Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Pneumatická přeprava s vakuem a přetlakem

Pneumatická přeprava. Přeprava sypkého materiálu nebo prášku skrz uzavřené přepravní potrubí. Pomocí foukajícího vzduchu. Přenášení pulzující síly na přepravované materiály.

pneumatic_conveying

Jak pneumatická přeprava funguje?

Pneumatická přeprava představuje osvědčenou a efektivní metodu přepravy sypkého materiálu, jako například prachu, prášku, granulí a materiálů umožňujících přepravu proudem vzduchu. Rychle a spolehlivě. Z jednoho místa výrobního závodu na jiné.

Rozlišujeme mezi dvěma běžnými technikami: Pneumatická sací přeprava a pneumatická přetlaková přeprava. V závislosti na tom, zda je použito vakuum nebo přetlak.

Pneumatická sací přeprava

Pneumatická sací přeprava je používána pro přepravu citlivého materiálu. Aby nedošlo ke kontaktu s okolním vzduchem.
Proto jsou pneumatické sací dopravníky zvolenou metodou přepravy v potravinářství, farmaceutickém a chemickém průmyslu. A také pro přepravu granulí v aplikacích zpracování plastů.
Vakuové dopravníky umí přepravovat také vlhký materiál. Například při likvidaci vlhkého odpadu nebo přepravě kůry určené k mulčování.

Pneumatická přetlaková přeprava

Systémy tlakové přepravy jsou podobné jako jejich vakuové protějšky. Ale pracují s přetlakem.
Sypké materiály jsou foukány potrubím z výchozího do cílového místa. S pneumatickou přetlakovou přepravou lze dosáhnout vysokých rozdílů tlaku. Proto lze přepravovat dokonce i těžké produkty. Například písek, sádru a cement.

Vakuová technologie Busch v pneumatické přepravě

Bez ohledu na to, jaké materiály se u vás přepravují. Nabízíme dokonalé vakuové nebo přetlakové řešení pro jejich bezpečnou a efektivní přepravu.

Aplikace, ve kterých se používá pneumatická přeprava

Pneumatická sací přeprava potravin

Pneumatická sací přeprava nabízí efektivní metodu přepravy potravin bez rizika kontaminace. Buď v granulové nebo práškové podobě. Produkty jsou vehnány do proudu vzduchu, který vytváří vývěva. A pohybují se volně potrubím ke svému cíli.

Vakuum v dopravnících zajišťuje, aby přepravované zboží mělo pouze minimální kontakt s atmosférickým kyslíkem. Díky tomu je zachováno aroma výrobku. V případě potřeby může být přepravním prostředkem také inertní plyn, jako například CO2. To umožňuje další zachování kvality produktu a čerstvosti.

Naše řešení

Pneumatická sací přeprava plastových granulí

Pneumatické sací dopravníky se často používají při výrobě plastů. Pro přivádění plastových granulí a aditiv do zpracovatelského zařízení. Jako například do extrudérů nebo vstřikovacích lisů.

Tyto systémy přepravy mají několik výhod: Jsou čisté, efektivní a téměř bezúdržbové. A umožňují dokonale plynulou přepravu. Zabraňují nadměrnému oděru nebo prasknutí materiálu. Pneumatické sací dopravníky lze poměrně snadno přenastavit, což snižuje náklady spojené s úpravou výrobních linek.

Naše řešení

Přeprava vlhkého odpadu

Pneumatická přeprava se běžně používá v systémech likvidace vlhkého odpadu. Kdekoli je zapotřebí zlikvidovat nebo opětovně zpracovat vlhkých odpad nebo zbytky: v hotelech, nemocnicích a jídelnách. Také v jatečních zařízeních, ve zpracování ryb a na výletních lodích.

Vakuový dopravník přepravuje odpadní materiál do nádoby příjmu materiálu. Tam je odpad rozdrcen, homogenizován a uložen pro pozdější vyzvednutí. Tento systém je hygienický, efektivní a ekologický. Umožňující opětovné zpracování odpadu na bioplyn, krmivo pro zvířata nebo hnojiva.

Naše řešení

Pneumatická sací přeprava v chemickém a farmaceutickém průmyslu

Pneumatická přeprava se běžně používá jako šetrná metoda přepravy v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Pro přepravu surového materiálu, rozpouštědel, polotovarů a hotových prášků. S pomocí vakua jsou přepravovány bezpečně z jednoho místa na druhé. Bez jakéhokoliv rizika, že by do okolí při přepravě mohl uniknout jakýkoliv jedovatý nebo hořlavý materiál.

Pokud jsou zpracovávány vysoce výbušné materiály, zvyšují dále bezpečnost vývěvy díky certifikaci ATEX. Navíc nedochází během přepravy k degradaci produktů, protože při přepravě ve vakuu mají pouze minimální kontakt s atmosférickým kyslíkem.

Naše řešení

Pneumatická přeprava v praxi

 • Vývěvy pro pneumatický sací dopravní systém

  Vývěvy pro pneumatický sací dopravní systém

  Hospodárná přeprava sypkého zboží

  Více informací
 • Kompletní dodávka vakua s pomocí zubové vakuové technologie MINK

  Kompletní dodávka vakua s pomocí zubové vakuové technologie MINK

  Více informací
 • Až 70 procent úspor díky moderní vakuové technologii pro přivádění materiálu

  Až 70 procent úspor díky moderní vakuové technologii pro přivádění materiálu

  Více informací