Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

ORIGINÁLNÍ OLEJE A MAZIVA BUSCH

Spolehněte se na originální oleje a maziva Busch pro své vývěvy, dmychadla a kompresory.

busch_oil_ohne_gruenes_logo

Olej je základ. Pro výrobu vakua v rotačních lamelových vývěvách mazaných olejem. Olej má dvojí roli: hladký průběh otáčení, který umožňuje volné vysouvání lamel. A také účinné utěsnění kompresní komory.

Nicméně olej pro vývěvy je během provozu vystaven různým zdrojům kontaminace. Takže ztrácí nejen viskozitu. ale i všechny další potřebné vlastnosti.

Provoz vývěvy s degradovaným nekvalitním olejem snižuje její výkon a zkracuje dobu životnosti. Pravidelná výměna oleje a použití vysoce kvalitních olejů zajišťuje optimální chod vaší vývěvy, díky čemuž bude i nadále splňovat vaše požadavky na proces.

Sofistikované a dokonale vyvážené složení je proto tajemstvím udržování původní viskozity a mazacích vlastností tak dlouho, jak je to možné. Dokonce i suchoběžné vývěvy, dmychadla a kompresory potřebují olej do svých převodovek, aby se zabránilo předčasnému opotřebení a byl zajištěn hladký provoz s nízkou hladinou hluku a vibrací.

Existuje mnoho maziv, ale jedině originální maziva Busch jsou ideální volbou pro vaši vývěvu, dmychadlo nebo kompresor Busch. A pro vaši aplikaci.

PROČ ORIGINÁLNÍ VÝVĚVOVÉ OLEJE BUSCH?

Získejte nejlepší výkon

Originální oleje a maziva Busch jsou výsledkem desítek let zkušeností. Ve všech oblastech generování vakua. Byly vyvinuty speciálně pro dosažení optimálního výkonu s ohledem na doby cyklů a koncový tlak. Bez ohledu na to, jakou vývěvu, dmychadlo a kompresor používáte.

Prodlužte životnost vaší vývěvy

Jedině originální oleje a maziva Busch zajišťují velmi vysokou disponibilitu. Se stabilním výkonem po celou dobu. Testovali jsme je za těch nejnáročnějších podmínek. U tisíců zákazníků. Dobré promazání snižuje míru tření, zvyšuje účinnost a umožňuje delší intervaly výměny.

Prevence rizika „ekvivalentních“ olejů

Vývěvové oleje, které jsou propagovány jako „ekvivalent“ k originálním olejům a mazivům Busch často neposkytují požadovaný výkon. Neexistuje u nich záruka, že zkoušky kvality nebo výkonu proběhly v souladu s normami Busch. Nepodstupujte žádné riziko. Objednejte si náhradní oleje přímo od Busch.

Minerální oleje

Osvědčený výkon. Pro standardní a speciální aplikace.

Nabídka minerálních olejů Busch zahrnuje cenově výhodné standardní minerální oleje pro méně náročné aplikace a procesy jakož i vysoce rafinované speciální minerální oleje pro aplikace středního a vysokého vakua.

Originální potravinářské syntetické oleje

Optimální výkonnost. Pro potravinářský průmysl.

Pro potravinářství platí přísná hygienická a bezpečnostní nařízení, jako například směrnice ES 93/43 EHS a FDA 21 CFR / HACCP. Veškeré potravinářské syntetické oleje Busch mají certifikaci H1, nejvyšší standard pro oleje s příležitostným přímým kontaktem s potravinami.

Syntetické oleje a maziva

Optimální výkonnost. Pro náročné procesy.

Syntetické oleje a maziva jsou vhodné pro náročné aplikace se zvýšenou procesní zátěží (např. kyseliny, chemické látky) a vyšší provozní teploty. Vzhledem k jejich vyšší odolnosti mají v závislosti na aplikaci až čtyřikrát delší dobu životnosti než běžné minerální oleje.

Speciální PFPE maziva

Chemicky inertní. Pro nejnáročnější aplikace.

Pokud extrémní horko, agresivní chemické látky, rozpouštědla, reaktivní plyny nebo podobné látky způsobují problémy ve vašem procesu, mohou být pro vás řešením PFPE maziva od Busch. Zejména v aplikacích náročných na kyslík, s obsahem kyslíku vyšším než 21 % nebo korodujícími chemickými látkami. Naše PFPE maziva jsou zcela inertní a mají dlouhou životnost. Dokonce i při extrémních podmínkách. V případě kontaminace lze tato maziva odborným způsobem filtrovat nebo zpracovávat. To znamená, že je lze před výměnou ještě několikrát opětovně použít.

