Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Vakuové sušení

Vakuové sušení. Proces tepelného odlučování pro odstranění vlhkosti v látkách pomocí vakua. S nízkou teplotou a krátkou dobou sušení.

vacuum_drying_salad

Jak vakuové sušení funguje?

Vakuové sušení se používá hlavně v mnoha průmyslových oblastech pro rychlé, mírné a energeticky účinné sušení látek. Tekutina obsažená ve zpracovávaných materiálech je odpařována pomocí snižování tlaku a extrahována ve formě výparů.

Tato metoda je proto mimořádně vhodná pro sušení citlivých produktů, které by jinak byly zničeny nebo znehodnoceny, pokud by se vysoušely horkem. Například chemické látky, léky nebo potraviny.

Vakuové sušení je navíc výběrový postup sušení produktů s velkým povrchem, jako jsou plastové granule nebo jiné hygroskopické materiály a průmyslové součásti.

Vakuová technologie Busch pro vakuové sušení

Nabízíme optimální generátor vakua pro všechny tyto procesy sušení. A pro mnoho dalšího.

Další informace o vakuovém sušení

Co je vakuové sušení?

Proces vakuového sušení spočívá v odstranění vlhkosti obsažené v látce pomocí vakua. Vakuové sušení se obvykle provádí v uzavřené nádobě. Komora musí být ohřívána, aby se zabránilo poklesu teploty způsobenému odpařováním.
Pro proces sušení se používá vývěva s objemem, který dokáže odstranit odpařenou vlhkost. Tím je umožněno rovnoměrné sušení porézních a práškových produktů, a to jak uvnitř, tak i na vnějším povrchu.

Vakuové sušení lze použít například k odstranění přebytečné vlhkosti z kovů po průmyslovém čištění. A tím i zabránění korozi. Lze ji také použít před přepravou čerstvého ovoce nebo zeleniny. Aby dorazili do cíle co nejčerstvější.

Jak vysoušeč funguje?

Vakuový vysoušeč se skládá z topné komory obsahující produkt určený k vysušení a vakuového systému. Kondenzátory mohou dle potřeby pomoci rekuperovat rozpouštědla. Filtry chrání vývěvy a udržují produkty uvnitř komory.

Na začátku sušení se produkt vloží do komory. Poté se vakuum a teplo použijí k dosažení bodu varu rozpouštědla. Jakmile je dosaženo požadovaného obsahu vlhkosti, komora se pomocí okolního vzduchu nebo dusíku vrátí na atmosférický tlak, pokud je výrobek určený k vysušení citlivý.

Kde lze při vysoušení využít podtlakových technologií?

Vakuum se používá ke snížení bodu odpařování vody nebo kapaliny, která má být během procesu sušení odstraněna. V důsledku toho se redukuje potřebné teplo a vysoušený produkt nemusí být ohříván tolik, jako při běžném tepelném sušení.
Kontakt sušené látky s kyslíkem z okolního vzduchu lze navíc minimalizovat použitím vakua. Proto nedojde během sušení k poškození látky.

Jaké jsou výhody vakuového sušení na vzduchu nebo sušení v troubě?

Vakuové sušení je rychlejší a jemnější než tepelné sušení. Vakuum znamená, že bod varu vody nebo kapaliny obsažené ve výrobku lze dosáhnout při nižší teplotě. Sušený produkt je tak možné lépe konzervovat. Při vakuovém sušení je entalpie odpařování téměř stejná jako při běžném sušení, ale vakuum může snížit riziko výbuchu.

Například při sušení nebezpečných prášků nebo jiných citlivých látek. Vakuové sušení je navíc energeticky účinnější, protože během procesu sušení je zapotřebí méně citlivého tepla.

Jaké jsou nejlepší vývěvy pro sušení?

V závislosti na požadovaném provozním tlaku lze k sušení použít několik vakuových technologií. U kapalinokružných vývěv jsou páry po extrakci z komory kondenzovány.

Suchoběžné šroubové vývěvy jsou také vhodné pro sušení. Jejich schopnost pracovat s těžkými výpary a současně regenerovat nekontaminovaná rozpouštědla ve výfuku je skutečnou výhodou.

Olejomazné rotační lamelové vývěvy lze použít, pokud se v oleji nehromadí odstraňovaná rozpouštědla. Jedná se o nákladově efektivní a spolehlivé řešení.

Pro vakuové sušicí procesy mohou být také možné dvoustupňové zubové vývěvy.

Pokud jde o lehčí aplikace, jsou volbou dvoustupňové rotační lamelové vývěvy a spirálové vývěvy.

Jaké jsou nejlepší vývěvy od společnosti Busch pro vysoušecí procesy?

Kapalinokružné vývěvy DOLPHIN jsou ideální volbou pro sušení. Olejomazné rotační lamelové vývěvy R5 lze použít, pokud se rozpouštědlo, které má být odstraněno, hromadí v oleji. Suchoběžné šroubové vývěvy COBRA jsou životaschopným řešením pro manipulaci s těžkými parami. Pro lehčí aplikace je olejomazná ZEBRA dobře prověřená. FOSSA nabízí vynikající alternativu za sucha.

