Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Vakuové sušení

Vakuové sušení. Proces tepelného odlučování pro odstranění vlhkosti v látkách pomocí vakua. S nízkou teplotou a krátkou dobou sušení.

vacuum_drying_salad

Jak vakuové sušení funguje?

Vakuové sušení se používá hlavně v mnoha průmyslových oblastech pro rychlé, mírné a energeticky účinné sušení látek. Tekutina obsažená ve zpracovávaných materiálech je odpařována pomocí snižování tlaku a extrahována ve formě výparů.

Tato metoda je proto mimořádně vhodná pro sušení citlivých produktů, které by jinak byly zničeny nebo znehodnoceny, pokud by se vysoušely horkem. Například chemické látky, léky nebo potraviny.

Vakuové sušení je navíc výběrový postup sušení produktů s velkým povrchem, jako jsou plastové granule nebo jiné hygroskopické materiály a průmyslové součásti.

Vakuová technologie Busch pro vakuové sušení

Nabízíme optimální generátor vakua pro všechny tyto procesy sušení. A pro mnoho dalšího.

Aplikace, ve kterých se vakuové sušení používá

Vakuové sušení ve farmaceutickém a chemickém průmyslu

Sušení je v chemickém a farmaceutickém průmyslu jedním z nejběžnějších a nejdůležitějších procesů. Skládá se zodstranění rozpouštědla z roztoku nebo emulze za účelem vytvoření suché pevné látky.

Voda nebo tekutina se odstraňují vypařením, které běžně vyžaduje horko.

Vakuum nicméně umožňuje nižší bod odpařování tekutiny a také omezení kontaktu vysoušené látky s kyslíkem z okolního vzduchu. Proto nedojde během procesu sušení k poškození látek. Vakuové sušení navíc snižuje riziko výbuchu a umožňuje výrazné úspory energie.

Naše řešení

Vakuové sušení ve výrobě plastů

Vakuové sušení se běžné používá při výrobě plastů k odstraňování vlhkosti z materiálu. A takto se připravuje na tavení nebo vytlačování.

Vakuové vysoušeče umožňují mírné sušení plastů při nízkých teplotách,jelikož bod varu vody lze pomocí vakua snížit. To znamená, že materiál nemusí být zahříván na vysoké teploty. Proto lze zkrátit dobu vysoušení, což snižuje riziko znehodnocení materiálu. které by nastalo následkem dlouhého vystavení materiálu zvýšeným teplotám.

Naše řešení

Vakuové sušení v dřevozpracujícím průmyslu

Vakuové sušení rostoucí měrou nahrazuje běžné sušení dřeva. Ve vakuu je bod varu snížen, což umožňuje vysoušet dřevo při nižších teplotách.

A to přináší značné výhody. Výrazně lze snížit spotřebu energie. Je kratší doba sušení. A lze zamezit vadám způsobeným sušením horkem. Další důležitou výhodou je nedostatek kyslíku během procesu sušení. To zajišťuje, že dřevo si uchovává svoji původní barvu.

Naše řešení