Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Vakuové odplynění

Vakuové odplynění. Metoda pro odstraňování rozpuštěného plynu z kapaliny nebo pasty snížením tlaku v nádobě s hmotou.

vacuum_degassing

Jak vakuové odplynění funguje?

Jednou z nejvýznamnějších oblastí použití moderních vakuových technologií je odplyňování kapalných, kašovitých a vlhkých produktů.

Plyny, výpary a vlhkost jsou extrahovány ze zpracovávaných materiálů. Ve vakuu. Výsledek: vyšší kvalita produktu.

Příklad: odplynění plastů při výtlačném lisování.
Zachycená vlhkost a plyny jsou extrahovány přímo v zóně šroubu extrudéru. To výrazně zlepšuje strukturu a fyzikální vlastnosti koncového produktu.

Vakuová technologie Busch pro odplynění

Nabízíme široké spektrum standardizovaných vakuových systémů navržených speciálně pro extrakční procesy. Ty zahrnují odlučovací/filtrační jednotky pro kondenzaci extrahovaných výparů a plynů.

Naši projektoví inženýři doporučí optimální systém, který bude přesně vyhovovat výrobní kapacitě extrudéru a surovinám.

Aplikace, ve kterých je používáno vakuové odplynění

Vakuové odplynění ve výrobě plastů

Extruze je běžný proces v plastikářském průmyslu, při kterém se plasty taví, mísí a homogenizují. Surovina je přenášena šroubem do zahřátého válce. V tom je plast třením a teplem roztaven na hustou kapalinu, která je následně lisovnicí vytvarována do konečné podoby.

Během procesu tavení v extrudéru se vypaří zbytková vlhkost. V důsledku zvýšení teploty a tlaku mohou z plastu sublimovat plyny.

Vakuum zajišťuje, aby tyto zachycené výpary a plyny byly spolehlivě odstraněny z taveniny. Pro vysoce kvalitní finální produkt bez závad nebo dalších nedokonalostí.

Vakuové odplynění v ocelářském průmyslu

Vakuové odplynění se stalo podstatným procesem v moderní výrobě oceli. Jedná se například o jediný způsob výroby určitých stupňů vysoce namáhaných ocelových slitin používaných v automobilovém průmyslu, letectví a železniční dopravě.

Během výroby může být roztavená ocel prosycena příliš velkým množstvím vodíku a uhlíku. Tyto nedokonalosti ovlivňují integritu a výkon oceli, která má kvůli tomu sníženou vodivost, čímž není tak kujná.

V minulosti vyžadovalo odstraňování vodíku pomalé ochlazování kovu, což prodlužovalo celý výrobní proces. Moderní metodou je extrakce vodíku ve vakuu. Pro rychlejší výrobuvysoce kvalitní oceli s přesně stanovenými vlastnostmi.

Naše řešení

Vakuové odplynění v těžbě a zpracování ropy a zemního plynu

Vakuové odvzdušňování je nejběžněji používanou metodou v těžbě a zpracování ropy a zemního plynu. Z obalených věží je nepřetržitě odsáván vzduch pomocí vakuových systémů. Dochází tak k odstranění kyslíku a dalších plynů.

V aplikacích na moři představuje vstřikování mořské vody do ropného vrtu základní metodu těžby ropy, což je často klíčovým faktorem v dosahování a udržování ekonomicky realizovatelné produktivity.

Voda se musí nejprve zbavit vzduchu, jinak by kyslík měl nepříznivý vliv na odstranění sulfátů. Vše pro stabilní a ekonomickou produkci.

Naše řešení

Vakuové odplynění ve výrobě nápojů

Pro mnoho nápojů je podstatné množství rozpuštěného oxidu uhličitého. To platí nejen pro výrobu minerální vody, ale také nealkoholických nápojů nebo dokonce i piva. Množství CO2 v pramenité vodě se může lišit.

Pro překonání tohoto problému je vyžadováno několik procesů, a v každém jednotlivém kroku hraje důležitou roli vakuum.

CO2 je nejprve extrahován z pramenité vody pomocí vakuového odvzdušňovacího systému. Poté je ochlazen a zkapalněn a nakonec je zaveden zpět v přesně dávkovaných množstvích do finálního produktu ve fázi stáčení do lahví. Pro konzistentní kvalitu a osvěžení.

Vakuové odplyňování v praxi

 • Optimální vlastnosti vody v síti dálkového vytápění díky nejmodernější vakuové technologii

  Optimální vlastnosti vody v síti dálkového vytápění díky nejmodernější vakuové technologii

  Elektrizitätswerke Mittelbaden AG & Co. KG

  Více informací
 • Vysoce kvalitní střešní tašky díky nejmodernější vakuové technologii

  Vysoce kvalitní střešní tašky díky nejmodernější vakuové technologii

  Wienerberger GmbH

  Více informací
 • Moderní vakuová technologie pro odplyňování taveniny během vytlačování

  Moderní vakuová technologie pro odplyňování taveniny během vytlačování

  Více informací