Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Vakuové balení

Maximalizujte svůj výrobní výstup s vakuem od Busch.

meat_vacuum_packed_1200x675_1

Vakuové balení. Balicí proces, ve kterém je vzduch extrahován z balíku před zapečetěním.

Použití vakua bylo jednou z nejvíce průlomových metod v obalovém průmyslu. A Busch byl v této oblasti průkopníkem.

V roce 1963 vyvinul Dr. Karl Busch první vývěvu pro vakuové balení potravin, naši rotační lamelovou vývěvu HUCKEPACK. S následujícím produktem, R5, jsme způsobili revoluci v balení potravin.

V současnosti je Busch vedoucí firmou na trhu a průmyslovým standardem pro vakuové balení. S našimi energeticky účinnými řešeními můžete zlepšit proces balení, zvýšit kvalitu a maximalizovat svůj výstup. Každý den dokazují naše vývěvy svoji odolnost a spolehlivost v balicích aplikacích po celém světě.

Busch je aktivním partnerem, který rychle reaguje na naše potřeby. Skvělé partnerství.
Nilson Leopoldino, manažer údržby v JBS
 • Rychlá evakuace

  • O 18 % rychlejší než olejomazné šroubové vývěvy. Certifikováno TÜV.
   Zobrazit článek
  • Rychlejší balicí cykly.
  • Konstantně vysoká úroveň vakua.

  webcontent_823_applicationpage_packaging_fasterpackaging_767x430px_ll
 • Lídr na trhu

  • Po celém světe je v provozu více než 3 miliony vývěv R5.
  • Nepřetržitý vývoj a zdokonalování.
  • Již šestý inovační cyklus rotační lamelové vývěvy R5.

  webcontent_823_applicationpage_packaging_trustedtechnology_767x430px_ll
 • Dlouhá provozní doba

  • Odolné vývěvy s dlouhou životností.
  • Vynikajicí životnost o délce více než 30 let.
  • Rychlý servis.

  webcontent_823_applicationpage_packaging_greatreliability_767x430px_ll

Zjistěte více o vakuovém balení

Co je vakuové balení?

Vakuové balení je technika pro odstranění vzduchu z obalu obsahujícího produkt, obvykle potraviny, před jeho vzduchotěsným uzavřením. Vzduch a tím i kyslík jsou odsávány a výrobek je konzervován.

Jak vakuový balicí systém funguje?

Výrobek, který má být zabalen, se umístí do sáčku, na tác nebo mezi dvě vakuotěsné fólie. Uvnitř vakuové komory nebo svářecí stanice je pak tento obal odsáván pomocí vývěvy. Po dosažení příslušného cílového vakua je obal uzavřen. U některých výrobků se před uzavřením obalu zavede do obalu speciálně definovaná směs plynů. Tomu se říká balení v modifikované atmosféře (MAP).

Kde se při procesu balení používá vakuum?

Vakuum hraje v balicích procesech často zásadní roli. Při výrobě obalů se například používá vakuum k tvarování za tepla. Vakuum se používá také v balicích strojích pro balení tácků, komorových balení, tvarování za tepla a plnění pytlů a v mnoha dalších balicích aplikacích. Vakuum se navíc používá pro podávání a umisťování během procesu balení a také pro manipulaci s obaly.

Jaké jsou výhody vakuového balení oproti alternativním obalovým technologiím?

Vakuové balení je nákladově efektivním a ekonomickým způsobem ochrany zboží – jak hygienicky, tak mechanicky. Vzduch a tedy kyslík jsou z obalu odsávány před uzavřením obalu. To nabízí výhodu ochrany zabaleného zboží před růstem bakterií závislých na kyslíku, což je zvláště důležité v případě balení potravin. Navíc se výrazně redukuje dehydratace výrobku. Vzhledem k omezenému kontaktu s kyslíkem si potraviny zabalené ve vakuu udrží svou kvalitu, chuť, vůni a vzhled po dlouhou dobu a tím se prodlouží jejich trvanlivost.

Jaké jsou nejlepší vývěvy pro balení?

Rotační lamelové vývěvy jsou první volbou pro vakuové balení. Suchoběžné šroubové vývěvy, vakuové posilovače ,kapalinokružné vývěvy, zubové vývěvy a rotační pístová dmychadla mají rovněž při balení specifické role. V závislosti na konkrétní aplikaci nabízejí všechny výhody své vlastní.

