Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Stále více plastů znečišťuje světové oceány a stává se nebezpečnými pro lidi i zvířata. Zdroj: marina_larina. Stock.adobe.com

Recyklace plastových lahví

Plastový odpad se zanáší do vody a znečišťuje světové oceány. Zvířata na něj umírají nebo požírají drobné částečky plastu a plast se nakonec dostává do lidského potravního řetězce. Zákazník našich amerických kolegů vyrábí vlákna pro textilní průmysl z plastových lahví, které byly nedbale vyhozeny do přírody.

Ve světových oceánech se nachází mezi 100 a 142 miliony tun odpadu. Každý rok přibude odhadem o deset milionů tun více.
75 % tohoto odpadu tvoří plasty, které se v oceánu téměř nerozloží. Zatímco se pomalu rozkládají, jsou menší a menší. Částice, které nakonec v podobě mikroplastů pozřou ryby, korýši a další měkkýši, se tak dostanou do lidského potravního řetězce. Odhaduje se, že 80 % plastového odpadu v oceánu bylo původně zaneseno z pevniny do řek, jezer a moří.

Od roku 2007 vyrábí zákazník společnosti Busch USA vlákna pro textilní průmysl z recyklovaných plastových lahví. Plastové lahve se drtí, rozmělňují, myjí, taví a zpracovávají na granulát. Granuláty se roztaví do kapalného polymeru a protlačí se drobnými otvory ve vřetenu. Tím se vytvoří textilní vlákna, která se nakonec zpracují na přízi.

K tomuto účelu společnost používá náš R5 RA 0305 ve dvou různých procesech. Šest z nich je aplikováno ve čtyřech extruzních linkách, přičemž každá linka používá jednu až dvě vývěvy v závislosti na požadavcích procesu. Vývěvy R5 se používají k odplyňování v procesu extruze. Díky tomu lze odstranit nežádoucí kontaminanty, například vzduch nebo výpary z roztaveného plastu a zajistit stabilně vysokou kvalitu produktů.

Další část výrobního procesu využívá osm vývěv R5 RA 0305 ve dvou polymerizačních linkách v pevném stavu, které plastové pelety před konečným vytlačováním dále odplyňují. Polovodičová polymerizace se provádí při vysokých teplotách a nulové hladině kyslíku při hlubokém vakuu. Tento proces podporuje dodatečné zesíťování polymerů a vytváří více článků mezi polymerovými řetězci. Výsledkem je produkt vyšší kvality.