Prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Zdá se, že používáte starou verzi prohlížeče Microsoft Edge. Pro co nejlepší zobrazení webové stránky Busch prosím aktualizujte svůj prohlížeč.

Po tvrdé práci jsme hrdí na výsledek. Fotografie: Busch Vacuum Solutions.

Kampaň zalesňování

Na konci listopadu se zaměstnanci společnosti Ateliers Busch spolu se svými rodinami a členy sdružení "Reforest Jura" postavili nepříznivým povětrnostním podmínkám a významně přispěli k ochraně životního prostředí. Na pozemku o rozloze 1 hektar vysadili více než 200 stromů.

Toto ekologické gesto se symbolicky uskutečnilo v Chevenez, kde již 43 let úspěšně sídlí Ateliers Busch. Ateliers Busch financovaly toto zalesnění u příležitosti 60. výročí založení rodinné firmy Busch Vacuum Solutions.
Randoal Koller, prezident sdružení „Reforest Jura", zdůraznil působivou angažovanost zaměstnanců Ateliers Busch a zdůraznil: „Mimořádná účast v sobotu dopoledne podtrhuje příkladné nasazení týmu Busch pro tento typ akce."
Cílem kampaně „Reforest Jura“ je bojovat proti škodám způsobeným kůrovcem v jurských lesích a zalesnit je odolnými stromy, které se snadno přizpůsobí změně klimatu.