Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Výrobní závod Busch v Chevenezu. Zdroj: Ateliers Busch.

Opatření pro udržitelnost ve společnosti Ateliers Busch

Výrobní závod Busch Vacuum Solutions ve švýcarském Chevenezu je největším výrobním závodem společnosti. O to důležitější je věnovat pozornost udržitelnosti právě v této lokalitě. Z tohoto důvodu budou do roku 2024 na místě zavedena rozsáhlá opatření pro úsporu energie a udržitelnost.

Ve společnosti CHM jsme vyvinuli globální koncepci ochrany životního prostředí za podpory specializované společnosti. Doufáme, že letos získáme dvě certifikace ISO 14,001 a 50,001 a že snížíme naši spotřebu energie o 20 %. Abychom těchto cílů dosáhli, sestavili jsme seznam opatření v pracovních skupinách, jejichž zavedení každý měsíc revidujeme.
Karine Bailly, vedoucí údržby ve společnosti Ateliers Busch
V roce 2019 byl celý závod vybaven LED osvětlením. V letošním roce bude přidáno inteligentní řízení poptávky, aby spotřeba energie dále snižovala.
Od roku 2020 již bylo učiněno 26 opatření, čímž se naše spotřeba energie snížila o 15 %. Ale už teď víme, že splníme a dokonce překonáme naše cíle, protožemáme naplánovanou instalaci solárních panelů a rekuperaci tepla ze vzduchových kompresorů.
Karine Bailly, vedoucí údržby
Tyto fotovoltaické panely budou instalovány ve všech budovách a dodají výrobě přibližně 25 % jejich ročních potřeb elektřiny.
Systém vypařování kapalných odpadů umožňuje výrazné snížení jejich množství. Toho se dosáhne odpařením vody, ve které zůstanou pouze nečistoty. Tím se sníží objem odpadu z 380 000 litrů na pouhých 13 000 litrů ročně. Celkový objem nebezpečného odpadu se tak sniží stejně jako počet jízd potřebných k jeho odstranění z areálu.
Nový zhutňovací lepenkový stroj snižuje objem kartonového odpadu. Dřevní odpad se rozdrtí. Obě tato opatření zároveň zabraňují zbytečné přepravě. Nové zacházení s odpady umožňuje lepší třídění odpadu, a tím i jeho snadnější recyklaci. Plán mobility si klade za cíl i snížení uhlíkové stopy vytvořené dojížděním zaměstnanců.