reklamy společnosti Google založené na zájmech návštěvníků a z údajů od poskytovatelů třetích stran, včetně účtů Google, pošty Gmail, YouTube a sítě Google Display Network. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli zrušit pomocí nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo odhlášením ze shromažďování vašich údajů prostřednictvím služby Google Analytics, jak již bylo popsáno.
 • Pomocí služby Google Analytics analyzujeme použití našeho webu a neustále ho vylepšujeme. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a k jejímu zatraktivnění pro vás jako pro uživatele. Ve výjimečných případech, kdy dochází k přenosu osobních údajů do USA, se společnost Google zavázala k dodržování štítu na ochranu soukromí Štít na ochranu soukromí (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Právním základem tohoto je bod (f) odstavce 6 (1) GDPR.
 • Informace týkající se poskytovatele třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: https://www.google.com/analytics/terms/, přehled ochrany osobních údajů: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs, a také prohlášení o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Google AdWords Conversion Tracking

Tato stránka používá Google AdWords Conversion Tracking. Soubor cookie pro sledování konverzí je pomocí služby Google AdWords aktivován v prohlížeči uživatele po kliknutí na některou z reklam přenášených společností Google. Platnost těchto souborů cookies vyprší po 30 dnech. Nepoužívají se ke shromažďování osobních identifikačních údajů. Navštíví-li uživatel určitou stránku na tomto webu a soubor cookie ještě nevypršel, tak společnost Google a společnost Busch budou vědět, že uživatel klikl na reklamu a byl na tuto stránku přesměrován. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. V důsledku toho nelze soubory cookie prostřednictvím webů zákazníků AdWords sledovat. Statistiky konverzí se generují z údajů shromážděných pomocí konverzních souborů cookies pro zákazníky AdWords, kteří si vybrali sledování konverzí. Zákazníci AdWords jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku sledování konverzí. Nezískají však žádné informace, které by mohli použít k osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete účastnit programu sledování, můžete použití tohoto programu jednoduše odmítnout tím, že v osobních nastaveních svého prohlížeče zakážete soubor cookie pro sledování konverzí společnosti Google. Soubory cookies pro sledování konverzí můžete kdykoli také deaktivovat nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookies z domény „googleadservices.com“.

Systém Google Tag Manager

 • Tento web používá systém Google Tag Manager jako součást služby Google Analytics. Tagy jsou malé prvky kódu na našem webu, které se mimo jiné používají pro měření návštěvnosti a chování návštěvníků, zachycují dopad internetové reklamy a sociálních médií, používají remarketing a cílení, a slouží k testování a optimalizaci webu. Google Tag Manager je řešení, které společnosti Busch umožňuje spravovat webové tagy prostřednictvím rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který se stará o implementaci tagů) je doménou bez souborů cookies. Tento nástroj spouští další tagy, které mohou následně shromažďovat údaje. Systém Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Pokud byla deaktivace implementována na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane platná pro všechny sledovací značky implementované pomocí systému Google Tag Manager.
 • Další informace o systému Google Tag Manager jsou k dispozici online na adrese: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

Google Analytics Remarketing

 • Náš web používá funkce služby Google Analytics Remarketing spolu s funkcemi napříč zařízeními Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem je společnost Google Inc. na adrese 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
 • Tato funkce umožňuje propojení reklamních cílových skupin vytvořených pomocí služby Google Analytics Remarketing s funkcemi napříč zařízeními Google AdWords a Google DoubleClick. Díky tomu se mohou personalizovaná reklamní sdělení přizpůsobená vašim zájmům a podle vašeho předchozího použití a chování při procházení webu na jednom ze zařízení (např. mobilním telefonu) zobrazit také na dalších vašich zařízeních (např. tabletu nebo PC).
  Jakmile jednou udělíte souhlas, společnost Google za tímto účelem propojí vaši historii procházení webu a aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem lze na každé zařízení, ke kterému jste se pomocí svého účtu Google přihlásili, doručovat stejná personalizovaná reklamní sdělení.
 • Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics ověřené identifikátory Google svých uživatelů, které jsou dočasně propojeny s našimi údaji služby Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvářet cílenou reklamu napříč zařízeními.
  Remarketing a cílení reklamy napříč zařízeními můžete trvale zamítnout deaktivováním personalizované reklamy ve vašem účtu Google pomocí tohoto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
  Další informace a nařízení o ochraně osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs
  Ukládání souborů cookies můžete zabránit způsobem blíže popsaným v části Webové analytické služby tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Sledování konverzí reklam Bing Ads