FAQ

Jakou roli hraje olej u vývěvy?

Olej je podstatný pro generování vakua v olejomazných rotačních lamelových vývěvách. Plní mnoho funkcí: mazání snižuje tření a zabraňuje odření, utěsnění zase uzavírá drobné mechanické mezery a následně zvyšuje neprodyšnost a zajišťuje maximální účinnost komprese, chlazení ukládá teplo z pohybu pohybujících se dílů, procesu a komprese a následně je přepravováno do odlučovače, aby došlo k uvolnění tepla do vnějšího okolí pro dodatečné ochlazení vývěvy. Dokonce suchoběžné vývěvy, dmychadla a kompresory potřebují olej pro své převodové skříně, aby bylo zabráněno předčasnému opotřebení a byl zajištěn tichý provoz s nízkou hladinou vibrací.

Mohu použít ve své vývěvě Busch generické oleje a maziva?

Výběr správného maziva má nesmírný vliv na provozní náklady a výkonnost vývěvy, zejména v ohledu na rychlost čerpání a koncový tlak. Existuje mnoho maziv, Ale jedině originální oleje a maziva Busch představují dokonalý výběr pro vaši vývěvu Busch, a to díky mnohaletým zkušenostem s aplikacemi vakua. Vzhledem k tomu, že generické oleje nebyly vyvinuty speciálně pro naše produkty, nelze garantovat optimální výkon a dobu životnosti vývěvy.

Je bezpečné používat „ekvivalentní“ oleje v mojí vývěvě Busch?

Originální oleje a maziva Busch pro vývěvy a dmychadla byly vyvinuty a testovány podle nejvyšších standardů kvality. Samozřejmě splňují všechny příslušné mezinárodní normy jako například CLP (EN 1272/2008) a REACH (EN 1907/2006). To zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz. Pokud nicméně u vývěvy nebylo použito správné mazivo, nýbrž ekvivalentní olej, nelze v případě poškození poskytnout záruku.

Hrají pro výběr oleje roli aplikace nebo jen model vývěvy?

Aby byly zajištěny pro příslušnou vývěvu ve výrobním procesu optimální mazací vlastnosti, musí být olej optimálně navržen pro danou aplikaci a celou škálu konkrétních okolních vlivů. Oleje stárnou rychleji vlivem teploty, kontaminace z procesu (chemické látky, kyseliny, prach, aerosoly), mechanického odření, atd. Následkem toho ztrácejí své mazací vlastnosti. A proto musí být složení oleje optimálně upraveno pro tyto parametry. Busch nabízí široké spektrum různých olejů, abyste si mohli vždy dokonale vybrat.

Jaký je rozdíl mezi minerálními a syntetickými vývěvovými oleji a mazivy?

Minerální oleje pokrývají průmyslové aplikace, jako například čerpání vzduchu a vzácných plynů a také malého množství vodní páry. Jsou vhodné pro nízké až středně vysoké provozní teploty. Syntetické oleje mají lepší viskózní vlastnosti než minerální oleje, a proto jsou vhodnější pro náročnější aplikace se zvýšenou procesní zátěží (např. kyseliny, chemické látky) a vyšší provozní teploty. Syntetické oleje mají vzhledem ke své vyšší odolnosti v závislosti na aplikaci až čtyřikrát delší dobu životnosti než běžné minerální oleje.

Existují zde nějaké speciální požadavky pro vývěvové oleje pro aplikace v potravinářství?

Musejí být dodrženy příslušné potravinářské normy, jako například Směrnice ES 93/43 EHS a FDA 21 CFR ve spojení se základní verzí HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Veškeré potravinářské syntetické oleje Busch mají certifikaci H1, nejvyšší standard pro oleje s příležitostným přímým kontaktem s potravinami.

Jak často musím vyměňovat olej ve své vývěvě?

To záleží na každé aplikaci (kontaminace z procesu), provozním režimu, stavu stroje a také okolních podmínkách. V návodu k obsluze příslušné vývěvy jsou uvedeny doporučené oleje. I když lze olej uskladnit při ideálních podmínkách (hermetické uzavření, stabilní teplota kolem 20 °C bez přímého slunečního záření) na velmi dlouhou dobu (až čtyři roky), při použití ve vývěvě, dokonce i když není vývěva používána, rychleji degraduje. Pro optimální výkonnost a životnost vaší vývěvy a jejích součástí proto doporučujeme vyměňovat olej alespoň jednou za dva roky.

Jak poznám okamžik, kdy musím vývěvový olej vyměnit?

