Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Vyberte si ideální vývěvu

Jak najít svoji ideální vývěvu ve 4 krocích

1. Vyberte si svůj trh.
Každý průmysl má specifické požadavky při hledání nejvhodnější vakuové nebo přetlakové technologie. Výběrem trhu se vám zobrazí všechny odpovídající produkty Busch.

2. Vyberte si použití pro vakuum nebo přetlak.
Specifikace vaší aplikace vám umožní zaměřit se na řešení, která dokonale odpovídají vašim konkrétním požadavkům.

3. Volitelné: Vyberte si typ produktu, technologii nebo produktovou sérii.
Odborníci na vakuum a přetlak, kteří již znají typ produktu nebo technologii, kterou potřebují, mohou hledání zúžit. Pokud znáte řadu produktů Busch, můžete si vybrat i konkrétní řadu produktů.

4. Volitelně: Zadejte technické parametry.
Víte přesně, jaká úroveň podtlaku nebo přetlaku je pro vaši aplikaci potřebná? V tomto případě můžete vyhledávání produktů dále upřesnit pomocí konkrétních technických parametrů, jako je rychlost čerpání nebo objemový průtok, někdy také označovaný jako průtoková rychlost.

Technické aspekty výběru vývěv

Rozsah vakua

To, co se v průmyslovém použití označuje jako vakuum, je ve skutečnosti - fyzikálně správně - podtlak. Patří sem vše, co je pod průměrným atmosférickým tlakem na úrovni hladiny moře, který činí 1,013 milibarů (mbar). Tlak se s rostoucí nadmořskou výškou postupně snižuje. Vliv má také počasí. Tyto tlakové rozdíly však nejsou příliš velké a z technického hlediska nehrají roli. V kontextu vakuové technologie se proto předpoklad zjednodušuje na atmosférický nebo okolní tlak 1 000 milibarů nebo 1 bar. Vakuum neboli podtlak tedy převládá mezi nulou a 1 000 milibary. Různé úrovně vakua, které hrají roli ve vakuové technologii, se obvykle dělí do čtyř rozsahů uvedených v následující tabulce:

Kategorie vakua
Rozsah vakua (ISO)
Rozsah vakua (US)
Hrubé/nízké vakuum
1000 do 1 mbar
760 do 0,75 Torr
Střední/jemné vakuum
1 do 10-3 mbar
0,75 do 7,5-3 Torr
Vysoké vakuum
10-3 do 10-7 mbar
7,5-3 do 7,5-7 Torr
Ultra vysoké vakuum
10-7 mbar
7,5-7 Torr

Typy vývěv

Na základě různých technologií rozlišujeme osm typů vývěv:

Olejomazné rotační lamelové vývěvy
Rotační lamelová technologie umožňuje technicky jednoduchou konstrukci vývěv. Trvale vysoká hladina vakua v nepřetržitém provozu je garantována cirkulačním olejovým mazáním, dokonale zkoordinovanými materiály a nejmodernější a přesnou výrobou. Standardní odlučovač oleje zajišťuje čistý a bezolejový výstup díky svému důmyslnému odsávacímu systému s integrovaným návratem oleje. Při vybavení volitelným připouštěcím gas ballast ventilem lze zpracovávat ještě větší množství par. Zpětný ventil v přívodní přírubě zabraňuje průtoku vzduchu zpět do vakuové komory, když je vývěva vypnuta.

Suchoběžné zubové vývěvy
U zubových vývěv se dva rotory ve tvaru zubu otáčejí v opačném směru uvnitř pláště. Díky jejich tvaru se vzduch nebo plyn nasává, stlačuje a vypouští. Zubové rotory se nedotýkají ani sebe navzájem, ani válce, v němž se otáčejí. Těsné vůle mezi zubovými rotory a pláštěm optimalizují vnitřní těsnost a zaručují trvale vysokou čerpací rychlost. Synchronizační převodovka zajišťuje přesnou synchronizaci zubových rotorů.

Suchoběžné šroubové vývěvy
Suchoběžné šroubové vývěvy pracují se dvěma šroubovými rotory, které se otáčí proti sobě. Čerpané médium je uzavíráno mezi jednotlivými rotory ve tvaru šroubů, stlačováno a odváděno do výfuku. Během procesu stlačování nepřijdou šroubové rotory do vzájemného kontaktu a ani nedojde ke kontaktu mezi nimi a válcem. Proto v kompresní komoře není zapotřebí mazání ani žádná provozní kapalina.

Vakuový posilovač
Uvnitř pláště vakuových posilovačů synchronně rotují dvě lamelová čerpadla. Díky speciálnímu profilu rotačních pístů a jejich přesné výrobě nepřichází písty do kontaktu mezi sebou nebo s pláštěm. Čerpání média je tak možné bez použití jakýchkoliv provozních kapalin. Dvě lamelová čerpadla jsou poháněna párem převodových kol umístěných na koncích hřídele převodovky a odděleny kompresní komorou.