Jaké jsou nejlepší vývěvy od společnosti Busch pro proces balení?

Nejvhodnějšími vakuovými generátory pro balení jsou rotační lamelové vývěvy R5, suché šroubové vývěvy COBRA, vakuové posilovače PANDA/PUMA, suché zubové vývěvy MINK a kapalinokružné vývěvy DOLPHIN. Výběr optimálního produktu závisí na konkrétních požadavcích procesu. Ale také o prioritách zákazníka.

Jaké jsou příklady použití vakuové technologie od společnosti Busch v balicích aplikacích?

Společnost Busch je lídrem na trhu vakuové technologie pro balení potravin. S více než 3 miliony rotačních lamelových vývěv R5 dodávaných na světový trh vakuového balení. Naše řešení se používají ve většině komorových balicích strojů, balicích strojů pro tvarování za tepla, strojů pro balení tácků a strojů pro plnění vaků po celém světě.

Jak se vakuové balení používá v potravinářském průmyslu?

Snížení množství kyslíku v obalu přibližně o faktor 200 dosažený podtlakovým balením čerstvých potravin umožňuje zachovat kvalitu, vzhled, čerstvost a chuť baleného produktu. Je zabráněno růstu aerobních bakterií a tím i oxidaci a degradaci produktu. To zase na oplátku pomáhá drasticky snížit celosvětový potravinový odpad.

Vakuové balení navíc umožňuje atraktivní prezentaci výrobku, zejména polotovarů, v místě prodeje u spotřebitele.

U některých produktů je do obalu před konečným uzavřením přivedena speciální plynová směs. Tato technika se nazývá balení v modifikované atmosféře (MAP).

Jaké jsou klíčové body, které je třeba zvážit při nákupu vakuového systému pro účely balení?

Doba cyklu, velikost komory, doba evakuace, doba provozuschopnosti, spolehlivost, doba zahřívání a dostupnost. Jedná se o klíčové faktory, které je třeba zvážit při rozhodování o zakoupení balicího stroje. Za zmínku stojí také vyžadovaná pracovní síla, spotřeba energie a oleje, náklady na údržbu a generální opravy a také prostor na podlaze.

Neexistuje však univerzální řešení pro vakuové balení. Pro účely navrhování nejlepšího řešení pro vaše potřeby lze vzít v úvahu i obecnější faktory:

klid v duši
Nejlepší vakuový systém je ten, o který se nikdy nemusíte starat. Měl být poskytovat požadovaný výkon. A běžet plynule a spolehlivě. Toho je dosaženo výběrem vývěvy, která nejlépe vyhovuje dané aplikaci a specifickým požadavkům.

Prodloužení životnosti
Chcete-li prodloužit životnost vakuového systému, je třeba zvážit několik faktorů. Například použití správné technologie a správné konfigurace vývěvy. Dalším hlediskem je správné použití systému. Doporučujeme dodržovat provozní pokyny a provádět pravidelnou údržbu.

Úspory nákladů díky upgradu systému
Vaše procesy, včetně požadavků na vakuum, se mohly změnit. To vede k otázkám: Je stále dobře přizpůsobena vašim potřebám? Funguje stále co nejúsporněji? Když přijde doba na upgrade nebo výměnu systému, stojí za to podívat se na celou instalaci. Pokuste se společně s odborníkem identifikovat jakýkoli potenciál pro optimalizaci. Moderní technologie mohou zvýšit produktivitu a ušetřit peníze snížením provozních nákladů a spotřeby energie.

Vakuové balení v potravinářství

feinkost_dittmann_fig1

Inteligentní použití vakua pro balení potravin

Feinkost Dittmann, německý výrobce lahůdek, nainstaloval vakuový systém Busch pro své balicí stroje.

Polovina vývěv dodává základní objem v nepřetržitém provozu v optimálním bodě účinnosti. Další vývěvy mají ovládání rychlosti, aby mohly reagovat na měnící se požadavky.

Busch Vacuum Control zajišťuje detailní regulaci rychlosti čerpání, aby byly splněny současné požadavky. Spotřeba energie byla snížena o více než 70 % ve srovnání s jednoduchým provozním režimem on/off.

Přečtěte si celý článek

Jak funguje vakuové balení potravin?

