Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Vakuová evakuace

Vakuová evakuace. Proces vytváření podtlaku v uzavřeném fyzickém prostoru. Odsáváním okolního vzduchu nebo jiných plynů.

Laboratorní vakuová komora pro vakuovou evakuaci

Jak funguje vakuová evakuace?

Jednou z nejrozšířenějších aplikací vakuové technologie je evakuace fyzických prostor, například nádob. Okolní vzduch nebo jiné plyny jsou odsávány, dokud není dosaženo definovaného cílového tlaku.

Vakuová evakuace je velmi rozmanitá aplikace. Evakuační komory se používají v mnoha různých procesech. K provádění výrobních nebo zkušebních procesů, které by byly ztíženy přítomností okolního vzduchu nebo přítomností kyslíku.

Typickými příklady, kde se vakuová evakuace používá, jsou procesní komory v polovodičovém průmyslu nebo vesmírné simulační komory. Ale také evakuace vakuových pecí nebo lakovacích komor.

Vakuová technologie Busch při vakuové evakuaci

Požadovaná úroveň vakua se liší v závislosti na aplikaci. Od nízkého vakua pro čisté prostory až po vysoké vakuum pro povlakování křemíkových plátů při výrobě polovodičů. Požadavky na vhodný generátor vakua jsou tedy velmi rozmanité. Mezi klíčové faktory, které je třeba zvážit při výběru dodávky vakua, patří objem, který má být evakuován, a požadovaný koncový tlak v nádobě.

S naším rozsáhlým portfoliem výrobků pokrýváme celé spektrum požadavků. Nabízíme dokonalé řešení pro všechny evakuační procesy.

Vakuová evakuace v obalovém průmyslu

Vakuová evakuace v potravinářském obalovém průmyslu
Vakuum hraje důležitou roli v obalovém průmyslu, zejména při balení potravin. Vzduch je z obalu odsáván pomocí vakua. Tím je zajištěno zachování kvality baleného zboží a jeho dlouhá trvanlivost.

Zboží, které má být zabaleno, se spolu s fólií, sáčkem nebo prefabrikovanou vaničkou vloží do balicí komory, která je odsávána vývěvou. To znamená, že okolní vzduch spolu s kyslíkem obsaženým ve vzduchu jsou odsávány. Po dosažení požadované hladiny vakua se obalové díly spojí dohromady. Balicí komora je nyní provzdušněna na atmosférický tlak. Balicí fólie je tak pevně přitisknuta k balenému zboží.

Pokud jde o balení potravin citlivých na kyslík a podléhajících rychlé zkáze, je vhodným postupem balení v modifikované atmosféře. V tomto případě je komora provzdušněna na atmosférický tlak ochranným plynem namísto vzduchu.

Odpovídající produkty

Vakuová evakuace v praxi

  • Úspory energie a snížení množství emisí CO2 díky centralizaci podtlakového systému

    Úspory energie a snížení množství emisí CO2 díky centralizaci podtlakového systému

    Více informací
  • Dodávka vakua pro balení potravin – 70 % nižší spotřeba energie

    Dodávka vakua pro balení potravin – 70 % nižší spotřeba energie

    Více informací