Lösningar för sjukhus och sjukvårdsinrättningar

Busch – en pålitlig partner
Det är mycket viktigt att sjukhus och sjukvårdsinrättningar har tillgång till säker och pålitlig utrustning. Medicinska system för vakuum och tryckluft är inget undantag.

Busch erbjuder anpassade lösningar för vakuum och tryckluft som lever upp till tekniska, ekonomiska och säkerhetsmässiga krav för alla tillämpningsområden.

System för medicinsk gas
Busch har högeffektiva lösningar för medicinskt vakuum, tryckluft och insamling av anestesigas. Utöver vårt omfattande utbud av standardsystem utvecklar och implementerar vi även anpassade centrala lösningar.  

Vakuumsystem för sjukvård, tandvård och laboratorier
Både centraliserade och decentraliserade vakuumsystem för sjukhus, tandvårdskliniker, laboratorier och andra sjukvårdsinrättningar.

System för medicinsk luft
Tryckluftssystem används inom patientvård och för kirurgiska instrument. Centraliserade och decentraliserade system används för tillämpningar på laboratorier, sjukhus och tandvårdskliniker. Av hygienskäl är det mycket viktigt att endast ren och torr tryckluft används. Det garanteras med tryckluftssystem från Busch, som är tillverkade och certifierade för att följa alla nationella och internationella standarder, som DIN EN ISO 7396-1, DIN EN 737-3, NFPA 99C och andra kvalitetsriktlinjer (till exempel från företaget som sköter driften).

Anestesigas och övrig gas
System för insamling av anestesigas extraherar anestesigas från områden där lustgasenheter används. Hälsoriskerna för patienter och personal minskas genom att långsiktig exponering för narkosgaser minskar.


Vakuumlösningar som är skräddarsydda för dina behov
Vi förser våra kunder med kompletta tjänster inom konsultation, design, planering, installation, styrning, driftsättning och utbildning. Vi erbjuder också tjänster efter försäljningen som kan behövas för driften av vakuum- eller tryckluftssystemet.

Buschs globala service
Busch har det mest omfattande globala servicenätverket i branschen för vakuum och tryckluft. Tack vare att vi har servicecenter i över 60 länder kan vi snabbt hantera servicekrav överallt. Våra kvalificerade och välutbildade specialister tillhandahåller optimal service på din plats.

Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss
Vill du veta mer?
Kontakta oss direkt (Busch Sverige)
+46 (0)31 338 00 80 Kontakta oss

Standard News

Nyheter inom ämnesområdet
 • Vakuumsystem för behandling av COVID-19-patienter i Brasilien
  Brasilien har flest bekräftade COVID-19-fall i Sydamerika. Redan i mars utökades sjukhusens kapacitet för intensivvård av coronapatienter och flera fältsjukhus upprättades.
 • Vakuumpumpar till ett sjukhus i Palestina
  Busch Israel har nyligen lyckats hjälpa flera sjukhus med akut behov av vakuumteknik. På grund av coronakrisen står sjukhusen inför utmaningen att ta hand om ett ökat antal coronapatienter som...
 • Nära samarbete mellan Busch AG och Busch Frankrike för att rädda liv
  På bara en vecka utrustade Busch Schweiz, tillsammans med Busch Frankrike, två schweiziska sjukhus med extra vakuumsystem. Vi levererade ett triplexvakuumsystem med tre R5 lamellvakuumpumpar till...
 • Snabb leverans för nya sjukhus
  Tolv av våra stora vakuumpumpar har levererats till Wuhan i Kina för att understödja behandlingen av patienter som är infekterade av coronaviruset. Två nya sjukhus har byggts i Wuhan på bara några...

Standard News

Senaste nytt