Vakuum pomáhá uchovávat potraviny čerstvé po dlouhou dobu. Bez ztráty kvality. V závislosti na typu potravin k balení a také příslušných požadavcích je k dispozici několik možných procesů. Od komorového balení, termotváření, nebo balení se stříháním až po karuselové balení.

Každý proces vakuového balení začíná umístěním produktu do obalu. Buď do pytle, mezi horní a spodní fólii, nebo do tácu. Vzduch, tím pádem kyslík, je evakuován z balení před zapečetěním. To zajišťuje prodloužení životnosti zabaleného produktu díky snížení množství bakterií které jsou závislé na přísunu kyslíku. Dále je zachována chuť, vůně a vzhled zabalených produktů. Je také zredukováno vysychání potravin způsobené odpařováním.

Komorové balení

Komorové balicí stroje se používají pro balení s pytli a fóliemi. Zásobníkové vakuovače pracuji s prefabrikovanými tácy, které jsou zapečetěné fóliemi nebo přídavnými plastovými krytkami.

Naše řešení

Termotvářecí balení

Termotvářecí balicí stroje hrají v balení potravin také důležitou roli. Tento proces zahrnuje tváření tácu zahříváním spodní fólie v balicím stroji, která je poté automaticky přepravena do balicí komory. Produkty lze balit také do tubulárních vaků za použití tubulárního balicího stroje. V těchto strojích je fólie navařována na tubus a poté zapečetěná z obou stran.

Naše řešení

Balení v modifikované atmosféře (MAP)

Mimořádně vhodné pro balení citlivých potravinových produktů je takzvané balení v modifikované atmosféře (MAP). Tato technika spočívá v odstranění vzduchu z balení a nahrazení ochranným plynem. To umožňuje například snížení hodnoty pH, a tudíž prodloužení délky životnosti pro uložení do regálu.

V oblasti balení sýrů je Busch naším spolehlivým a kompetentním partnerem.
Franz Zehentner, vedoucí oddělení techniky, SalzburgMilch GmbH, Lamprechtshausen/Rakousko

CENTRÁLNÍ VAKUOVÝ SYSTÉM V BALÍRENSTVÍ

centralization_vacuum_system_infographic_zoom
Block House Fleischerei, německý výrobce porcovaných čerstvých masových výrobků a burgerů, analyzoval spotřebu energie svých balicích strojů během procesu certifikace dle normy ISO 50001.
Odstranění vývěv z každého balicího stroje a nainstalování centrálního vakuového systému Busch mělo za výsledek snížení celkového počtu vývěv. Navíc mohlo být odstraněno odpadní teplo.
Block House nyní dosahuje ročních úspor nákladů na energie více než 8,000 eur.

Přečtěte si celý článek

Jaké jsou výhody centrálních vakuových systémů?

Centralizované dodávky vakua potencionálně umožňují snížení provozních nákladů a zvýšení energetické účinnosti.

Busch centrální vakuové systémy jsou v provozu po celém světě. V balení potravin, ale také v mnoha jiných průmyslových odvětvích.
Nabízíme řešení na klíč navržená na míru pro procesy s individuálními požadavky. Včetně instalace rozvodů a ovládání, spolu s uvedením do provozu a školením pro tým obsluhy.

Vybíráte centrální vakuový systém pro optimalizaci vašeho procesu balení?

Kontaktujte naše odborníky na vakuové technologie

Vakuové balení v jiných průmyslových odvětvích

Jak funguje balení do blistrů?

Vakuum lze používat pro tvarování za tepla z plastových dutin nebo kapes pro blistrové balení. Balení se obvykle uzavírá do papírové lepenky, svrchní těsnicí vrstva je vyrobena z hliníkové fólie nebo potisknuté igelitové fólie, což umožňuje zobrazení informací o produktu nebo identifikaci značky.

Balení do blistrů má tu výhodu, že produkt je zároveň vidět a je také současně zabráněno kontaktu s externími faktory, jako například vlhkostí nebo nečistotami. Navíc lze také zabránit manipulaci se zabalenými předměty. V případě použití neprůhledných blistrů může být zabalený produkt také ochráněn proti UV záření.

Blistry se často používají jako balení pro dávkované jednotky pro léčiva, jako například tablety nebo kapsle, ale také pro malé spotřební zboží nebo potraviny.

