Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdroj: Vera Kuttelvaserova – stock.adobe.com.

Zelené akce společnosti Busch ve výrobě po celém světě

Společnost Busch Vacuum Solutions zahájila pro všech svých osm výrobních závodů řadu závazných opatření s ohledem na udržitelnost.

Udržitelnost musí být zachována. Kultura udržitelnosti je nutná. A k tomu potřebujeme dobře propracované procesy.
Klaus Uhrig, globální výrobní manažer společnosti Busch
Společnost Busch se spoléhá na to, že je spotřeba vyčíslitelná, a tak neustále identifikuje potenciální úspory.
Měření jsou důležitá, protože nám umožňují přezkoumat náš přístup a přijmout správná opatření. Protože vše, co můžeme měřit, můžeme zvládnout.
Klaus Uhrig, globální výrobní manažer
Společnost věnuje zvláštní pozornost zajištění správného provedení jednotlivých kroků implementace. Všech osm výrobních zařízení Busch po celém světě je povinno provést energetický audit akreditovaným externím auditorem. Ten může identifikovat další potenciál pro úspory a optimalizaci, což má za následek více způsobů zvýšení energetické účinnosti. Kromě toho může audit ověřit a transparentně prezentovat zlepšení, která byla výsledkem předchozích změn.
Dalším opatřením pro trvalou udržitelnost je implementace průběžných auditů těsnosti. Tím se zjistí únik stlačeného vzduchu a zabrání se zbytečné spotřebě energie. Pravidelné kontroly výrobních zařízení zajišťují, že audity těsnosti jsou prováděny správně a také zabraňují tomu, aby systémy běžely nevyužité.
Pro budovy Busch je nastavena teplota, která se měří a kontroluje, aby se zajistilo, že prostory nebudou v létě podchlazené a v zimě nebudou přehřáté. Navíc je třeba sledovat skutečnou spotřebu energie.
Energetická účinnost se také stane kritériem výběru v procesu nákupu, takže do budoucna se pro výrobní závody provedou pouze energeticky efektivní nákupy.
Ve všech výrobních závodech Busch se také testuje opakované použití tzv. jednocestných palet. Recyklují se u nich pouze poškozené, zatímco ty, které zůstaly nepoškozené, se znovu použijí. Mimo jiné se jako výplňový materiál znovu používá lepenkový obal. Nové stanice na třídění odpadu zajišťují transparentnost a umožňují třídění odpadu podle typu. Díky tomu je možná rychlejší recyklace bez nutnosti složitých procesů při oddělování materiálů.
Jednotlivé výrobní závody rovněž zavádějí různá pozitivní opatření, která mají zvýšit energetickou účinnost jejich závodů a procesů. Na několika místech společnosti jsou instalovány fotovoltaické systémy, filtry účinnosti snižují ztráty elektrické energie v elektrické síti, technologické teplo je využíváno k vytápění a používání LED svítidel zajišťuje celkově nižší spotřebu energie.
Součástí koncepce udržitelnosti společnosti jsou samozřejmě také kroky, které ovlivňují chování zaměstnanců. Pro osvětu a motivaci byly navrženy osvětové kampaně a na různých místech společnosti Busch jsou zaměstnancům a zákazníkům zdarma k dispozici dobíjecí stanice, kde si mohou dobíjet svá elektrická vozidla. Zaměstnanci tak mohou svým dílem přispět k trvalé udržitelnosti společnosti.