Jaké jsou příklady vakuové technologie Busch v sušicích aplikacích?

Spirálové vývěvy FOSSA se používají například k sušení izolačního plynu SF6 v transformátorech.

Suchoběžné šroubové vývěvy COBRA hrají při sušení transformátorů roli.

Dřevo se vysušuje pomocí kapalinokružných vývěv DOPHIN.

Vývěvy R5 a COBRA se dokonale hodí pro vysoušení léků.

COMBI CMM, kombinace dvou suchých zubových vývěv MINK, se používá v průmyslových čisticích strojích k vysušení dílů po čištění.

Jaké jsou klíčové body, které je třeba zvážit při nákupu vakuového sušicího řešení?

Klíčovými aspekty, které je třeba zvážit při nákupu vakuového řešení sušení, jsou evakuace a doba sušení. Ale také účinnost kondenzátoru, čerpaný objem a riziko přenosu pevných látek. Složení extrahovaných par je důležité, protože ovlivňuje provozní tlak.

VAKUOVÉ SUŠENÍ V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU

freeze_drying_strawberries
Existuje několik způsobů, jak prodloužit trvanlivost potravin v regálech.
Jednu z nejstarších metod kromě uzení a prosolování představuje sušení – které bylo používáno dlouho před zamrazováním, vařením nebo vakuováním.

Lyofilizace je moderním rozšířením tradičních metod zamrazování, které chrání potraviny po delší dobu před zkažením. Tento způsob konzervace potravin umožňuje moderní vakuová technologie, protože lyofilizace potravin se provádí ve vakuu.

FrostX vyrábí tyto lyofilizační sušičky malých rozměrů, které jsou ideální pro pekárny a restaurace. Umožňuje lyofilizaci mnoha druhů ovoce, zeleniny, bylinek, hub, masa a dokonce i hotových jídel.

Přečtěte si celý článek

Jak funguje vakuové sušení v potravinářském průmyslu?

Vakuum lze použít k sušení potravin obzvláště šetrným způsobem. Snížením tlaku se sníží bod varu vody. To znamená, že potraviny se během sušení nemusí zahřívat na vysoké teploty. Konzistence, aroma a výživová hodnota výrobků tak nejsou ovlivněny. Kromě toho je spotřeba energie ve srovnání s konvenčním sušením teplem výrazně nižší.

Vakuum se používá například při sušení salátu nebo jiné zeleniny po umytí. Hraje také roli při zpracování ovocných plátků prodávaných jako občerstvení.

Aplikace, ve kterých se vakuové sušení používá

Vakuové sušení ve farmaceutickém a chemickém průmyslu

Sušení je v chemickém a farmaceutickém průmyslu jedním z nejběžnějších a nejdůležitějších procesů. Skládá se zodstranění rozpouštědla z roztoku nebo emulze za účelem vytvoření suché pevné látky.

Voda nebo tekutina se odstraňují vypařením, které běžně vyžaduje horko.

Vakuum nicméně umožňuje nižší bod odpařování tekutiny a také omezení kontaktu vysoušené látky s kyslíkem z okolního vzduchu. Proto nedojde během procesu sušení k poškození látek. Vakuové sušení navíc snižuje riziko výbuchu a umožňuje výrazné úspory energie.

Naše řešení

Vakuové sušení ve výrobě plastů

Vakuové sušení se běžné používá při výrobě plastů k odstraňování vlhkosti z materiálu. A takto se připravuje na tavení nebo vytlačování.

Vakuové vysoušeče umožňují mírné sušení plastů při nízkých teplotách,jelikož bod varu vody lze pomocí vakua snížit. To znamená, že materiál nemusí být zahříván na vysoké teploty. Proto lze zkrátit dobu vysoušení, což snižuje riziko znehodnocení materiálu. které by nastalo následkem dlouhého vystavení materiálu zvýšeným teplotám.

Naše řešení

Vakuové sušení v dřevozpracujícím průmyslu

Vakuové sušení rostoucí měrou nahrazuje běžné sušení dřeva. Ve vakuu je bod varu snížen, což umožňuje vysoušet dřevo při nižších teplotách.

A to přináší značné výhody. Výrazně lze snížit spotřebu energie. Je kratší doba sušení. A lze zamezit vadám způsobeným sušením horkem. Další důležitou výhodou je nedostatek kyslíku během procesu sušení. To zajišťuje, že dřevo si uchovává svoji původní barvu.

Naše řešení

Vakuové sušení v praxi

 • Vakuová technologie při extrakci kanabinoidů

  Vakuová technologie při extrakci kanabinoidů

  Kanabinoidy pro lékařské aplikace

  Více informací
 • Vakuum zachovává potraviny

  Vakuum zachovává potraviny

  Lyofilizace pomocí vakuové technologie

  Více informací
 • Spolehlivé předchlazení salátů díky nejmodernější vakuové technologii

  Spolehlivé předchlazení salátů díky nejmodernější vakuové technologii

  Společnost Heekeren GbR

  Více informací