Dobrým vodítkem jsou doporučení v návodu k obsluze vývěvy. Jasnou známkou opotřebení oleje je jeho vyšší hustota, tj. původní viskozita se zvyšuje. V ideálním případě by se olej měl vyměnit předtím, než příliš zhoustne. Rozšířenou fámou je, že směrodatným znamením pro opotřebení oleje je jeho barva. Nicméně obecně platí, že změna barvy není neobvyklým znamením a že nemusí ihned představovat známku nižší kvality nebo opotřebení oleje. Výraznou změnu barvy oleje od jeho původní barvy způsobuje v konkrétních případech UV záření. Může se jednat o známku toho, že olej se při vystavení teplotám nad rámec stanoveného teplotního rozsahu pálí, nebo že agresivně reaguje na kontaminaci, nicméně toto lze pouhým pohledem vypozorovat pouze velmi obtížně. Známkou opotřebení oleje může být také změna chování vývěvy: změna koncového tlaku, snižující se rychlost čerpání/doba evakuování nebo vyšší hlučnost nebo hladina vibrací.

Co se stane, pokud nebudu olej ve vývěvě vyměňovat pravidelně?

V prvé řadě tím bude postupně trpět výkonnost vaší vývěvy: horší koncový tlak, delší doby evakuování, vyšší hlučnost a hladina vibrací. Bude se zvyšovat míra odření a opotřebení a bude se snižovat ochrana kovových součástí. Pokud dojde k přílišnému rozkladu oleje a zároveň také ke zvýšení viskozity ve spojení s nízkými teplotami, může to vést k problémům se spouštěním, jelikož olej již nebude moci vzhledem ke své hustotě protékat skrz potrubí. Pokud bude motor mít stále dostatečný výkon pro nastartování a spojky ještě unesou zátěž, bude neustále stoupat spotřeba energie.

Jak poznám originální vývěvové oleje a maziva Busch?

Pokud kupujete ve své zemi oleje a maziva od prodejce výrobků společnosti Busch nebo licencovaného distributora, můžete si být jisti, že dostáváte originální produkt. Ujistěte se, že je viditelně nedotčen uzávěr a zapečetění. Originální oleje Busch mají navíc sledovací kód a číslo šarže. Pokud tento kód na štítku chybí, nemusí se jednat o originální výrobek Busch. Pokud uvidíte na svém produktu sledovací kód a číslo šarže, ale přesto si nebudete jisti, zašlete nám číslo šarže na ověření.

Jak vyměním olej ve své vývěvě?

Podívejte se prosím do příslušného návodu k obsluze své vývěvy, ve kterém je uveden podrobný postup v jednotlivých krocích. Návod k obsluze je k dispozici ke stažení na stránce příslušného produktu na našich webových stránkách.

Kdo by mi mohl pomoci vyměnit olej v mých vývěvách?

S tímto vám rádi pomohou naši servisní technici po celém světě. Jednoduše kontaktujte své nejbližší servisní centrum Busch.

Má vývěvový olej omezenou dobu uskladnění?

Originální vývěvové oleje Busch mají dobu uskladnění až čtyři roky od data výroby, pokud jsou uloženy v originálních nádobách za doporučených podmínek uskladnění:

  • suché a čisté místo skladování
  • teplota okolí od 0 do 40 °C
  • vlhkost vzduchu < 70 % r.v., nesmí docházet ke srážení vlhkosti na nádobě
  • nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření (důležité zejména pro plastové nádoby)
  • nádoba musí být hermeticky utěsněná
  • do nádoby se nesmějí dostat cizí tělesa

Mohu používat jeden typ oleje pro všechny vývěvy?

Ne, vhodný olej závisí na vývěvě a aplikaci. Podívejte se prosím do příslušného návodu k obsluze své vývěvy nebo kontaktujte své nejbližší servisní centrum Busch. Naši odborníci vám rádi pomohou s výběrem správného oleje nebo maziva.

Mohu používat vývěvové oleje Busch také ve vývěvách jiných výrobců?

V podstatě ano, výhod originálních olejů a maziv můžete využívat také u vývěv od jiných výrobců. Olej se musí vybrat konkrétně pro příslušnou značku a aplikaci. Vývěva jiného výrobce by měla být v ideálním případě již po záruční lhůtě. Vzhledem k tomu, že Busch nezná přesné specifikace a my nemáme k dispozici údaje testů kompatibility materiálu s nainstalovanými součástmi, nemůžeme v daném případě poskytnout záruku a vhodnost pro použití musí být stanovena na empirickém základě.