Suchoběžné rotační lamelové vývěvy
Tyto vývěvy pracují na základě osvědčené rotační lamelové technologie. Díky samomazným rotorovým lamelám není vyžadována žádná provozní kapalina, což zajišťuje zcela suchý provoz. Komprese probíhá v rámci zcela suchého procesu. Nepřetržitý přívod dmychaného a stlačeného vzduchu je zajištěn dokonale zkoordinovanými materiály, speciálními grafitovými lopatkami v kompresní komoře, účinným rozptylem tepla a přesnou nejpokročilejší výrobou.

Kapalinokružné vývěvy
Kapalinokružné vývěvy mají excentricky namontované oběžné kolo. Kapalinový prstenec je tvořen provozní kapalinou (kterou je obvykle voda), která se soustředně otáčí ve svém plášti. Procesní plyn vchází vstupem, pohybuje se mezi lamelami oběžného kola a je stlačován, dokud se spolu s určitým množstvím provozní kapaliny nevypustí výstupem. Kapalinokružné vývěvy lze provozovat jako jednoduchý systém s nepřetržitým tokem nebo jako částečný či úplný recirkulační systém.

Spirálové vývěvy
Spirálové vývěvy se skládají z jedné pevné a jedné obíhající spirály. Jak se obíhající spirála pohybuje, u vstupu do vývěvy se vytváří prázdný prostor, který nasává plyn. Pohybem rotoru je plyn neustále stlačován, dokud není nakonec vypuštěn.

Difuzní vývěvy
Konstrukce difuzní vývěvy Rangu se skládá z olejového kotle a ústřední vícestupňové tryskové sestavy. Ohřátý olej se vystřikuje z tryskové sestavy nadzvukovou rychlostí a molekuly technologického plynu se zachycují v proudu oleje, přičemž se přenáší tělem vývěvy využitím setrvačnosti těžších molekul plynu. Tímto procesem se molekuly plynu pohybují od nízkotlaké vstupní příruby k předřadnému podtlakovému kanálu difuzní vývěvy, kde olej kondenzuje a vrací se do kotle, zatímco molekuly technologického plynu jsou odstraňovány pomocnou vývěvou.

FAQ

Vývěvy

Většina moderních vývěv jsou objemová rotační čerpadla. Odstraňují molekuly vzduchu nebo jiných plynů z vakuové komory a vytvářejí vakuum.
Při evakuačním procesu se používají vývěvy s různými provozními principy. Z technického hlediska se od sebe výrazně liší a všechny mají své specifické výhody. Pro každé použití je proto nutné vyhodnotit, který typ výroby vakua je nejvhodnější.
Hledáte průmyslovou vývěvu pro hrubé vakuové použití, jako je např. balení potravin? Nebo spíše hledáte vývěvu pro polovodičový průmysl který pracuje ve středním a vysokém rozsahu vakua? Náš vyhledávač produktů vás provede naším rozsáhlým produktovým portfoliem, které zahrnuje generátory vakua pro každou hladinu vakua a všechny technické požadavky.

Jaké jsou hlavní způsoby použití vývěv?

Vývěvy a vakuové systémy se používají v různých oblastech průmyslu a pro různá použití. Každé z těchto použití vyžaduje určitou hladinu vakua.
Například v potravinářském průmyslu, metalurgii, při sušení nebo destilaci obvykle stačí hrubé vakuum. Při urychlování částic je naopak nutné ultra vysoké vakuum.

Mezi běžná vakuová použití patří:

Populární vývěvy Busch

Busch Vacuum Solutions nabízí rozsáhlé produktové portfolio, které zahrnuje nejširší spektrum vakuových a přetlakových technologií. Nabízíme optimální řešení pro všechna použití, která vyžadují pracovní tlaky od atmosférického tlaku až po ultravysoké vakuum.

Naše oblíbené rotační lamelové vývěvy R5 jsou například průmyslovou normou pro balení potravin.

Vývěvy, dmychadla a kompresory od společnosti Busch zahrnují:

rotační lamelové vývěvy R5 mazané olejem, lídra na trhu vakuového balení.