 • Reklamní online program Bing Ads (https://secure.bingads.microsoft.com/ -> angličtina) používá sledování konverzí Bing – analytickou službu společnosti Bing. Když kliknete na reklamu dodanou společností Bing, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí (UET).
 • UET (Universal Event tracking – univerzální sledování události) shromažďuje údaje popsané v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement a program Bing Ads je uchovává po dobu 180 dnů. UET také shromažďuje adresu IP a soubor cookie společnosti Microsoft (s dobou expirace 13 měsíců). Tento soubor cookie obsahuje identifikátor GUID přiřazený prohlížeči uživatele anebo identifikátor přiřazený uživateli, pokud byl přihlášen prostřednictvím účtu Microsoft. Obecně jsou soubory cookies v příslušné doméně a adrese IP předávány vždy s každým požadavkem http, nikoli jen prostřednictvím UET. Program Bing Ads tyto údaje nepřeposílá třetím stranám, ani je nesdílí s dalšími inzerenty.
 • Ve výjimečných případech, kdy dochází k přenosu osobních údajů do USA, se společnost Microsoft zavázala k dodržování štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA https://www.privacyshield.gov/welcome. Právním základem pro použití programu Bing Ads je bod (f) odstavce 6 (1) GDPR.
 • Informace ohledně externího poskytovatele: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Použití technologie SalesViewer®

Tyto webové stránky používají technologii SalesViewer® od společnosti SalesViewer® GmbH na základě oprávněných zájmů provozovatele webových stránek (§ 6 odst.1 písm. f GDPR) za účelem shromažďování a ukládání údajů pro účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace.

Za tímto účelem se používá kód založený na javascriptu, který slouží ke shromažďování údajů souvisejících s firmou a používáním webových stránek. Data zachycená pomocí této technologie jsou zašifrována neobnovitelnou jednosměrnou funkcí (tzv. hashováním). Údaje jsou okamžitě pseudonymizovány a nejsou používány k osobní identifikaci návštěvníků webových stránek.

Údaje uložené společností Salesviewer budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a nebude existovat žádná právní povinnost je uchovávat.

Zaznamenávání a ukládání dat lze kdykoli zrušit s okamžitou platností do budoucna kliknutím na https://www.salesviewer.com/opt-out abyste zabránili programu SalesViewer® zaznamenávat vaše údaje. V takovém případě se na vašem zařízení uloží soubor cookie pro odmítnutí této webové stránky. Pokud byly soubory cookies v tomto prohlížeči smazány, budete muset znovu kliknout na výše zmíněný odkaz.

Lead Forensics

Tyto webové stránky používají Lead Forensics, nástroj pro podporu prodeje a marketingu B2B. Provozuje ji Lead Forensics, ústředí ve Velké Británii, Communication House, 26 York Street, Londýn, W1U 6PZ, Velká Británie.

Nástroj Lead Forensics používá sledovací kód k identifikaci společností navštěvujících naše weby na základě jejich firemních IP adres. To není totéž jako soubory cookie. Sledovací kód Lead Forensics poskytuje pouze informace, které jsou snadno dostupné ve veřejné doméně. Neposkytuje a nemůže poskytovat individuální, osobní nebo citlivé údaje o tom, kdo navštívil náš web. Za žádných okolností nebudou údaje použity k osobní identifikaci konkrétního návštěvníka. Pokud jsou IP adresy shromažďovány, jsou bezprostředně po shromáždění anonymizovány. Informace generované sledovacím kódem Lead Forensics se přenášejí do nástroje Lead Forensics a ve Spojeném království se zpracovávají a ukládají v zabezpečeném prostředí.

Nástroj Lead Forensics nám neposkytuje IP adresy. Poskytují nám informace o tom, které společnosti navštívily naše webové stránky, datum a dobu jejich návštěvy a které webové stránky navštívily. Tyto informace nám umožňují analyzovat používání našeho webu a případně kontaktovat tyto společnosti ohledně jejich zkušeností nebo pro účely prodeje. Jako mezinárodní společnost, abychom vám mohli zaručit nejlepší služby, předáváme tyto údaje našim dceřiným společnostem a distributorům, pokud je to nutné. Kromě toho nedochází k předávání osobních údajů třetím stranám.

Další informace naleznete na www.leadforensics.com.

Použití Visual Web Optimizer (VWO)

Používáme Visual Website Optimizer (VWO) ke statistické analýze chování uživatelů a k pochopení toho, jak uživatelé pracují s našimi webovými stránkami. Jedná se o webovou analytickou službu poskytovanou společností Wingify Software Pvt. Ltd., KLJ TOWER, 1104, North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, 110034, Indie. Shromážděné údaje používáme k marketingovým účelům a k dalšímu vývoji a optimalizaci našich webových stránek.

Testovací nástroje A/B nám umožňují pochopit, jak změny na webových stránkách ovlivňují chování uživatelů. Návštěvníkům se zobrazují různé verze webových stránek, například s různými navigačními prvky nebo s různým umístěním obsahu. Následné uživatelské chování nám pomáhá identifikovat, která verze lépe odpovídá potřebám uživatelů našich webových stránek. VWO shromažďuje a analyzuje tyto údaje, jako je počet návštěvníků, chování při kliknutí, pohyb myší a čas strávený na našich webových stránkách.

