Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Závod pro přímé zachycování vzduchu společnosti Climeworks ve Švýcarsku. Zdroj: Climeworks.

Společnost Climeworks získala ocenění „Innovation in Vacuum Busch Award 2021“

Inovativní technologie pro odstraňování CO₂

Společnost Climeworks získala cenu za inovaci od společnosti Busch Vacuum Solutions za pokročilé využití vakuové technologie. Climeworks je první společností, která používá technologii přímého zachycování vzduchu k odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry. Tímto způsobem společnost aktivně přispívá ke snížení globálního oteplování. V těchto jedinečných zařízeních se k filtraci CO₂ používá zubová vakuová technologie MINK od společnosti Busch.

Společnost Busch uděluje jednou ročně cenu „Innovation in Vacuum Busch Award“. Toto ocenění se uděluje jednotlivcům nebo společnostem, které využívají vakuové technologie s obzvláště inovativními nápady a slouží tak dobru lidí a životního prostředí. Cena „Innovation in Vacuum Busch Award“ byla poprvé udělena v roce 2013 u příležitosti 50. výročí společnosti Busch Vacuum Solutions.

Nárůst teploty způsobený změnou klimatu lze omezit pouze obnovením zdravé rovnováhy obsahu CO₂ v atmosféře. Toho lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se výrazně sníží současné emise a zároveň z ovzduší se odstraní nevyhnutelné emise, které již byly vypuštěny. Pomocí technologie přímého zachycování vzduchu společnosti Climeworks se CO₂ filtruje přímo ze vzduchu.

Kolektory CO₂ selektivně zachycují oxid uhličitý ve dvou krocích. Nejprve je vzduch do kolektoru nasáván ventilátorem. Oxid uhličitý se zachycuje na povrchu vysoce selektivního filtračního materiálu umístěného uvnitř kolektorů. Po naplnění filtračního materiálu oxidem uhličitým se kolektor uzavře a teplota se zvýší na 80 až 100 °C, čímž se uvolní a zachytí čistý oxid uhličitý. Filtrovaný CO₂ se odsává pomocí zubových vývěv MINK od společnosti Busch.

Poté se smíchá s vodou a partnerská společnost Carbfix ji vstřikuje do podzemí do čedičové horniny. Během několika let se CO₂ mineralizuje, a tak je trvale a bezpečně odstraněn z atmosféry a přeměněn zpět na horninu v podzemí. Technologie společnosti Climeworks je poháněna výhradně obnovitelnou energií nebo odpadním teplem, navíc modulární kolektory lze kombinovat a vytvářet tak systémy různých velikostí. Společnosti Climeworks a Busch od počátku úzce spolupracují. Společnost Climeworks nyní získala ocenění „Innovation in Vacuum Busch Award 2021“ za inovativní využití vakuové technologie při odstraňování CO₂. Jednatel a zakladatel společnosti Climeworks Jan Wurzbacher převzal ocenění spolu s dalšími zástupci společnosti během malé slavnosti v sídle společnosti Busch Vacuum Solutions v Maulburgu.