 • Koncový tlak: 0,05–20 hPa (mbar)
 • Jmenovitá čerpací rychlost 50 Hz: 3–1600 m³/h
 • Jmenovitá čerpací rychlost 60 Hz: 4,8–1800 m³/h

HUCKEPACK bezcirkulační olejomazné rotační lamelové vývěvy pro nejnáročnější použití.
 • Koncový tlak: 0,5 hPa (mbar)
 • Jmenovitá čerpací rychlost 50 Hz: 160–630 m³/h
 • Jmenovitá čerpací rychlost 60 Hz: 190–760 m³/h

Suchoběžné zubové vývěvy a kompresory MINK jsou ideální pro průmyslové aplikace, kde je podstatné konstantní vakuum nebo přetlak a bezolejový provoz.
 • Koncový tlak: 20–200 hPa (mbar)
 • Přetlak 2 bar (g)
 • Jmenovitá čerpací rychlost 50 Hz: 40–950 m³/h
 • Jmenovitá čerpací rychlost 60 Hz: 40–1150 m³/h

Suchoběžné šroubové vývěvy COBRA Industry jsou ideální pro průmyslové aplikace, které vyžadují spolehlivou extrakci plynů a par bez jakýchkoli nečistot.
 • Koncový tlak: 0,01–1 hPa (mbar)
 • Jmenovitá čerpací rychlost 50 Hz: 110–2000 m³/h
 • Jmenovitá čerpací rychlost 60 Hz: 130–2500 m³/h

Suchoběžné šroubové vývěvyCOBRA Semicon pro náročné procesy, jako je výroba polovodičů, solárních modulů a plochých panelů a četných aplikacích průmyslového povlakování.
 • Koncový tlak: 0,001–0,03 hPa (mbar)
 • Jmenovitá čerpací rychlost 50 Hz: 70–7400 m³/h
 • Jmenovitá čerpací rychlost 60 Hz: 85–7400 m³/h

Vývěvy s vícestupňovými rotačními písty TORRI pro odčerpávání manipulačních mezikomor.
 • Koncový tlak: 100–600 hPa m³/h, 0,01–0,001 hPa (mbar)

Suchoběžné rotační lamelové vývěvy SECO a kompresory pro průmyslová použití, kde je vyžadováno rychlé a čisté vakuum nebo stlačený vzduch.
 • Koncový tlak: 100–150 hPa (mbar)
 • Přetlak: 0,6–1,5 bar(g)
 • Jmenovitá čerpací rychlost 50 Hz: 3–124 m³/h
 • Jmenovitá čerpací rychlost 60 Hz: 3,6–146 m³/h

Kapalinokružné vývěvy a kompresory DOLPHIN určené pro nepřetržitý provoz.
 • Koncový tlak: 33–160 hPa (mbar)
 • Přetlak 4 bar (g)
 • Jmenovitá čerpací rychlost 50 Hz: 25–26 800 m³/h
 • Jmenovitá čerpací rychlost 60 Hz: 31–26 800 m³/h

Dmychadla s bočním kanálem SAMOS jsou ideální volbou pro všechna použití, kde je vyžadován objemový průtok bez pulzů.
 • Rozdílový tlak: Δp max.
 • Vakuum: -490 hPa (mbar)
 • Přetlak: +670 hPa (mbar)
 • Objemový průtok: 40–2640 m³/h

V rámci řady ZEBRA nabízíme dvoustupňové rotační lamelové vývěvy mazané olejem pro průmyslové a analytické procesy.
 • Koncový tlak: 6,7·10–3 hPa (mbar)
 • Jmenovitá čerpací rychlost 50 Hz: 2,4–80 m³/h
 • Jmenovitá čerpací rychlost 60 Hz: 2,9–95 m³/h

Spirálové vývěvyFOSSA, které se dokonale hodí pro dopravu plynů bez úniku.
 • Koncový tlak: 0,01–0,025 hPa (mbar)
 • Jmenovitá čerpací rychlost 50 Hz: 15–35 m³/h
 • Jmenovitá čerpací rychlost 60 Hz: 18–42 m³/h

Difuzní vývěvyRANGU pro pouřití s vysokým vakuem, kde je vyžadována vysoká rychlost čerpání nebo průtok plynu.
 • Koncový tlak: < 7·10–8 hPa (mbar)
 • Jmenovitá čerpací rychlost: 10 000–28 000 l/s

Ventilátory s rotujícími pístyTYR k zajištění konstantního rozdílového tlaku pro čištění odpadních vod, pneumatickou dopravu nebo chov ryb.
 • Rozdílový tlak: ∆p max.
 • Vakuum: -500 hPa (mbar)
 • Přetlak: +1000 hPa (mbar)
 • Objemový průtok: 150–4380 m³/h

Vakuové posilovače PANDA/PUMA zvyšují rychlost čerpání a koncový tlak vývěv.
 • Rozdílový tlak: ∆p max. 100 hPa (mbar)
 • Jmenovitá čerpací rychlost 50 Hz: 250–9535 m³/h
 • Jmenovitá čerpací rychlost 60 Hz: 300–11 675 m³/h