Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Vývěvy a dmychadla s rotujícími písty

thumbnail_2d_technology_animation_rotary_lobe

Typy rotačních pístových vývěv a dmychadel

Robustní konstrukce a vysoká kvalita výroby rotačních pístových vývěv a dmychadel společnosti Busch zajišťují vynikající spolehlivost a odolnost.

Vzhledem k jejich suchému provoznímu principu nejsou potřeba žádné oleje ani jiná maziva.

Produktová řada
Jmenovitá čerpací rychlost
Funkce
TORRI
100–600 m³/h
vývěva
TYR
850–4.700 min-1
dmychadlo

Výkonné a tiché. Moderní generátor podtlaku a přetlaku.

Použití

Rotační pístové vývěvy a kompresory se používají v různých průmyslových odvětvích. Jsou vhodné pro použití od provzdušňování kapalin až po pneumatickou dopravu plastových granulátů.

Každé odvětví a aplikace má jiné potřeby. Chcete-li zjistit, které vakuové řešení nejlépe vyhovuje vašim potřebám, kontaktujte naše odborníky společnosti Busch.

Zjistěte více o tom, jak se rotační pístová technologie používá v různých aplikacích.

Vaše použití jste zde nenašli? Podívejte se na náš vyhledávač produktů!

Naše zkušenosti. Naše úspěšné projekty.

Často kladené dotazy

Co je rotační pístová vývěva?

Rotační pístová vývěva je typ objemové vývěvy, která k vytváření vakua využívá rotující písty.

V plášti jsou souběžně namontovány dva třílopatkové rotační písty. Pohybují se v protichůdných směrech. Čerpané médium je zachycováno rotací pístů, stlačováno a dopravováno směrem k výstupu. Minimální vůli mezi písty a pláštěm optimalizuje vnitřní těsnění.

Díky provozu bez oleje jsou rotační pístové vývěvy ideální pro použití v aplikacích, ve kterých se předpokládá suché vakuové prostředí. Používají se pro různé aplikace v odvětvích vyžadujících spolehlivou výrobu vakua, od čištění odpadních vod až po zpracování potravin.

Jak funguje rotační pístová vývěva?

Rotační pístové vývěvy a dmychadla fungují na základě osvědčeného Rootsova principu. V plášti jsou souběžně namontovány dva rotační písty. Tyto trojlopatkové písty se pohybují v protichůdných směrech. Rotace pístů zachycuje čerpané médium, stlačuje ho a dopravuje směrem k výstupu.

Písty nepřicházejí vzájemně do kontaktu, ani do kontaktu s pláštěm. V procesní komoře tedy nejsou potřebná žádná maziva ani žádné provozní kapaliny.

Dva písty jsou poháněny párem převodových kol umístěných na koncích hřídele převodovky a odděleny kompresní komorou. To zachovává přesné synchronní časování rotoru.

Výroba vakua v rotačních pístových vývěvách a dmychadlech je vysvětlena ve třech krocích

1. Vstup

 • Čerpané médium je nasáváno přes vstup.
 • V plášti jsou souběžně namontovány dva třílopatkové rotační písty.

2. Komprese

 • Rotační písty rotují v protichůdných směrech.
 • Není třeba používat žádná maziva ani provozní kapaliny, protože lopatky nepřicházejí do vzájemného kontaktu ani do kontaktu s pláštěm.
 • Při každé rotaci písty zachycují a stlačují čerpané médium.

3. Výstup

 • Stlačené médium je vypouštěno přes výstup.

Jaký je rozdíl mezi rotační pístovou vývěvou a dmychadlem?

Jednoduše řečeno, dmychadlas rotujícími písty vytváří mírný přetlak, zatímco rotační pístová vývěva vytváří vakuum. Pracují na stejném principu, ale používají se různými způsoby. Dmychadla s rotujícími písty jsou obvykle přímo připojena k systému, který vyžaduje přetlak, zatímco rotační pístové vývěvy jsou obvykle připojeny k základové pumpě.

Jsou rotační pístové vývěvy a dmychadla objemovými vývěvami nebo dmychadly?

Ano, jsou. Objemové vývěvy nebo dmychadla přemísťují plyn nebo vzduch opakovaným zachycováním pevného objemu čerpaného média a jeho mechanickým přemísťováním v systému. Udržují konstantní průtok a rychlost bez ohledu na změny tlaku.

Jaký je rozdíl mezi Rootsovým dmychadlem a dmychadlem s rotujícími písty?

Neexistuje žádný rozdíl. Jedná se pouze o různé pojmy používané pro stejnou technologii dmychadla. Princip rotačního pístu vynalezli Rootsovi bratři v Connersville v Indianě. Technologie byla patentována v roce 1860 a pojmenována po nich.

Jaké jsou výhody a nevýhody rotačních pístových vývěv a dmychadel?

Rotační pístové vývěvy a dmychadla od společnosti Busch jsou robustní, spolehlivé a cenově výhodné. Mají několik výhod:

 • Nízkou hladinu hluku a vibrací
 • Energetickou účinnost
 • Robustní konstrukci
 • Stupně dmychadla s optimalizovaným průtokem
 • Suchoběžný provozní princip

Vývěvy a dmychadla s touto technologií nejsou vhodné pro chemický a farmaceutický průmysl, protože nemohou manipulovat s chemikáliemi nebo toxickými plyny.

Jak vybrat rotační pístovou vývěvu v souladu s určením?

Při výběru správného vakuového řešení je třeba vzít v úvahu několik faktorů. Tyto faktory se liší v závislosti na aplikaci a specifických potřebách vašeho procesu.

Použijte náš vyhledávač produktů a najděte svou ideální vývěvu. Nebo nás kontaktujte a zjistěte, které vakuové řešení nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Naši odborníci společnosti Busch vám rádi pomohou!

Co činí společnost Busch jedním z předních výrobců rotačních pístových vývěv a dmychadel?

Rotační lamelové vývěvy a dmychadla od společnosti Busch mají velké množství příslušenství a konstrukčních možností, které umožňují individuální konfigurace odpovídající jakýmkoli požadavkům. Například inovativní akustická izolace s integrovanými tlumiči hluku na vstupu a výstupu snižuje hladinu hluku až o dalších 20 dB(A). Kromě toho se naše rotační pístové vývěvy vyznačují nízkým mezním tlakem a ve své třídě nejlepší dobou odčerpání komory pro komory na ukládání vzorků.