Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Kromě poslechu hudby, návštěvy koncertů a telefonování se Anette Schmidtová ve svém každodenním životě necítí nijak omezována. Zdroj: Busch Vacuum Solutions.

Poslouchejte očima, mluvte rukama

Oční kontakt je pro neslyšící důležitý

Jmenuji se Anette Maria Schmidtová a od narození jsem neslyšící. S manželem, který je také neslyšící, máme tři slyšící děti. V naší rodině se dorozumíváme znakovou řečí.
Po návštěvě běžné mateřské školy jsem navštěvovala školy pro sluchově postižené, vystudovala a vyučila se technickou kresličkou. Od července 2021 pracuji na částečný úvazek ve společnosti Busch v Maulburgu jako technický produktový designér a vytvářím 2D a 3D výkresy na počítači.
Líbí se mi přátelská a respektující atmosféra ve společnosti Busch. Cítím se dobře, práce mě baví a tým je příjemný. Moji kolegové jsou ke mně ohleduplní. Když se potkáme na chodbě, pozdraví mě pokynem ruky. Vynakládají také velké úsilí na komunikaci, dbají na to, aby se mnou udržovali oční kontakt, mluví pomalu a zřetelně a věnují čas tomu, aby se mnou komunikovali písemně.
Koronavirus a povinné používání roušek ztížily komunikaci neslyšících. Oční kontakt je proto ještě důležitější. Když mluvíte s neslyšící osobou, dívejte se jí do očí a dbejte na to, aby vaše výslovnost byla pomalá a zřetelná. Můžete také komunikovat neverbálně nebo sáhnout po tužce a papíru. Nelekněte se nebo neodcházejte jen proto, že neslyšící mluví špatně! Neslyší svůj hlas, a proto ho nemohou ovládat.