Tyto testy poskytují přesnější výsledky a lepší analýzu, pokud se interakce uživatele sleduje v průběhu času, například když se uživatel vrací na dříve zobrazenou stránku. K tomu používáme soubory cookies. Soubory cookies se ukládají výhradně do vlastního zařízení uživatele a jsou zde pouze pro účely tohoto testování.

Naše ani VWO neukládají ani nezpracovávají žádné osobní údaje o našich návštěvnících. Všechny uživatelské údaje, jako je IP adresa uživatele, jsou ihned po shromáždění a před uložením anonymizovány. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů VWO: https://VWO.com/privacy-policy/.

Pokud si nepřejete, aby byly anonymní údaje o vašem používání našich webových stránek uloženy prostřednictvím VWO, můžete jejich používání zrušit jediným kliknutím na webové stránky VWO: https://VWO.com/opt-out/. Tím se v prohlížeči, který v danou chvíli používáte, nastaví soubor cookies pro odhlášení. Pokud používáte více zařízení nebo prohlížečů, musíte soubor cookies pro odhlášení nastavit pro každé z nich zvlášť. Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (bod (f) odstavce 6 (1) GDPR).

Vaše práva

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, které se týkají vás, jste subjektem údajů, jak je definováno v GDPR, a jako ke správci máte vůči nám následující práva:


 • Práva podle odstavce 15 a dalších GDPR
  Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda budou zpracovány s ním související údaje; v takovém případě má tento subjekt právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v odstavci 15 GDPR. Za určitých okolností máte právo na opravu v souladu s odstavcem 16 GDPR, právo na omezení zpracování v souladu s odstavcem 18 GDPR a právo na vymazání („právo na zapomenutí“) v souladu s odstavcem 17 GDPR. Dále máte právo na zveřejnění poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost údajů) v souladu s odstavcem 20 GDPR, pokud zpracování probíhá za pomoci automatizovaných postupů a je založeno na souhlasu podle bodu (1) odstavce 6 (1) nebo bodu (a) odstavce 9 (2) GDPR nebo smlouvy podle bodu (b) odstavce 6 (1) GDPR. Pokud jde o právo na přístup a právo na vymazání, platí omezení podle částí 34 a 35 německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů BDSG (Bundesdatenschutzgesetz).
 • Právo na odvolání souhlasu se článkem 7 (3) GDPR
  Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Platí to také pro zrušení prohlášení o souhlasu, která nám byla udělena před nabytím platnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. před 25. květnem 2018. Vezměte na vědomí, že odvolání se projeví až v budoucnu. Zpracování, které proběhlo před zrušením, tímto není ovlivněno.
 • Právo na podání stížnosti
  Máte možnost kontaktovat nás nebo dozorčí orgán pro ochranu údajů za účelem podání stížnosti, a to zejména v členském státě, ve kterém máte bydliště, pracoviště nebo v místě podezření na porušení.
 • Právo na vznesení námitky
  Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku v souladu s odstavcem 21 GDPR takto:
  • Právo na vznesení námitky v konkrétním případě
   Máte právo vznést kdykoli námitku ke zpracování – toto se uskutečňuje na základě bodu (e) odstavce 6 (1) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a bodu (f) odstavce 6 (1) GDPR (zpracování údajů na základě vyvažování zájmů) – osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; platí to také pro profilování na základě tohoto ustanovení dle odstavce 4 (4) GDPR.
   Podáte-li námitku, nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, dokud nebudeme schopni prokázat závazné legitimní důvody takového zpracování, které by byly nadřazeny vašim zájmům, právům a svobodám nebo pokud zpracování slouží ke zřízení, výkonu nebo obraně právních nároků.
  • Právo na vznesení námitky na zpracování osobních údajů za marketingovými účely
   Ve zvláštních případech zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takového marketingu; platí to také pro profilování, pokud s přímým marketingem souvisí. Máte-li námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje k tomuto účelu zpracovávat.
   Námitku lze subjektu uvedeném v části Základní informace tohoto prohlášení o ochraně údajů předložit v libovolném formátu.

Dozorčí orgán

Dozorčí orgán se sídlem v německém Maulburgu, který je pro společnost Busch relevantní, lze kontaktovat následujícími způsoby:

Regionální referent ochrany osobních údajů a informační svobody
Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart
Phone: +33 (0)1 69 89 89 89
Fax: +49 711 615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Automatizované rozhodování

V souladu s odstavcem 22 GDPR obecně nepoužíváme pro navázání a implementaci obchodních vztahů žádné automatizované rozhodování.

Profilování

Abychom vám mohli nabízet cílené informace a rady ohledně produktů, můžeme my – nebo poskytovatelé služeb, kteří nás zastupují – používat webové analytické nástroje a zejména technologii sledování. Díky nim je umožněna poptávkově orientovaná komunikace a reklama. Související informace najdete v části Webové analytické služby tohoto prohlášení o ochraně údajů.