Naše řešení

Jak funguje balení kapalin?

Vakuové balení není omezeno pouze na látky v pevném skupenství. Pod vakuem lze balit také tekutiny, jako například olej, omáčky, remulády nebo dresinky .

Balení tohoto zboží představuje náročný úkol. Aby se zabránilo úniku tekutin během procesu balení, jsou pytle umístěny vertikálně nebo jsou nakloněné směrem dovnitř do vakuové komory. Tekutiny, nebo mokré produkty v sobě ukrývají riziko vaření během vakuování, čemuž je nutné zabránit, aby nedošlo k poškození produktu.

Naše řešení

Jak funguje balení platidla?

Vakuové balení je nejefektivnější a nejspolehlivější metodou pro uchování peněz.

Svazky bankovek s předdefinovanou kvalitou jsou vakuovány. Poté je možné natisknout na plastový obal pečeť příslušné banky nebo pobočky a specifický identifikační kód. Díky tomu je přeprava a uložení balíčků sledovatelné a bezpečné. Lze zabránit krádežím a podvodům, protože manipulovaný balíček lze snadno poznat podle roztržené pečeti a většího množství vzduchu uvnitř igelitového pytle.

Vakuově balené bankovky lze skladovat velmi kompaktně,protože je z nich odsáván vzduch, a objem balení se tak zmenší na minimum. Balení proto vyžadují méně prostoru, a lze je proto snadno přepravovat.

Vakuové balení navíc umožňuje ochránit bankovky před škodlivým vlivem vlhkosti nebo nečistot.

Naše řešení

Jak funguje vakuové balení zdravotnických prostředků a vybavení?

Vakuové balení hraje důležitou roli ve zdravotnictví, kde je nezbytná vysoká úroveň hygieny. Zdravotnické vybavení je baleno ve vakuu a je chráněno před náhodnými úniky nebo postříkáním a jinými potenciálními zdroji kontaminace. Vakuové balení tak pomáhá udržovat zdravotnické prostředky, chirurgické nástroje a osobní ochranné prostředky sterilní.

Představuje také účinný způsob ochrany výrobků před dalšími vlivy prostředí, například vlhkostí. Proto může pomoci například zabránit kondenzaci během skladování.

Vakuové balení je také rychlým a prostorově úsporným způsobem balení. Díky tomu je ideální pro použití v nemocnicích, kde je třeba předměty, jako např. lůžkoviny a oděvy, skladovat kompaktně.

 • Zvýšení produktivity díky vakuu

  Zvýšení produktivity díky vakuu

  Mlékárna Crailsheim-Dinkelsbühl eG

  Více informací
 • Úspora nákladů na údržbu s digitálními službami

  Úspora nákladů na údržbu s digitálními službami

  Emsland Frischgeflügel GmbH (Emsland Fresh Poultry GmbH)

  Více informací
 • Vakuování čerstvých potravin

  Vakuování čerstvých potravin

  Tipy pro správné zacházení s vývěvou v komorovém stroji

  Více informací
 • Vakuové balení s nejnovější technologií Vacuum 4.0

  Vakuové balení s nejnovější technologií Vacuum 4.0

  Vinzenz Murr GmbH

  Více informací
 • Vyšší účinnost a kratší doby cyklu v balení drůbežích párků s R5

  Vyšší účinnost a kratší doby cyklu v balení drůbežích párků s R5

  Více informací
 • Energeticky účinné a bezpečné balení díky centralizované dodávce vakua

  Energeticky účinné a bezpečné balení díky centralizované dodávce vakua

  Südbayerische Fleischwaren GmbH

  Více informací
 • Samoregulační vývěva pomáhá spořit energii

  Samoregulační vývěva pomáhá spořit energii

  Připraveno pro průmysl 4.0

  Více informací
 • Úspory energie a snížení množství emisí CO2 díky centralizaci podtlakového systému

  Úspory energie a snížení množství emisí CO2 díky centralizaci podtlakového systému

  Více informací
 • Dodávka vakua pro balení potravin – 70 % nižší spotřeba energie

  Dodávka vakua pro balení potravin – 70 % nižší spotřeba energie

  Více informací
 • Cena Innovation in Vacuum Busch Award 2013

  Cena Innovation in Vacuum Busch Award 2013

  Gea Food Solutions GmbH

  Více informací