Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Dvě rotační pístová dmychadla TYR se používají střídavě 24 hodin denně. Zdroj: Osland Havbruk

Spolehlivý přívod kyslíku pro biofiltry v rybích farmách

Osland Havbruk AS

Výroba a proces recyklace vody v Osland Havbruk

Závod RAS v Osland Havbruk AS byl vyvinut a postaven jedním z předních norských dodavatelů v oblasti recyklace vody. Zařízení je rozděleno na dvě části, které zpracovávají potěr a strdlice (dvouleté lososy). Každá oblast se skládá ze šesti nádrží. Nádrže na potěr mají průměr šest metrů a celkový objem vody činí 339 metrů krychlových. Nádrže na chov strdlic mají průměr 10 metrů a celkově obsahují 1.272 metrů krychlových vody. Voda cirkuluje rychlostí 2.800 m3 za hodinu. Po šesti měsících provozu [listopad 2016] může vedoucí výroby Kjetil Rørtveit potvrdit, že pouze dvě procenta celkového objemu vody tvoří přidaná čistá voda. Díky nové RAS nezávisí Kjetil Rørtveit na ročním období a může vyrábět za ideálních podmínek po celý rok. Losos tak může růst z jikry do stádia strdlice třikrát až čtyřikrát do roka, což umožní vyprodukovat 3,5 milionu strdlic ročně.

  • Recirkulační akvakulturní systém (RAS) je vybaven jednou úpravnou vody pro potěr a jednou pro strdlice (obr. 1).
  • Úpravny se skládají ze dvou mechanických bubnových filtrů, které odfiltrují částice nečistot větší než 40 mikronů ve dvou fázích, a potom je vypustí jako kal.
  • Následuje skutečná biologická úprava vody v biofiltru, která je založena na technologii MBBR (reaktoru s pohyblivým lůžkem na biofilm).
  • Po opuštění bubnových filtrů se voda dostane do nádrže. Tato nádrž obsahuje biomédium (obr. 2) navržené tak, aby zajistilo co největší plochu povrchu s co nejmenším objemem.
  • Médium je domovem široké škály mikroorganismů, které rozkládají nebo přeměňují organické látky rozpuštěné ve vodě. Mikroorganismy biofiltru přeměňují škodlivé amonium/amoniak na dusitany a dusičnany.

Naše řešení dávkování kyslíku

Trvalý přísun kyslíku je kriticky důležitý pro růst mikroorganismů. Zařízení RAS používá rotační pístová dmychadla TYR od společnosti Busch. Dva z těchto dmychadel (obr. 3) se instalují přímo na oba biofiltry. Dmychadla jsou proto vždy v provozu, jedno se střídá s druhým, čímž je zajištěno, že je do biofiltru přiváděn stlačený vzduch, který vstupuje do nádrže dole. Kromě zajištění obohacení kyslíkem udržuje při průchodu vodou stlačený vzduch vodu a bójky v neustálém pohybu.

Vedoucí výroby Kjetil Rørtveit má z dmychadel velkou radost. Zvláště na něj zapůsobilo, jak tichá a spolehlivá jsou rotační pístová dmychadla TYR. Během prvních šesti měsíců provozu se u dmychadel nevyskytly žádné závady ani poruchy.
Vedoucí výroby Kjetil Rørtveit má z dmychadel velkou radost. Zvláště na něj zapůsobilo, jak tichá a spolehlivá jsou rotační pístová dmychadla TYR. Během prvních šesti měsíců provozu se u dmychadel nevyskytly žádné závady ani poruchy. Závada by měla závažné důsledky pro kvalitu vody a tudíž pro celý RAS. Může ho také potěšit skutečnost, že společnost Busch Vacuum Solutions se sídlem v Drøbaku u Osla má také pobočku v Bergenu: pokud se vyskytne problém, servisní technik společnosti Busch bude brzy na místě. Společnost Busch je zodpovědná za údržbu nainstalovaných dmychadel, kterou provádí dvakrát ročně servisní technik.
Dmychadla mají cenu zlata a spoléhám na ně.
Kjetil Rørtveit, vedoucí výroby, Osland Havbruk AS
Dvě rotační pístová dmychadla TYR (obr. 4) jsou mimořádně efektivní v provozu díky nízké spotřebě energie a nízkým nákladům na provoz a údržbu. Inovativní koncept zvukové izolace zajišťuje tichý provoz. Dmychadla jsou poháněna energeticky úsporným motorem IE3 pomocí klínových řemenů. Rutinní prohlídky jsou pro Kjetila Rørtveita a jeho tým velmi snadné: úrovně znečištění vstupního filtru a hladiny oleje v ložiscích a převodovce lze odečítat na indikátorech z vnější strany uzavřené skříně dmychadla.