Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Vývěvy s proměnnou rychlostí

Vývěva s proměnnými otáčkami upravuje otáčky tak, aby byla udržována konstantní úroveň tlaku. Lze dosáhnout až 50% úspory energie.

Naše řešení

 • r5_0630_c_vsd
  Integrovaný VSD

  FM umožňuje přesně přizpůsobit rychlost čerpání vývěvu skutečným požadavkům vašeho procesu. Výsledek: výrazné úspory energie.

  Více informací
 • r_5_ra_0630_c_vfdretrofitkit_2
  Modernizační sady

  Busch nabízí široké spektrum vývěv s integrovaným VSD. Pomocí našich Modernizačních sad můžete snadno upgradovat své stávající vývěvy.

  Více informací
busch_vacuum_solutions_variable_speed_drive_thumbnail

The marketing-cookies have to be accepted to watch this video.

Accept marketing-cookies

JAK POHON S PROMĚNLIVOU RYCHLOSTÍ ZLEPŠUJE VÁŠ PROCES

Ve většině procesů se poptávka po vakuu v průběhu času mění. V takových aplikacích vývěva pracující v pevných otáčkách poskytuje maximální požadovanou rychlost čerpání, ale bude nadále zajišťovat stejnou rychlost čerpání při snížení požadavku.

Vývěva s proměnnými otáčkami upravuje otáčky tak, aby byla udržována konstantní úroveň tlaku. Když se sníží potřeba vakua, výsledkem je snížená rychlost a optimalizovaná spotřeba energie. Proč tedy platit za provoz vývěvy po celou dobu? Proč za ni neplatit jen tehdy, když je potřeba ji použít? Toto je ta správná cesta. Způsob Busch.

vg_2019_graphicsforvsdlandingpage_rgb_rz_sr_min

VÝHODY POHONU S PROMĚNLIVOU RYCHLOSTÍ

Snížení nákladů

 • Až 50% úspora energie
 • Méně údržby a delší životnost

Jednoduchá instalace

 • Řidicí jednotka není potřeba
 • 380-460 V, 50-60 Hz s jedním pohonem
 • K dispozici jsou i modernizační sady

Efektivní a úsporné

 • Snížená stopa CO2
 • Zvýšení produktivity: + 20% rychlost čerpání při 60 Hz

JAK UŠETŘIT PENÍZE S POHONEM S PROMĚNNOU RYCHLOSTÍ

Nastavení příkladného výpočtu

 • Produkt: Centrální vakuový systém s jedním R5 RA 1000 B
 • Doba výroby: 12 hod/den (10 hod/denní produkce, 2 hod/denní přestávky), 250 dnů/rok
 • Náklady na elektřinu: 0,15 €/kWh

Porovnání konvenčního modelu R5 RA 1000 B s modelem R5 RA 1000 B s VSD

 KONVENČNÍ R5 RA 1000 B (KONSTANTNÍ RYCHLOST 60 HZ)R5 RA 1000 B VSD (PROMĚNNÁ RYCHLOST 25-60 HZ)
Průměrný spotřebovaný výkon během výroby22,3 kW13,2 kW
Průměrný spotřebovaný výkon během přestávek12,5 kW5,4 kW
Denní spotřeba energie248,0 kWh/den142,5 kWh/den
vg_2156_graphicsforvsd_1200x675px_72dpi_rgb_rau_2
05,5 kWh odpovídá 42 kg CO2 za den.

42 kg CO2 x 250 dní výroby/rok

= 10 500 KG CO2 /ROK

vg_2156_graphicsforvsd_1200x675px_72dpi_rgb_rau_3
Strom absorbuje přibližně 10 kg CO2/rok

10 500 kg CO2/rok / 10 kg/strom

= 1 050 STROMŮ

vg_2156_graphicsforvsd_1200x675px_72dpi_rgb_rau_4
To znamená, že byste museli vysázet 1 050 stromů, abyste absorbovali množství CO2, které jste ušetřili díky VSD.

Často kladené dotazy

Co je to pohon s proměnlivou rychlostí?

Pohon s frekvenčním měničem (FM) je digitální řídicí jednotka, která reguluje rychlost rotace motoru. Umožňuje regulaci rychlosti čerpání přesně podle vašich vlastních požadavků procesu.

Je možné modernizovat stávající vývěvy?

Busch nabízí široké spektrum vývěv s integrovaným VSD. Nicméně s našimi Modernizačními sadami můžete snadno upgradovat své stávající vývěvy.

Jak funguje pohon s proměnnými rychlostmi?

Požadovaný přísun vakua se v jednotlivých fázích výrobních procesů liší. Ideálně by měl být přísun vakua v souladu s požadavky. Díky frekvenčnímu měniči lze vývěvy automaticky nastavovat, aby přesně vyhovovaly různým požadavkům na vakuum. Změnou nastavení dle aktuálních potřeb lze docílit značné úspory energie.

Jaké jsou různé provozní režimy?

U scénářů s proměnlivými procesními parametry doporučujeme vývěvy, které lze regulovat dle aktuální potřeby, a které buď konstantně udržují požadovanou hladinu vakua nebo zaručují konstantní rychlost čerpání.

Ovládání rychlosti

Pro procesy s požadavkem konstantního vakua, doporučujeme ponechat vývěvu běžet při konstantní rychlosti.

Regulace tlaku

Pro procesy, kde se v čase mění požadavek na vakuum, je ideální volbou režim regulace tlaku. V tom případě vývěva přizpůsobuje otáčky podle požadované úrovně vakua. Jakmile je dosaženo této hladiny vakua, vývěva pokračuje v provozu při minimální rychlosti, což jí umožňuje reagovat na náhlou potřebu zvýšeného požadavku na vakuum, což vede k dalším úsporám energie.

Jaký je rozdíl mezi vývěvou s pohonem s proměnlivou rychlostí (VSD) a vývěvou s frekvenčním měničem (VFD)?

V podstatě neexistuje. Jsou to jen dva pojmy pro stejnou věc. Výsledná hodnota VSD se odvíjí od výsledku, různé rychlosti otáčení vývěvy, VFD na druhé straně představuje příčinu různých rychlostí, a to je variabilní frekvence.