Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Pojem „udržitelnost“ pochází z lesnictví: Kácí se pouze tolik stromů, kolik jich může dorůst, což zajišťuje, že les může být využíván i v budoucnu a dlouhodobě si zachová svou hodnotu. Zdroj: AVTG – istockphoto.com

Go Green, Busch Španělsko

Úsilí o ekologičtější budoucnost

Princip „trvale udržitelné užívání" byl poprvé formulován pro lesnictví v 18. století. Z lesa by se nemělo odebírat více dřeva než kolik se ho znova obnoví. Tímto způsobem byla dřevní surovina zachována tak, aby byla trvale k dispozici. Od té doby se vyvinulo velké úsilí o ekologičtější budoucnost. Jako to našich kolegů ze Španělska.
Vše začalo v roce 2020. Cílem našich španělských kolegů bylo zvýšit trvalou udržitelnost v každé oblasti, ve které pracují. Od kanceláře po výrobní halu. Proto vytvořili „zelený tým“. Tvoří ho pět zaměstnanců z různých oddělení společnosti. Scházejí se jednou měsíčně, aby vymysleli trvale udržitelná opatření, prodiskutovali je s Pepi Benitem, generálním ředitelem společnosti Busch Španělsko, a poté je realizovali. Dosud byly realizovány tyto iniciativy:
  • Veškerá energie spotřebovaná společností Busch Španělsko nyní pochází ze 100 % z obnovitelných zdrojů energie.
  • 50 % firemních žárovek bylo nahrazeno LED diodami.
  • Vytápění a klimatizace jsou nyní naprogramovány podle času a teploty, takže se nespouštějí, pokud to není potřeba.
  • Obecně se minimalizuje množství odpadu, například se používá méně papíru v kanceláři a méně vody na pracovišti.
  • Byl zaveden plán údržby, aby se zabránilo poruchám vybavení a strojů, které mohou spotřebovávat energii.
Výsledky jsou působivé. Spotřeba osvětlení se snížila o 45 %. Energie pochází z jaderného zdroje v oblasti, kde se nachází společnost Busch Španělsko, takže následně došlo ke snížení množství radioaktivního odpadu o 87 740 mg. A do atmosféry se uvolnilo o 53 744 kg CO2 méně. Dopad je stejný jako při výsadbě 405 stromů.
Pepi Benito je potěšený značným úsilím svých kolegů:
Jsme hrdí na to, že jsme přijali tyto trvale udržitelné postupy. Nejenže v krátkodobém horizontu přispívají k lepšímu životnímu prostředí, ale také pomáhají vytvářet trvale udržitelnější společnost. Tyto postupy chceme zachovat, aby činnost naší společnosti měla dlouhodobě jen minimální dopad na životní prostředí.
Pepi Benito, generální ředitel, Busch Španělsko
S pokračující realizací programu Go Green se plánují další krátkodobé i dlouhodobé iniciativy. Patří mezi ně instalace solárních panelů a hledání ještě šetrnějších alternativ k některým chemickým látkám používaným v dílnách společnosti.