Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Kapalinokružné vývěvy a kompresory

rendering_dolphin_3_4_cut_300dpi_cmyk_isolated
thumbnail_liquid_ring_technology

The marketing-cookies have to be accepted to watch this video.

Accept marketing-cookies

PROVOZNÍ PRINCIP

Excentricky namontované oběžné kolo se točí v plášti částečně naplněném provozní kapalinou. Lamely oběžného kola se ponořují do kapaliny, a odstředivá síla, kterou vyvolává jejich otáčení, vytváří v plášti tzv. tekutý prstenec.

Čerpané médium je přepravováno do prostorů mezi lamelami a kapalinovým prstencem. Excentrická rotace oběžného kola mění objem těchto prostorů. Tím je plyn nasáván, stlačován a vypouštěn.

V jednostupňových verzích, dochází pouze k jednomu stlačení. U dvoustupňových verzí je čerpané médium stlačeno podruhé, aby bylo možné dosáhnout vyšších úrovní vakua.

Jejich provozní kapalinou je obvykle voda, ale pokud tak vyžadují procesní podmínky, lze použít také jiné kapaliny.

Kapalinokružné vývěvy lze provozovat jako jednoduchý systém s nepřetržitým tokem nebo jako částečný či úplný recirkulační systém. Použití jako kompresor je také možné.

Naše portfolio kapalinokružných vývěv a kompresorů

dolphin_lt_0170_a
DOLPHIN jsou robustní kapalinokružné vývěvy a kompresory od firmy Busch. Tato série je založena na desítkách let zkušeností s používáním a zdokonalováním kapalinokružné technologie.

Objevte naši skupinu výrobků DOLPHIN