Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Fotovoltaický systém byl nainstalován na střeše nové haly. Zdroj: Busch Vacuum Solutions.

Instalace nového solárního systému

Busch Vacuum Solutions plánuje pro rok 2023 sadu opatření na ochranu klimatu v ústředí v Maulburgu, díky nimž bude společnost ještě udržitelnější. Jedním z pilířů této koncepce je fotovoltaika. Na střeše nové haly je nyní nainstalováno solární zařízení.

Pomocí fotovoltaického systému nyní pokryjeme téměř 1/5 našich potřeb v oblasti elektřiny. Jedná se o první velký krok, po kterém bude následovat řada dalších. Touto novou energetickou koncepcí chceme dostát své odpovědnosti a přispět ke klimatické neutralitě, která je pro svět potřebná. Přitom se počítá každé jednotlivé opatření. Proto se spoléháme především na účast našich zaměstnanců.
Dr Martin Gutmann, generální ředitel společnosti Busch Productions GmbH.

Solární elektrárna by měla v budoucnu pokrýt 17,6 % roční spotřeby energie společnosti v Maulburgu. Instalace proběhla na ploše 4 800 metrů čtverečních, skládá se z 2 499 panelů a uvedení do provozu se plánuje ve druhém čtvrtletí roku 2023. Elektrický proud, který generuje, lze použít pro všechny budovy Busch v dané lokalitě. Podle výpočtů založených na emisních faktorech Státního úřadu pro životní prostředí z dubna 2021 zabrání fotovoltaický systém vzniku přibližně 1750t CO 2 ročně. To se porovnává s celkovým mixem elektřiny v Německu (rozdělení elektřiny z různých zdrojů a z různých energetických nosičů, které se podílejí na celkové dodávce elektřiny). Doposud však společnost Busch kupovala CO2- neutrální elektřinu z místní elektrické sítě, z nichž většina byla generována z vodní energie. Vlastní fotovoltaický systém společnosti bude nyní dodávat přebytečnou elektřinu do místní elektrické sítě v době špičky.

Kromě fotovoltaiky plánuje společnost v budoucnu pro výrobu elektrické energie také využití geotermální energie a dřevěných štěpek. Nové technologie mají snížit používání fosilních paliv, jako je ropa a plyn, a emise CO 2, které při jejich využití vznikají.

Mimo jiné se společnost Busch zaměřuje na řadu dalších opatření, která sníží emise CO 2. Patří sem například vyšší dostupnost nabíjecích stanic pro elektromobilitu, lepší izolace budov a rozšíření osvětlení LED.